Visiedocument Enschedees Strategisch Cultuurberaad aangeboden

Enschede – Willem Jaap Zwart, directeur van Concordia kunst & Cultuur, overhandigde vandaag namens het Enschedees Strategisch Cultuurberaad de aanbiedingsbrief en het visiedocument “Het onmisbare verhaal; Hoe Enschede haar culturele kapitaal laat werken” aan waarnemend cultuurwethouder Hans van Agteren. Willem Jaap Zwart sprak de hoop uit om vier aanbevelingen in het college- of raadsakkoord op te nemen. In zijn reactie sprak Hans van Agteren van waardevolle uitgangspunten die hij de onderhandelaars in de formatie zal overleggen.

De vier punten aanbevelingen zijn:
 Verbind cultuur met het sociaal domein
Op tal van manieren kan cultuur een bijdrage leveren aan gemeentelijke doelstellingen in het sociaal domein. Neem als gemeente het voortouw om hier een integrale benadering te realiseren. Het succes van het project ‘Cultuureducatie met kwaliteit’ leert hoeveel dat kan opleveren. En door alleen al het initiatief te nemen voor de vorming van doelgerichte netwerken maakt een toekomstig college nieuwe oplossingen mogelijk voor  maatschappelijke opgaven.
 Verbind cultuur met het economisch domein
Een rijk en divers cultureel klimaat speelt een belangrijke rol in de aantrekkelijkheid van de stad en daarmee in de economische ontwikkelingsmogelijkheden van Enschede en Twente. Betrek de culturele wereld daarom actief bij het economisch beleid en maak cultuur een integraal onderdeel van de nieuwe investeringsagenda voor de komende jaren.
 Beschouw cultuur regionaal
Met het oog op de beoogde vorming van stedelijke cultuurregio’s is het volgens ons van belang dat Enschede als cultureel brandpunt in Twente hierin haar verantwoordelijkheid neemt. Wij hopen dat ons visiedocument u zal inspireren om het gesprek met – in eerste instantie – Hengelo en Almelo te openen.
 Benchmark Enschede met de andere G9 steden
Enschede wordt vanuit de rijksoverheid goed voorzien met vier BIS-instellingen en twee kunstvakopleidingen. Dit geeft een zekere verantwoordelijkheid voor het gemeentelijk beleid en de stedelijke cultuurvoorzieningen. Wij adviseren een benchmark uit te voeren waarin Enschede vergeleken op gebied van maatschappelijke impact van cultuur, gemeentelijke financiering en innovatieve kracht van de sector.
20180426 Visiedocument – voorjaar 2018-1

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Aspen Valley treft geen blaam bij uitbraak

Enschede - Als er geen landelijk verbod op het voeren van nachthoreca tot en met 13 augustus zou gelden, dan zou het club-deel van...

Gemeente plaatst bordjes langs de weg: even niet maaien

Losser - Vanaf deze week staan op verschillende plekken in de gemeente Losser bordjes in het groen langs de weg: “Hier geven wij insecten...

Boerenmarkt op zaterdag 31 juli in LOsser

Losser - Zaterdag 31 juli van 10 tot 16 uur is het weer zover: de Boerenmarkt in Losser. Een folklore markt met producten van omliggende boerderijen. Slenter langs de kramen en...

Bijenbeweging zoekt docenten voor bijles

Zwolle - Het gaat niet goed met onze bijen en om deze reden zet de Bijenbeweging Overijssel zich in voor de bescherming van bijen....

Hoofdveld BVV Borne open voor recreatief gebruik

Borne - Ook deze zomer is het hoofdveld van BVV Borne geopend voor recreatief gebruik. Van 19 juli tot 13 augustus is er doordeweeks...

Locatie Martinuskerk: nieuwe studie herontwikkeling gestart

Losser - De Martinuskerk met bijbehorende bouwwerken aan de Kloppenstraat in Losser is al een aantal jaren niet meer in gebruik. Ontwikkelaar Ska-Pa heeft...

Eenmalige extra subsidie voor Enschedese sportverenigingen

Enschede - Het college van B&W van Enschede verstrekt, als blijk van waardering, een eenmalige subsidie aan Enschedese sportverenigingen. Het gaat om twee...

Visie op gebied Sportlaan Driene en omgeving in de maak

Hengelo - Op 9 juli jl. is een intentieovereenkomst getekend tussen de gemeente Hengelo en de ontwikkelcombinatie Leyten-Trebbe voor de ontwikkeling van een visie...