Monumentale interieurs in Waadhoeke in kaart gebracht

Waadhoeke – Wethouder Jan Dijkstra heeft op maandag 23 augustus het rapport van de Stichting Interieurs in Fryslân (SIiF) in ontvangst genomen. Een rapport met een inventarisatie van monumentale interieurs in woningen of boerderijen in de gemeente Waadhoeke.

Monumentale interieurs in Waadhoeke

In totaal zijn 930 woonhuizen en boerderijen in de gemeente Waadhoeke onderzocht op de mogelijke aanwezigheid van historische interieurs of onderdelen daarvan. Ruim 200 daarvan werden bezocht door inventarisanten van de SIiF. In Waadhoeke is gelukkig nog veel bewaard gebleven. Zo zijn er nog veel gangpoortjes in diverse stijlen en uit verschillende perioden gespaard gebleven. Net als beschilderde houten vloeren;  vloeren van figuratieve, gekleurde cement- en keramiektegels; lambriseringen met 18e, 19e en 20e-eeuwse tegels van Friese makelij; deuren met geëtst glas in weelderige bloemmotieven of met Art Nouveau decoraties;  bedsteden- en kastenwanden met 18e-eeuws rococo snijwerk.

Opvallende ontdekking

Heel opvallend was de ontdekking van diverse, uiterst zeldzame metalen plafonds. Een bekend voorbeeld is het exemplaar in het café naast het planetarium in Franeker. Maar tijdens de inventarisaties werden verrassend genoeg in nóg vier particuliere woningen plafonds aangetroffen die zijn afgewerkt met in blik gestanste decoraties. Toch zijn in de gemeente Waadhoeke, en haar bestuurlijke voorgangers, het Bildt, Menameradiel, Franekeradeel en Littenseradiel ook veel zaken verloren gegaan. Zo is in het gebied van Waadhoeke 39% van de in totaal 930 onderzochte panden ontdaan van historische interieurelementen. In totaal kan 29% van de nog aanwezige elementen worden aangemerkt als ‘zeer waardevol’.

Afb. 3 collectie gangpoortjes uit rapportage SIiF - Regio Online
Foto: Stichting Interieurs in Fryslân

Wethouder Jan Dijkstra: “Ik bin tige ynnaam mei dit rapport. It lit sjen dat der prachtige saken oantroffen binne, dy’t bewarjen mear as wurdich binne. It lit ek sjen dat gemeentlik belied nedich is om ús rike erfguod feilich troch te jaan oan kommende generaasjes”.

Onderzoek Stichting Interieurs in Fryslân

De afgelopen twee jaar zijn door SIiF in de hele provincie honderden woningen en boerderijen bezocht en werd er geïnventariseerd of deze nog waardevolle interieurs of waardevolle interieuronderdelen hebben. De SIiF wil inzetten op bewustwording. De reden voor dit onderzoek is dat van veruit de meeste woonhuizen en boerderijen in Fryslân alleen iets bekend is over hun buitenkant. Kennis over het interieur is nauwelijks aanwezig. Bijzondere historische elementen verdwijnen regelmatig in sloopcontainers, wanneer ze tijdens verbouwingen worden verwijderd. Dit gebeurt vaak zonder dat woningeigenaren  in de gaten hebben dat zij historische elementen verwijderen.

Interieurfoto’s binnenkort beschikbaar

Het Inventarisatieproject historische interieurs in de gemeente Waadhoeke toont een schat aan waardevolle interieurs en interieuronderdelen. Om daarvan een beeld te geven, zijn in het rapport veel interieurfoto’s opgenomen. Vanaf 1 september a.s. is dit rapport ook in te zien op de website van de SIiF:  https://interieursinfryslan.nl

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Renovatie parkeerterrein in Harlingen Spoorstraat afgerond

Harlingen - Het parkeerterrein aan de Spoorstraat in Harlingen is vandaag officieel geopend, wethouder Harry Boon heeft de laatste parkeerplaten op het terrein gelegd....

Fataal schietincident in Boelenslaan

BOELENSLAAN- Donderdagnacht om 01:38 komt bij Veiligheidsregio Friesland de melding binnen dat de politie na een wilde achtervolging door Friesland in de Fjouwer Roeden...

Cliëntsonderzoek Wmo 2020

Wat vinden de inwoners van Noardeast-Fryslân en Dantumadiel van de zorg en ondersteuning die zij als cliënt ontvangen? En past deze bij hun hulpvraag?...

Het ‘nijntje pleintje’ in Hurdegaryp door wethouder Hoekstra geopend

Zaterdag 11 september heeft wethouder Gelbrig Hoekstra de feestelijke aftrap op het Nijntje Pleintje, aan het Nijntje beweegprogramma gegeven. Dit gebeurde in Hurdegaryp. Lekker...

Opening Doortraproute Ameland

Ameland - Wethouder Faber opent woensdagmiddag 22 september de Doortraproute van Ameland. Deze nieuwe route maakt deel uit van een campagne van het ministerie...

Proeftuin aardgasvrije dorpen aangevraagd door vier dorpen in Friesland

De dorpen Kootstertille, Drogeham, Jistrum en Eastermar werken samen met de gemeente aan een aanvraag om aardgasvrije proeftuin te worden. De colleges van Achtkarspelen...

Cameratoezicht op basisscholen in Achtkarspelen

Achtkarspelen - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de komende twee jaar cameratoezicht op alle basisscholen in Achtkarspelen toe te passen. Aanleiding...

Online een gymzaal reserveren in de gemeente Heerenveen

Heerenveen - Via een nieuw boekingssysteem zijn de gymzalen van de gemeente nu online te reserveren. In Heerenveen vindt de gemeenteraad het belangrijk dat...