17 C
De Bilt

MFA De Groene Long een stap dichter bij realisatie

Meierijstad – Eén multifunctioneel gebouw (MFA dat, naast ruimte voor onderwijs en sport, ook ruimte biedt voor andere maatschappelijke functies. Dat is de wens van basisscholen de Springplank en Kienehoef, kinderopvangorganisatie De Verbinding, Wijkraad KCK Rooi, de sportverenigingen, seniorenraad Meierijstad, Welzijn de Meierij en de gemeente. De afgelopen tijd heeft de gemeente, samen met alle betrokken partijen, intensief onderzoek gedaan naar de optimale omvang van de nieuw te realiseren accommodatie (MFA) “de Groene Long” in Sint-Oedenrode.

MFA met 2 scholen, opvang, sport en wijkruimte

In het MFA worden twee scholen onder één dak, kinderopvang, een sportvoorziening met dojo en turnvalkuil en een wijkruimte gerealiseerd. In nauwe samenwerking zijn deze partijen gekomen tot een gezamenlijk programma voor deze zogenaamde Plusvariant. Hierin staat beschreven waar het nieuwe gebouw aan moet voldoen, zoals de benodigde ruimten, de grootte ervan en welke ruimten gezamenlijk kunnen worden
gebruikt.

Marc Ponjee, voorzitter Wijkraad KCK Rooi

“In het proces om te komen tot dit programma van eisen hebben alle betrokken partijen zeer goed naar elkaar geluisterd. Het programma is gaande weg ook verschillende keren aangepast en er ligt nu een programma voor een MFA die met een ontmoetingsruimte en het behoud van sport van grote toegevoegde waarde voor de leefbaarheid in de wijk zal zijn”.

Marieke van Boxtel, directrice OBS de Springplank

“Er bestaat een heel duidelijk gevoel, dat alle betrokkenen er echt samen voor willen gaan. Samen een schitterend gebouw willen realiseren, waar onderwijs gegeven gaat worden, kinderen zich thuis voelen, gesport kan worden en ook een breed scala aan activiteiten voor de wijk zal worden georganiseerd. Ik heb gevoeld dat positief wordt meegedacht in hetgeen redelijkerwijs haalbaar is. Met de Plusvariant die nu voorligt hebben we de kans om iets geweldigs neer te gaan zetten voor zowel jong als oud in de wijk de Kienehoef!”

Emely Teeuwen, directrice BS Kienehoef

“Het samen werken aan een gedragen programma van eisen is een eerste belangrijke stap om ook daadwerkelijk tot een goede samenwerking in de MFA te komen. Ik ben heel erg blij hoe het proces tot nu toe is verlopen en heb er alle vertrouwen in dat het MFA een groot succes gaat worden!”

Sportverenigingen

Ook de sportverenigingen zijn blij met het goed verlopen proces en staan achter de Plusvariant die nu voorligt.
Wouter Verwaard, voorzitter turnvereniging Dioscuri’94: “Complimenten over het gevolgde proces en de hoge mate van interactie die gezocht en gevonden is in het samenstellen van het programma van eisen. De nieuw te realiseren MFA biedt geweldige nieuwe kansen voor de sport in Meierijstad. We kijken ernaar uit om met alle MFA partijen plezierig samen te werken. Op naar het realisatie traject!”

Vervolgstappen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 mei 2021 ingestemd met dit programma van eisen. De volgende stap is dat de raad wordt gevraagd om hier eveneens mee in te stemmen. De raad behandelt dit voorstel naar verwachting op 24 juni 2021, waarna – bij een positief besluit van de raad – de verdere voorbereidingen worden opgepakt, waarbij op een later moment aan de raad zal worden gevraagd het benodigde realisatiekrediet beschikbaar te stellen.

Ontdekkingstocht

Wethouder Coby van der Pas: “Samen met toekomstige gebruikers zijn we op ontdekkingstocht gegaan naar een zo optimaal mogelijke MFA, een gebouw waar onderwijs, kinderopvang, sport en wijkactiviteiten samen onder één dak een passende plek krijgen. Met dit programma van eisen is hiervoor een prima basis gelegd. Ik ben blij met de inzet, het enthousiasme en draagvlak van de toekomstige gebruikers.

Afstemming met direct omwonenden

Samen met gebruikers én in verdere afstemming met direct omwonenden werken we de komende tijd het plan verder uit, zodat er over enige jaren een MFA staat waar gebruikers blij mee zijn en dat bijdraagt aan versterking van de leefbaarheid in de wijk.” Naar verwachting kan in 2023 gestart worden met de bouw en kan de MFA in 2024 in gebruik worden genomen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio