20 C
De Bilt

Aanpak essentaksterfte start in Woldendorp

Woldendorp – De essentaksterfte wordt in toenemende mate in Nederland aangetroffen. In de gemeente Delfzijl zijn ook duizenden essen aangetast door deze ziekte. Na een tweede inventarisatie blijkt dat de essentak-sterfte, waarschijnlijk als gevolg van een warme en droge zomer, minder snel om zich heen grijpt dan verwacht. Hierdoor hoeven er minder bomen gekapt te worden. Een aantal essen is echter dusdanig aangetast, dat zij een veiligheidsrisico vormen voor hun omgeving. Met de kap van deze bomen wordt in november 2018 gestart.

Start in Woldendorp

De komende maanden worden de essen die voor een onveilige situatie zorgen in de gemeente Delfzijl gesnoeid of gekapt. De werkzaamheden beginnen vanaf 19 november in Woldendorp en duren tot eind december. Gezien het aantal essen dat in Woldendorp gesnoeid en gekapt moet worden, zijn de inwoners hierover geïnformeerd. Vervolgens worden de bossingels in Wagenborgen, Meedhuizen en Tuikwerderrak en overige weg- en laanbeplantingen aangepakt. Het gaat verspreid over de gemeente om ongeveer 300 bomen in weg- en laanbeplanting, ongeveer 300 bomen in bossen en bossingels en in Woldendorp om een strook van ongeveer 2000 m2 bossingels. De snoei- en kapwerkzaamheden zijn naar verwachting in februari 2019 klaar. Voor de bomen zijn de vergunningen verleend, behou-dens een enkele locatie. De benodigde ecologische onderzoeken zijn afgerond. De resterende essen controleert de gemeente elk jaar. Als blijkt dat deze voor een onveilige situatie zorgen, dan wordt als-nog bepaald of ze gesnoeid of gekapt moeten worden.

Herstel en herplant

In 2019 gaat het vastgestelde actieplan in werking. Het actieplan beschrijft wat de essentaksterfte betekent voor het bomenbestand in de gemeente Delfzijl en wat de landschappelijke en financiële gevolgen zijn. Het beschrijft de herplant van bomen en welke mogelijkheden er zijn om het bomenbe-stand in de gemeente te versterken. Nieuwe aanplant willen we zorgvuldig inpassen in de bestaande boomstructuren. Aan de hand van het actieplan maakt de gemeente samen met inwoners per wijk/dorp/gebied een uitvoeringsplan voor herstel en/of herinrichting.

Essentaksterfte

Essentaksterfte wordt veroorzaakt door de schimmel vals essenvlieskelkje. Het is een progressieve, grillige ziekte waarvan de essen niet herstellen. De es is in Delfzijl een veelgebruikte boom voor weg- en laanbeplanting (ca. 5.000 stuks). Daarnaast kent de gemeente Delfzijl veel bos en bossingels die, nadat de iepen door iepenziekte zijn verdwenen, voor een groot deel uit essen bestaan (ca. 9.600 stuks). Uit inspectie blijkt dat meer dan 80% van de essen in meer of mindere mate is aangetast door essentaksterfte.

Meer informatie

Meer informatie over essentaksterfte en het actieplan is te lezen op www.delfzijl.nl/essentaksterfte. Vanaf woensdag 21 november vindt u hier ook een interactief overzicht met aangetaste laanbeplan-ting en bossingels in de gemeente Delfzijl. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de gemeente via essentaksterfte@delfzijl.nl of via het algemene telefoonnummer 140596.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio