Midden-Groningen bezuinigt opnieuw op de bedrijfsvoering

Midden-Groningen – De gemeente Midden-Groningen gaat opnieuw bezuinigen op de bedrijfsvoering. Op basis van vervolgonderzoek door bureau Berenschot heeft het college van burgemeester en wethouders besloten 400.000 euro te bezuinigen op de bedrijfsvoering. Deze bezuiniging komt bovenop op een eerdere bezuiniging van 3,1 miljoen euro op de bedrijfsvoering.

Bedrijfsvoering Midden-Groningen vergelijken

Begin 2020 heeft de gemeente haar bedrijfsvoering laten vergelijken met een aantal andere gemeenten van soortgelijke omvang en kenmerken. Hieruit bleek dat de gemeente in vergelijking met andere gemeenten gemiddeld gezien dezelfde kosten maakt maar dat op sommige terreinen de gemeente juist minder of meer kosten maakt. Voor deze terreinen is het vervolgonderzoek uitgevoerd.

Efficiënt werken

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: “Midden-Groningen wil haar dienstverlening en bedrijfsvoering goed maar ook zo efficiënt mogelijk regelen. Dat houdt in dat we kritisch blijven kijken naar de taken en de verantwoordelijkheden, en de kosten die daarvoor gemaakt worden. Daar waar het kan zullen we verbetermogelijkheden benutten, ook omdat onze financiële positie ons daartoe noodzaakt.”

Onderzoek

Berenschot is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau dat is gespecialiseerd in vergelijkende onderzoeken van gemeenten. Voor alle taakpakketten van de gemeente is begin 2020 in kaart gebracht wat de omvang is, wat de uitvoering daarvan kost en hoeveel medewerkers hiervoor nodig zijn (formatie).

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat Midden-Groningen een hogere werklast heeft dan de referentiegemeenten. Zo heeft Midden-Groningen een relatief grote sociale problematiek en relatief veel groen en water. Na correctie van deze kenmerken beschouwt Berenschot Midden-Groningen als een gemeente met ‘gemiddelde’ kosten.
 
Ook taken die door andere organisaties in opdracht van de gemeente worden uitgevoerd zijn in het onderzoek betrokken. Denk bijvoorbeeld aan Kwartier Zorg en Welzijn voor de jeugdzorg of de Omgevingsdienst Groningen voor vergunningen. Gesprekken met deze organisaties zullen worden vervolgd.
 
Op enkele taakgebieden zijn de kosten voor Midden-Groningen flink hoger of juist flink lager. Naar deze taakgebieden heeft de gemeente als vervolg op het onderzoek door Berenschot verdere verkenningen uitgevoerd. Dat geldt zowel voor taakgebieden die de gemeente in eigen beheer uitvoert als voor taakgebieden die (deels) worden uitbesteed aan andere organisaties om zo meer inzicht in de kosten en tot lagere kosten te komen waar dat mogelijk is.

Hogere kosten

Uit het vervolgonderzoek blijkt dat voor de meeste taakgebieden de geconstateerde hogere kosten verklaarbaar zijn. Voor een aantal andere taakgebieden was deze verklaring er niet. Voor die taakgebieden heeft het college tot bezuinigingen besloten. Het gaat om de taakgebieden Belastingen, Afval, Financiën en HR, in totaal 400.000 euro. Dit bedrag moet vanaf 2022 worden gerealiseerd.

Lagere kosten

Er zijn ook taakgebieden waar de gemeente Midden-Groningen aanzienlijk lagere kosten heeft dan de referentiegemeenten. Voor enkele van deze taakgebieden zijn voorstellen gedaan om de organisatie te versterken. Vanwege de zorgelijke financiële situatie van de gemeente Midden-Groningen kan hier (nog) geen invulling aan worden gegeven, met uitzondering van het taakveld Openbare orde en Veiligheid, vanwege de urgentie van het onderwerp.

Vervolg

Het college van burgemeester en wethouders beschouwt de realisatie van deze 400.000 euro als een eerste stap waarbij wel aanvullende stappen gewenst zijn.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Kustontwikkeling gemeente Eemsdelta krijgt vervolg met Eemszijlen

Eemsdelta - Het college van de gemeente Eemsdelta wil de kustzone bij Borgsweer, Termunterzijl en Termunten verder ontwikkelen en toegankelijker maken voor inwoners, ondernemers...

Midden-Groningen geeft meer ruimte aan evenementen

Midden-Groningen - Het college van burgemeester en wethouders is gestart met de ontwikkeling van nieuw evenementenbeleid voor Midden-Groningen. In dit beleid komen de regels...

Geen windparken met grote windturbines in Midden-Groningen

Midden-Groningen - Het college van de gemeente Midden-Groningen verklaart dat nieuwe initiatieven voor windparken met grote turbines niet mogelijk zijn in Midden-Groningen. Zij hoopt daarmee...

Aardgasvrij met ENGIE en gemeente Oldambt

Oldambt - Eind 2020 startte gemeente Oldambt met een aanbestedingstraject voor het aardgasvrij maken van zoveel mogelijk gemeentelijke gebouwen. Technisch dienstverlener ENGIE Services heeft...

Integraal Veiligheidsplan Oldambt zet in op vier speerpunten

Oldambt presenteert het Integraal Veiligheidsplan 2021-2023, met vier belangrijke speerpunten om te werken aan de veiligheid in de gemeente Oldambt. Burgemeester Cora-Yfke Sikkema vertelt:...

Loting noodzakelijk door grote belangstelling voor bouwkavels in Bedum

Bedum - De gemeente Het Hogeland heeft eerder dit jaar elf bouwkavels voor vrijstaande woningen in het deelplan ‘Waterwereld’, onderdeel van Ter Laan 4,...

Koningin Máxima opent Kinderbiënnale Groninger Museum

Groningen - Koningin Máxima opent dinsdagochtend 1 juni de Kinderbiënnale in het Groninger Museum. De eerste Kinderbiënnale van Nederland is een interactieve expositie met...

Regio Groningen vraagt aandacht voor Rijksbijdrage Verdubbeling N33

In een gezamenlijke oproep richtten de provincie Groningen, een aantal Groninger gemeenten en het bedrijfsleven zich dinsdag 25 mei tot informateur Mariëtte Hamer. Zij...