22.4 C
De Bilt

Ondertekening intentieverklaring PLOC (Praktijk leer- en ontwikkelcentra)

Op maandag 5 juni is in de Tirrel de intentieverklaring Praktijk leer- en ontwikkelcentra (PLOC) ondertekend door alle betrokken partijen. Dit zijn gemeente Het Hogeland, Stichting De Hoven, Lauwers & Eems, VCPONG, Pabo NHL Stenden, Gebiedscoöperatie Het Hogeland, Cosis, Kinderopvang Calimero, Kinderopvang Het Hogeland, Kinderopvang Kids2b, VO-Terra, Alfa-college, Pedagogische Academie van Hanze educatie academie, Health Hub Roden en Noorderpoort.

Wethouder Karen Hansems is blij met de ondertekening: ‘De Tirrel als moderne mini-samenleving is de uitgewezen plek om de uitwisseling tussen verschillende opleidingen en organisaties te faciliteren. De Tirrel is een aanwinst voor gemeente Het Hogeland, mede dankzij initiatieven als de PLOC. Zo kunnen we daadwerkelijk een leven lang leren!’

PLOC

Om opleiden in en voor de praktijk anders vorm te geven en het hoofd te bieden aan een krimpende arbeidsmarkt, is de PLOC opgericht. De PLOC gaat onderzoekend en werkende wijs ontdekken hoe ze met nieuwe concepten kunnen werken, leren en ontwikkelen. ‘De Tirrel biedt veel mogelijkheden en kansen om van elkaar te leren. Onderwijs, zorg, wonen, sport, opvang en horeca komen bij elkaar. Dit leren van elkaar wordt op een vernieuwende en innovatieve manier vormgegeven. Samen komen we verder’, aldus Jellie van Loon, voorzitter van de PLOC en hoofd opleidingen bij De Hoven.

De Tirrel is van belang voor de regio. Het is een plek waar veel mensen werken, ook mensen die moeilijker een plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden of zich moeilijker kunnen ontwikkelen. Samen met Vakland het Hogeland en specifiek met de PLOC maakt de Tirrel een verbinding met de arbeidsmarkt en het onderwijs in de regio.

uc?id=1zP0LeLtHY8KqUTdT8eKrfMEDQCXfw pf
Handtekeningen PLOC. Foto: de Tirrel

‘De meerwaarde van een mini-samenleving zoals de Tirrel, ontstaat door levendige ontmoetingen, veilige verbindingen en persoonlijke groei, wanneer iedereen actief deelneemt aan een gemeenschap waarin kracht en kwaliteiten centraal staan.’ vindenAris Fickweiler en Simon van der Wal, bestuurders Lauwers & Eems en VCPONG.

Iedereen doet mee op de arbeidsmarkt en iedereen blijft een leven lang leren; zo neemt de

arbeidsmarktparticipatie toe. De praktijk is daarbij het uitgangspunt van het leren. Door samenwerking met het onderwijs in de regio, sluit het onderwijs aan op de vraag vanuit de praktijk van alle dag. Scholing is dichtbij, op de werkplek georganiseerd en sluit aan bij de leefwereld van de deelnemers. Onderwijs op maat dus. Hier horen flexibele manieren en aan de praktijk gelieerde vormen van leren en experimenteren bij. Met de ondertekening van de intentieverklaring spreken de organisaties uit dat ze zich verbinden aan de zienswijze en de vele kansen die juist het leren en werken in de Tirrel biedt.

Aanvullende informatie

De Tirrel is een mini samenleving in wording waar iedereen ertoe doet. Het motto ‘ontmoeten, verbinden en verrijken’ realiseren we door een gebouw en een buitenruimte, waar mensen elkaar gemakkelijk kunnen ontmoeten. Omdat mensen van verschillende organisaties elkaar ontmoeten en er actief overleg is, wordt er van elkaar geleerd en kunnen organisaties beter op elkaar aansluiten en de visie vormgeven.

Dat is een verrijking voor alle betrokkenen. We gaan elkaar ontmoeten van jong tot oud, omdat scholen, kinderopvang, sport en ouderenzorg samen in een gebouw gaan werken, wonen en sporten. Dit betekent ook dat we van elkaar kunnen leren. De kinderen leren van de ouderen met gezamenlijke activiteiten, de ouderen kunnen bij sporters gaan kijken en stagiaires van de scholen kunnen ook meelopen in de zorg.

De Tirrel is een initiatief van gemeente Het Hogeland, Stichting De Hoven, CBS De Piramiden en OBS Tiggeldobbe

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio