Aanpak essentaksterfte start in Woldendorp

Woldendorp – De essentaksterfte wordt in toenemende mate in Nederland aangetroffen. In de gemeente Delfzijl zijn ook duizenden essen aangetast door deze ziekte. Na een tweede inventarisatie blijkt dat de essentak-sterfte, waarschijnlijk als gevolg van een warme en droge zomer, minder snel om zich heen grijpt dan verwacht. Hierdoor hoeven er minder bomen gekapt te worden. Een aantal essen is echter dusdanig aangetast, dat zij een veiligheidsrisico vormen voor hun omgeving. Met de kap van deze bomen wordt in november 2018 gestart.

Start in Woldendorp

De komende maanden worden de essen die voor een onveilige situatie zorgen in de gemeente Delfzijl gesnoeid of gekapt. De werkzaamheden beginnen vanaf 19 november in Woldendorp en duren tot eind december. Gezien het aantal essen dat in Woldendorp gesnoeid en gekapt moet worden, zijn de inwoners hierover geïnformeerd. Vervolgens worden de bossingels in Wagenborgen, Meedhuizen en Tuikwerderrak en overige weg- en laanbeplantingen aangepakt. Het gaat verspreid over de gemeente om ongeveer 300 bomen in weg- en laanbeplanting, ongeveer 300 bomen in bossen en bossingels en in Woldendorp om een strook van ongeveer 2000 m2 bossingels. De snoei- en kapwerkzaamheden zijn naar verwachting in februari 2019 klaar. Voor de bomen zijn de vergunningen verleend, behou-dens een enkele locatie. De benodigde ecologische onderzoeken zijn afgerond. De resterende essen controleert de gemeente elk jaar. Als blijkt dat deze voor een onveilige situatie zorgen, dan wordt als-nog bepaald of ze gesnoeid of gekapt moeten worden.

Herstel en herplant

In 2019 gaat het vastgestelde actieplan in werking. Het actieplan beschrijft wat de essentaksterfte betekent voor het bomenbestand in de gemeente Delfzijl en wat de landschappelijke en financiële gevolgen zijn. Het beschrijft de herplant van bomen en welke mogelijkheden er zijn om het bomenbe-stand in de gemeente te versterken. Nieuwe aanplant willen we zorgvuldig inpassen in de bestaande boomstructuren. Aan de hand van het actieplan maakt de gemeente samen met inwoners per wijk/dorp/gebied een uitvoeringsplan voor herstel en/of herinrichting.

Essentaksterfte

Essentaksterfte wordt veroorzaakt door de schimmel vals essenvlieskelkje. Het is een progressieve, grillige ziekte waarvan de essen niet herstellen. De es is in Delfzijl een veelgebruikte boom voor weg- en laanbeplanting (ca. 5.000 stuks). Daarnaast kent de gemeente Delfzijl veel bos en bossingels die, nadat de iepen door iepenziekte zijn verdwenen, voor een groot deel uit essen bestaan (ca. 9.600 stuks). Uit inspectie blijkt dat meer dan 80% van de essen in meer of mindere mate is aangetast door essentaksterfte.

Meer informatie

Meer informatie over essentaksterfte en het actieplan is te lezen op www.delfzijl.nl/essentaksterfte. Vanaf woensdag 21 november vindt u hier ook een interactief overzicht met aangetaste laanbeplan-ting en bossingels in de gemeente Delfzijl. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de gemeente via essentaksterfte@delfzijl.nl of via het algemene telefoonnummer 140596.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

SC Stadskanaal ruimt met jeugdleden zwerfafval op

Stadskanaal - Een veertigtal jeugdleden van SC Stadskanaal gaan op zaterdag 16 én zaterdag 23 januari van 09.00 – 12.00 uur zwerfafval opruimen. Ze...

Testlocatie in Uithuizen geopend door GGD Groningen

Groningen - GGD Groningen opent met ingang van dinsdag 19 januari a.s. een corona-testlocatie in gemeente Het Hogeland. Deze locatie bevindt zich in het...

Carina Vinke winnaar cultuurprijs Emmen 2020

Emmen - Zangeres Carina Vinke is de winnaar van de Oeuvre Cultuurprijs 2020. Tijdens deNieuwjaarsuitzending van de gemeente Emmen nam zij deze prijs in...

Uithuizen vernieuwt! Aardbevingsbestendig in 2021

Uithuizen - De komende jaren staat Uithuizen in het teken van vernieuwing. Woningen, scholen, zorggebouwen en het centrum worden aangepakt. Zo wonen, leven, leren...

Schoon regenwater: subsidie voor het zelf opvangen in Westerwolde

Westerwolde - Eigenaren van een woning of bedrijf kunnen binnenkort subsidie aanvragen als zij regenwater niet meer het gemeentelijke riool in laten stromen. Het...

Midden-Groningen stukken schoner

Groningen - De openbare ruimte in Midden-Groningen is er het afgelopen jaar een stuk schoner op geworden. Dat blijkt uit onderzoek van de organisatie...

Afscheid Stina Koning, medeoprichter Voedselbank Oldambt

Oldambt - Al jaren is zij één van de gezichten van Voedselbank Oldambt: Stina Koning. Zo’n veertien jaar geleden was zij één van de...

Inlevering oude medicijnen mogelijk in heel Midden-Groningen

Midden Groningen - Inwoners van de gemeente Midden-Groningen kunnen hun oude medicijnen en naalden vanaf nu inleveren bij alle apothekers en apotheekhoudende huisartsen in...