Kwaliteit fietsroutenetwerk Achterhoek uitstekend!

Hengelo – De elf gemeenten in de Achterhoek willen een zo aantrekkelijk mogelijke regio zijn voor bezoekers en bewoners die graag fietsen. De gemeenten investeren in een goed fietsroutenetwerk om aan te (blijven) sluiten bij de wensen van fietsers. Om in te kunnen springen op nieuwe ontwikkelingen is het belangrijk regelmatig onderzoek te doen onder gebruikers. De gemeenten vroegen hiervoor de Fietsersbond. Afgelopen najaar ging een groep van 45 vrijwilligers van de bond op pad en beoordeelde 52 bekende fietsroutes in de regio (ze maakten 112 ritten). Zij bekeken onder meer de kwaliteit en beleving van de routes en hun omgeving, aanwezigheid van rust- en oplaadpunten, drukte op de routes, veiligheid, onderhoud van het aanliggende openbaar groen en de geschiktheid van de routes voor e-bikes.

 

Uitkomsten

Vandaag zijn de uitkomsten gepresenteerd aan de wethouders vrijetijdseconomie van de betrokken gemeenten en gedeputeerde Bea Schouten, die namens de provincie toerisme en recreatie in portefeuille heeft. De Fietsersbond concludeert het volgende: “In de Achterhoek is het goed fietsen. Het fietsroutenetwerk is beoordeeld met gemiddeld een 8! Onze vrijwilligers zouden de Achterhoekse routes zeker aanbevelen bij vrienden, familie en kennissen. Met name de rust, het landschap en de netheid werden gewaardeerd. Ook de voor de Achterhoek zo kenmerkende kerkenpaden scoorden goed .” Wethouder Jan Engels van Bronckhorst namens de elf gemeenten: “Een prachtig cijfer, waar we trots op zijn. De inzet van de Achterhoekse gemeenten zal de komende tijd daarom vooral gericht zijn op het behouden en waar nodig versterken van de huidige kwaliteit.”

 

Aanpak

De gemeenten gaan de aangegeven aandachtspunten nu per gemeente inventariseren. Bekeken wordt of een aantal met een gezamenlijk project opgepakt kunnen worden. Mogelijk ook in samenwerking met de provincie. Bijvoorbeeld het kerkenpadenproject, met als doel nieuwe kerkenpaden te ontwikkelen. Ook willen de gemeenten samen met de betrokken wegbeheerders inventariseren of de Achterhoekse routes een eenduidig kwaliteitsbeeld kunnen krijgen. Verder willen ze in beeld brengen of aandachtspunten op het gebied van de overzichtelijkheid voor fietsers op enkele routes verbeterd kunnen worden. Waar sprake is van wat achterstallig onderhoud wordt dit meegenomen in onderhoudsplannen van de gemeenten.

De bedoeling is in 2022 opnieuw een belevingsonderzoek te doen.

Nieuws uit deze regio

Resultaten onderzoek naar woonwensen van jongeren zijn bekend

Losser - 573 jongeren uit de gemeente Losser, in de leeftijd van 18 tot en met 27 jaar, hebben meegedaan aan een online onderzoek...

Brandbrief aan kabinet over actiegericht Deltaplan Jeugd

150 wethouders Jeugd uit gemeenten in heel Nederland sturen premier Rutte en het demissionair kabinet binnenkort een brandbrief. Aanleiding: de grote gevolgen die de...

TVO-boegbeeld Jan Wijlens krijgt Koninklijke onderscheiding

Haaksbergen - Voormalig basisschoolonderwijzer Jan Wijlens is ruim 53 jaar actief bij voetbalvereniging Tot Vriendschap Opgericht (TVO) in Beckum, waarvan bijna een kwart eeuw...

Twente Milieu controleert verpakkingencontainers op vervuiling

Hengelo - Volgende week gaat Twente Milieu de verpakkingencontainers van inwoners van Hengelo controleren op vervuiling. Dat gebeurt vanaf maandag 22 februari tot en...

Aan de slag met resultaten mantelzorgonderzoek

Losser - Mantelzorger ben je 24 uur per dag. Aan welke ondersteuning heb je dan behoefte? Kun je de informatie vinden? Maakt het uit...

Ook bij condoleance en uitvaart bestaat besmettingsgevaar

Enschede - Besmettingsrisico's bij condoleances en uitvaarten. Burgemeester Cia Kroon en wethouder Harry Nijhuis spraken hierover met de ondernemers uit de uitvaartbranche uit de...

Enschede wil meer aandacht voor zijn landelijk gebied

Enschede - “Enschede heeft een prachtig landelijk gebied. Het verdient daarom meer aandacht in ons gemeentelijke beleid”, zegt wethouder Jurgen van Houdt. “Er is...

Webcast om van elkaar te leren: hoe pakken we eenzaamheid aan?

Gemeente Losser organiseert met andere partijen een webcast voor professionals over eenzaamheid. Eenzaamheid is van alle leeftijden en van alle tijden. Maar door de...