Gemeente Baarn presenteert concept zonnekaart

De gemeente Baarn werkt aan een beleidskader voor het opwekken van duurzame energie. Om locaties en voorwaarden voor duurzame energieopwekking te onderzoeken, zijn gesprekken gevoerd met inwoners en belangengroepen. Uit deze gesprekken is een conceptversie van de ‘zonnekaart’ gekomen. De gemeente nodigt inwoners uit om de zonnekaart en de uitgangspunten online te bekijken en daarop te reageren.

In 2030 wil de gemeente Baarn zo veel mogelijk energieneutraal zijn. Dat betekent dat wij de elektriciteit die we gebruiken, op duurzame wijze in de gemeente willen opwekken. Het plaatsen van zonnepanelen op individuele daken levert niet genoeg op. Daarom is de gemeente Baarn, samen met inwoners en belangenorganisaties, op zoek gegaan naar de mogelijkheden voor grootschalige opwek door windmolens en/of zonneweides.

Geen ruimte voor windmolens

Het grondgebied van de gemeente Baarn bestaat grotendeels uit bebouwing en beschermde natuur. Hierdoor zijn er weinig plekken geschikt voor windmolens. Ook uit de gesprekken met inwoners en belangengroepen kwam duidelijk naar voren dat zij weinig kansen zien voor windmolens in en nabij kwetsbare natuurgebieden. Voor zonneweides zien we wel mogelijkheden. Daarom wordt vol ingezet op duurzame energieopwekking met zonneweides. Om onze klimaatneutrale ambitie zonder windmolens te behalen, is het nodig om 77 hectare zonnepanelen in te plannen. 

Inwoners kunnen reageren

In de concept zonnekaart zijn de locaties opgenomen waar mogelijk ruimte is voor zonneweides en de voorwaarden om deze te realiseren. Graag hoort de gemeente van zoveel mogelijk inwoners wat zij van de zonnekaart vinden. De zonnekaart is te bekijken via de website: www.baarn.nl/zonnekaart  Inwoners kunnen hun mening geven via het reactieformulier. De gemeente neemt zoveel mogelijk reacties mee in het beleidskader.

Vervolgstappen

Met dit proces zijn mogelijke locaties en de voorwaarden voor die locaties in kaart gebracht. Dat wil niet zeggen dat er op alle locaties ook daadwerkelijk zonneweides komen. De gemeente gaat de zonnekaart en de reacties daarop eerst bespreken met provincie, landgoed- en grondeigenaren en omliggende gemeenten.

Initiatiefnemers die op grote schaal zonnepanelen willen plaatsen, zoals ondernemers of energiecoöperaties, moeten over hun plan in gesprek met grondeigenaren, omwonenden, belangengroepen en experts. De plannen worden door de gemeenteraad getoetst en moeten binnen de kaders van de zonnekaart en bijbehorende uitgangspunten vallen.

In november behandelt de Baarnse gemeenteraad het beleidskader voor duurzame energieopwekking.

Kijk voor meer informatie op www.baarn.nl/ruimtevoorduurzaam

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Zetelwisseling VVD in de Hilversumse gemeenteraad

Ruud Verkuijlen (VVD) legt in de raadsvergadering van 15 september zijn functie neer als gemeenteraadslid van Hilversum. Partijgenoot Ellis Zeeuw van der Laan nam...

Open Crailodag – zaterdag 25 september 11.00 – 15.00 uur

Buurtschap Crailo opent zaterdag 25 september voor de vierde keer haar deuren. Tussen 11.00 en 15.00 uur is iedereen die belangstelling heeft in deze...

Opening nieuw clubhuis SV Laren’99

Laren - Op zaterdag 4 september opende wethouder Stam het nieuwe clubhuis van SV Laren ’99. Het vernieuwde clubhuis is dankzij de grote inspanningen...

‘Boost je zomer’ feestelijk afgesloten met skate/step en hiphop clinics

Hilversum - Met een skate/step en een hiphop clinic in De Oude Haven in Hilversum werden gisteren de ‘Boost je zomer’ jongerenactiviteiten feestelijk afgesloten....

Familie De Ruiter-Zwanikken zorgde tientallen jaren weide en dieren

Laren - Tientallen jaren zorgden Joke en Ruud de Ruiter-Zwanikken met veel plezier voor het stuk openbare grond nabij Melkweg/Jordaan in Laren en voor...

Regionale Herdenking Nederlands-Indië Gooi en Vechtstreek op 15 augustus 2021

Hilversum - Burgemeester van Laren, Nanning Mol, spreekt dit jaar bij de regionale Indië Herdenking namens de gemeenten in het Gooi. De Hilversumse stadsdichter Charlotte...

Interwijktunnel vanaf 24 september twee maanden dicht

Vanaf 24 september is de Interwijktunnel in het Stationsgebied voor circa twee maanden afgesloten vanwege werkzaamheden aan de ‘kop’ van deze tunnel aan de...

Sluiting bedrijfsruimte Binnendelta

Blaricum - Op 29 juli 2021 is op last van burgemeester Joan de Zwart-Bloch van Blaricum een bedrijfsruimte aan de Binnendelta gesloten. Op grond...