Visiedocument Enschedees Strategisch Cultuurberaad aangeboden

Enschede – Willem Jaap Zwart, directeur van Concordia kunst & Cultuur, overhandigde vandaag namens het Enschedees Strategisch Cultuurberaad de aanbiedingsbrief en het visiedocument “Het onmisbare verhaal; Hoe Enschede haar culturele kapitaal laat werken” aan waarnemend cultuurwethouder Hans van Agteren. Willem Jaap Zwart sprak de hoop uit om vier aanbevelingen in het college- of raadsakkoord op te nemen. In zijn reactie sprak Hans van Agteren van waardevolle uitgangspunten die hij de onderhandelaars in de formatie zal overleggen.

De vier punten aanbevelingen zijn:
 Verbind cultuur met het sociaal domein
Op tal van manieren kan cultuur een bijdrage leveren aan gemeentelijke doelstellingen in het sociaal domein. Neem als gemeente het voortouw om hier een integrale benadering te realiseren. Het succes van het project ‘Cultuureducatie met kwaliteit’ leert hoeveel dat kan opleveren. En door alleen al het initiatief te nemen voor de vorming van doelgerichte netwerken maakt een toekomstig college nieuwe oplossingen mogelijk voor  maatschappelijke opgaven.
 Verbind cultuur met het economisch domein
Een rijk en divers cultureel klimaat speelt een belangrijke rol in de aantrekkelijkheid van de stad en daarmee in de economische ontwikkelingsmogelijkheden van Enschede en Twente. Betrek de culturele wereld daarom actief bij het economisch beleid en maak cultuur een integraal onderdeel van de nieuwe investeringsagenda voor de komende jaren.
 Beschouw cultuur regionaal
Met het oog op de beoogde vorming van stedelijke cultuurregio’s is het volgens ons van belang dat Enschede als cultureel brandpunt in Twente hierin haar verantwoordelijkheid neemt. Wij hopen dat ons visiedocument u zal inspireren om het gesprek met – in eerste instantie – Hengelo en Almelo te openen.
 Benchmark Enschede met de andere G9 steden
Enschede wordt vanuit de rijksoverheid goed voorzien met vier BIS-instellingen en twee kunstvakopleidingen. Dit geeft een zekere verantwoordelijkheid voor het gemeentelijk beleid en de stedelijke cultuurvoorzieningen. Wij adviseren een benchmark uit te voeren waarin Enschede vergeleken op gebied van maatschappelijke impact van cultuur, gemeentelijke financiering en innovatieve kracht van de sector.
20180426 Visiedocument – voorjaar 2018-1

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio