Enschede wil meer aandacht voor zijn landelijk gebied

Enschede “Enschede heeft een prachtig landelijk gebied. Het verdient daarom meer aandacht in ons gemeentelijke beleid”, zegt wethouder Jurgen van Houdt. “Er is ook veel aan de hand in het landelijk gebied. De gemeente ziet flinke uitdagingen en wil helpen om kansen beter te benutten.” Daarom heeft het college van B&W een concept Visie Landelijk Gebied 2030 uitgebracht. Tot en met 23 maart kunnen inwoners, organisaties en bedrijven over het ontwerp hun zienswijze indienen.

waardevol landelijk gebied dichtbij de grote stad

Het landelijk gebied rondom Enschede heeft veel waarde door de landbouw, de historische landgoederen en de ‘Groene Pijler’: het eigen Twentse landschap, de variatie van natuur, bodem en water en de beleving van rust. Daar komt nog wat bij. Op korte afstand van het rustige, groene buitengebied wonen veel mensen die hier graag recreëren, helemaal nu. Het stedelijk en landelijk gebied van Enschede horen bij elkaar en vullen elkaar aan. Ook daarom geeft de nieuwe Visie het landelijk gebied een steviger plek in het gemeentelijk beleid.

Aandacht voor het landelijk gebied verandert

De hoge ‘groene’ kwaliteit van het landelijk gebied in Enschede blijft niet vanzelf bestaan. Veel verandert: het Rijk vraagt de landbouw om anders te gaan werken (kringlooplandbouw), het beheer van de vele landgoederen is moeilijk op te brengen, de klimaatverandering brengt droogte met zich mee en het landelijk gebied krijgt met het stedelijk gebied de vraag om zonnepanelen te plaatsen.

Wethouder Van Houdt: “Kortom, in het landelijk gebied is veel gaande. Met deze Visie wil de gemeente richting geven aan de verandering: kansen benutten en helpen om goede keuzen te maken waar dat niet ‘vanzelf’ gaat. We willen ons landelijk gebied koesteren!”

Beschermen, benutten en betere buren

De gemeente zoekt naar een goede balans tussen beschermen, benutten en betere buren zijn. “Het gaat om het beschermen van de waardevolle Groene Pijler en het goed benutten van het landelijk gebied. Landbouw, recreatie, landgoederen en wonen zorgen voor een levendig buitengebied. Het derde deel gaat over het goede buren zijn van stad en land. Die band moet sterker. Het landelijk gebied zijn de longen van ons stedelijke gebied”, aldus wethouder Van Houdt.

Visie: stip op de horizon én opgaven oppakken

De Visie geeft aan welke richting de gemeente op wil. Wethouder Van Houdt: “Natuurlijk kijken we vooruit. Dat is besturen. En dat is niet voldoende. We willen en moeten ook nu aan de slag. Daarvoor zijn in de Visie op basis van uitgebreide participatie tal van opgaven opgenomen.”

De gemeente wil bijvoorbeeld bomen planten, meegaan in een initiatief vanuit de landbouw voor bloemrijke akkerranden, gemeentegrond benutten voor Enschedese landbouwbedrijven die verduurzamen, meewerken met landgoedeigenaren die hun landgoed toekomst geven en toeristische routes versterken in de stadsrand. De Visie bevat in totaal twintig punten.

Wat van de Visie terecht komt?

De gemeente heeft veel ambitie, maar helaas nog niet voldoende geld en menskracht voor de realisatie. “We zetten een stip aan de horizon. Ons landelijk gebied is belangrijk. Als de komende jaren meer middelen beschikbaar komen, komt de uitvoering van de visie sneller en beter tot stand. Dat doen we met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden, zoals het waterschap en de provincie, samen! Voor het aandeel van de gemeente willen we ons hard maken. Het is de gemeenteraad die beslist”, zo stelt de wethouder.

Vervolg

De hele ontwerp-visie is te lezen op www.enschede.nl/landelijkgebied . Zienswijzen zijn welkom tot en met 23 maart. Naar verwachting biedt het college van B&W de definitieve visie in mei 2021 aan de gemeenteraad aan.

 

Nieuws uit deze regio

Resultaten onderzoek naar woonwensen van jongeren zijn bekend

Losser - 573 jongeren uit de gemeente Losser, in de leeftijd van 18 tot en met 27 jaar, hebben meegedaan aan een online onderzoek...

Brandbrief aan kabinet over actiegericht Deltaplan Jeugd

150 wethouders Jeugd uit gemeenten in heel Nederland sturen premier Rutte en het demissionair kabinet binnenkort een brandbrief. Aanleiding: de grote gevolgen die de...

TVO-boegbeeld Jan Wijlens krijgt Koninklijke onderscheiding

Haaksbergen - Voormalig basisschoolonderwijzer Jan Wijlens is ruim 53 jaar actief bij voetbalvereniging Tot Vriendschap Opgericht (TVO) in Beckum, waarvan bijna een kwart eeuw...

Twente Milieu controleert verpakkingencontainers op vervuiling

Hengelo - Volgende week gaat Twente Milieu de verpakkingencontainers van inwoners van Hengelo controleren op vervuiling. Dat gebeurt vanaf maandag 22 februari tot en...

Aan de slag met resultaten mantelzorgonderzoek

Losser - Mantelzorger ben je 24 uur per dag. Aan welke ondersteuning heb je dan behoefte? Kun je de informatie vinden? Maakt het uit...

Ook bij condoleance en uitvaart bestaat besmettingsgevaar

Enschede - Besmettingsrisico's bij condoleances en uitvaarten. Burgemeester Cia Kroon en wethouder Harry Nijhuis spraken hierover met de ondernemers uit de uitvaartbranche uit de...

Webcast om van elkaar te leren: hoe pakken we eenzaamheid aan?

Gemeente Losser organiseert met andere partijen een webcast voor professionals over eenzaamheid. Eenzaamheid is van alle leeftijden en van alle tijden. Maar door de...

Centrumplan maakt Losser aantrekkelijk, duurzaam en toekomstbestendig

Losser - Het eerste deel van Centrumplan Losser is op vrijdag 29 januari officieel klaar. Wethouder Jaimi van Essen: “Een belangrijk moment voor heel...