9.3 C
De Bilt
vrijdag, 7 oktober 2022

Op de pagina Adverteren van Regio Online lees je alles over de mogelijkheden om te adverteren op onze nieuwswebsite. Adverteren kan door middel van content, maar je kunt ook adverteren met banners bijvoorbeeld.

Adverteren

Wist je dat adverteren bij Regio Online helemaal niet duur is? Adverteren kan al vanaf 1 euro per dag voor banners. Adverteren met content kan al vanaf 24,95 euro. Laat je informeren over alle mogelijkheden die wij met adverteren bieden. Natuurlijk vindt je op Regio Online alles over regionaal en lakaal nieuws. Daarnaast kun je weer & verkeersinformatie vinden en via P2000 de actuele 112 meldingen bij jou inde buurt.

Op de pagina Adverteren van Regio Online lees je alles over de mogelijkheden om te adverteren op onze nieuwswebsite. Adverteren kan door middel van content, maar je kunt ook adverteren met banners bijvoorbeeld.

Adverteren

Wist je dat adverteren bij Regio Online helemaal niet duur is? Adverteren kan al vanaf 1 euro per dag voor banners. Adverteren met content kan al vanaf 24,95 euro. Laat je informeren over alle mogelijkheden die wij met adverteren bieden. Natuurlijk vindt je op Regio Online alles over regionaal en lakaal nieuws. Daarnaast kun je weer & verkeersinformatie vinden en via P2000 de actuele 112 meldingen bij jou inde buurt.

Voorstel nieuw en duurzaam gemeentehuis door college van Krimpenerwaard

Krimpenerwaard – Er ligt een voorstel voor een nieuw en duurzaam gemeentehuis. Eén centrale huisvesting op een nieuwe locatie biedt de meeste kansen om als gemeente klaar te zijn voor de toekomst, zo blijkt uit de onderzoeken die het college van de gemeente Krimpenerwaard heeft laten uitvoeren. Het bouwen van een nieuw gemeentehuis scoort het best op aspecten als duurzaamheid, dienstverlening aan de inwoners, de huisvesting van de eigen organisatie en is ook in financieel opzicht de gunstigste keuze.

Eén gemeentehuis vervangt er vier

De huidige vier gemeentelijke kantoorgebouwen in Bergambacht, Schoonhoven, Stolwijk en Lekkerkerk voldoen niet aan de doelstellingen van duurzaamheid die de gemeenteraad in het coalitieakkoord heeft afgesproken. En om daarnaast te kunnen voldoen aan de duurzaamheidseisen die vanaf 2023 voor kantoorgebouwen gaan gelden en de eisen van de Klimaatwet, zijn ingrijpende maatregelen nodig die veel geld gaan kosten.

Meest gewenste oplossing

Daarom heeft het college laten onderzoeken wat de meest gewenste oplossing is voor de toekomstige huisvesting van de kantoor- en vergaderfunctie van de gemeente (raad, college en medewerkers): investeringen doen in de huidige gebouwen of in andere oplossingen. De uitkomsten van de onderzoeken laten zien dat een centrale huisvesting op een nieuwe locatie de meeste kansen biedt voor een gemeentehuis. Met als belangrijkste randvoorwaarde dat de jaarlijkse kosten niet hoger mogen zijn dan wat de gemeente nu kwijt is aan huisvestingskosten voor de vier huidige gebouwen, vermeerderd met de lasten van de wettelijk vereiste investeringen in duurzaamheid.

Centrale nieuwbouw voldoet aan alle voorwaarden

  • Nieuwbouw van een centraal gemeentehuis is de beste oplossing om volledig te kunnen voldoen aan de duurzaamheidseisen, ook die van ná 2030. Met een investering in nieuwbouw neemt de gemeente een voorsprong op de toekomst.
  • De kosten van nieuwbouw zijn in vergelijking met andere oplossingen die zijn onderzocht, het laagst. Zelfs lager dan de huidige huisvestingskosten.
  • Een gemeentehuis op één centrale locatie in de Krimpenerwaard komt ook de dienstverlening aan de inwoners ten goede. Inwoners weten de gemeente beter te vinden en doordat alle diensten bij elkaar in een gebouw zitten kan er efficiënter worden gewerkt en de dienstverlening verder geoptimaliseerd.
  • De huidige locaties in Stolwijk, Lekkerkerk, Bergambacht en Schoonhoven die dan beschikbaar komen  bieden mooie kansen voor (sociale) woningbouw in de centra van deze kernen.

Gevolgen coronacrisis

Mede op verzoek van de raad is nog extra onderzocht of de ervaringen die tijdens de coronacrisis zijn opgedaan met thuiswerken en meer online vergaderen gevolgen hebben voor deze uitkomsten. Omdat er ook in de toekomst naar verwachting blijvend meer vanuit huis zal worden gewerkt, neemt het aantal werkplekken op kantoor af. Bij nieuwbouw kunnen deze effecten optimaal worden ingepast. Dit betekent bijvoorbeeld dat er minder vierkante meters hoeft te worden gebouwd voor het gemeentekantoor waardoor de investering zelfs lager uitvalt.

Collegevoorstel in april in gemeenteraad

Het college staat achter de uitkomsten van het onderzoek en heeft de voorkeur uitgesproken voor het scenario van één centrale huisvesting. De ondernemingsraad is inmiddels gevraagd hierover advies uit te brengen.

De bedoeling is dat na ontvangst van het advies van de ondernemingsraad het college een definitief voorstel doet aan de raad. Dit raadsvoorstel wordt behandeld in de vergadering van 20 april 2021.

Planning en vervolgstappen

Als de raad met het voorkeursscenario van het college instemt, is dat nog geen definitieve investeringsbeslissing. In grote ontwikkel- en bouwopgaven als deze is nog een aantal stappen nodig voor een definitieve eindbeslissing wordt genomen. Zo volgt eerst een uitgebreide verkenningsfase. In deze fase worden onder meer de keuze van de locatie, voor de bouwsoort en de keuzes op het gebied van duurzaamheid verder uitgewerkt. Daarnaast wordt ook in kaart gebracht hoe de ontwikkeling van de huidige locaties de meeste waarde kan opleveren voor de inwoners. De planning is om de uitkomsten van de verkenning in het 4e kwartaal van 2021 ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio