Agrariërs in Krimpenerwaard werken aan betere waterkwaliteit

Krimpenerwaard – Op 12 april gaat het project DAW Krimpenerwaard officieel van start. DAW staat hier voor Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, een landelijk programma aan de hand waarvan LTO Nederland, samen met de waterschappen werkt aan de wateropgaven in verschillende agrarische gebieden. Agrariërs in Krimpenerwaard leren in het project van en met elkaar over maatregelen die zij kunnen nemen ter verbetering van de water- en bodemkwaliteit én een economisch sterke en duurzame landbouw.

Kringlooplandbouw

De agrariërs gaan in 2018 en 2019 samen met deskundigen en overheden aan de slag met maatregelen op het gebied van kringlooplandbouw, erfafspoeling en baggeren en slootschonen. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard faciliteert en ondersteunt dit initiatief. “Het plan is goed voor de boeren en voor het water. Zo werken we dus samen aan schoner water in het gebied.’, zegt hoogheemraad Agnes van Zoelen.

Deltaplan

LTO Noord afdeling Krimpenerwaard en andere landbouworganisaties in de Krimpenerwaard, zoals DWLK, Collectief Krimpenerwaard, ANV Weidehof Krimpenerwaard en A.J.K. Krimpenerwaard hebben de handen ineen geslagen om actief aan de slag te gaan met de doelstellingen van het DAW en toe te werken naar een toekomstbestendige landbouw in de Krimpenerwaard met oog voor schoon water en een gezonde bodem. http://agrarischwaterbeheer.nl/content/de-doelstellingen

Het project wordt gefinancierd met subsidie van het Europese Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en van Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard.

Nieuws uit deze regio

Welkom in de kraamkamer van moeder natuur

Het broedseizoen is begonnen. Veel dieren halen alles uit de kast om het nageslacht veilig te stellen in de kraamkamer van moeder natuur. Er...

Hoe gaat Krimpenerwaard om met klachten over Handhaving

Krimpenerwaard - De fractie Waard18, van Wisja Pannenkoek, heeft vragen aan het college van de gemeente Krimpenerwaard gesteld over de afhandeling van klachten die...

Krimpense opschoonweek om zwerfafval aan te pakken

Krimpen aan den IJssel - Van 17 tot en met 24 maart start de Krimpense Opschoonweek. Tijdens deze opschoonweek gaan bewoners aan de slag...

Vroom neemt geen afstand van brief en geeft sneer aan journalisten

Krimpen aan den IJssel - Het gesprek met het college, burgemeester Vroom Leon Houtzager heeft blijkbaar niet veel meer dan een kopje koffie opgeleverd....

Kleurrijke demonstratie in Krimpen voor liefde en tegen wegkijken

Krimpen aan den IJssel - Om 14.00 uur was het dan zover. De aangekondigde demonstratie van het COC Rotterdam in Krimpen aan den IJssel...

Reactie SGP Krimpen op situatie rond kerk

Krimpen aan den IJssel - De SGP fractie van Krimpen heeft op haar Facebookpagina ook een reactie op alle voorvallen van afgelopen tijd gepubliceerd....

Maak zelf bezwaar WOZ waarde in Krimpen

Krimpen aan den IJssel - Recent hebben Krimpense huizenbezitters de beschikking met de bijbehorende WOZ waarde ontvangen. Voor veel inwoners is de WOZ waarde...

COC demonstreert op zaterdag 6 maart in Krimpen aan den IJssel

Rotterdam, 3 maart 2021 – COC Rotterdam organiseert op zaterdag 6 maart tussen 14:00 en 15:00 uur een demonstratie bij het gemeentehuis in Krimpen...