13.6 C
De Bilt

Strafrechtelijk onderzoek OM naar fraude oud gemeente Vlist lijkt nu onvermijdbaar

Krimpenerwaard – Vanavond dient in de raadvergadering van de gemeente Krimpenerwaard een debat en een motie over onderzoek naar de fraude in de voormalig gemeente Vlist die eerder door een klokkenluider aanhangig is gemaakt. Hoewel het Openbaar Ministerie de zaak seponeerde wegens gebrek aan bewijs, blijkt nu dat het OM in gebreke is gebleven dit bewijs ook daadwerkelijk te zoeken. Die conclusie kan in ieder geval getrokken worden uit de stukken die inmiddels in iBabs en op de website van Leefbaar Krimpenerwaard te vinden zijn.

Explosief dossier uit de doofpot houden

Het hele dossier rondom deze kwestie lijkt explosief. De fraude zou ook al in de gemeente Lopik hebben plaatsgevonden en door dezelfde mensen in voormalig gemeente Vlist zijn gepleegd. Hoewel die gemeente niet meer bestaat is de gemeente Krimpenerwaard daar nu echter wel verantwoordelijk voor.

Het huidige college en enkele partijen van de raad lijken zich prima te kunnen vinden in het feit dat het OM niet verder wil onderzoeken, maar diverse partijen, waaronder motie-indiener Leefbaar Krimpenerwaard, kunnen zich naast de klokkenluider, ook gesteund voelen door een oud Officier van Justitie die bij de zaak betrokken is en genoeg aanleiding ziet tot verder en gedegen onderzoek door het OM. Ook zij zien een gang van het dossier naar de doofpot als groot onrecht.

Tientallen getuigen en verdachten nooit gehoord door OM

Opvallend is dat uit de stukken blijkt dat het horen van getuigen in deze zaak destijds op vrijwillige basis is gebeurd. Zo heeft de oud-burgemeester van Vlist, die een belangrijke (getuigen)rol speelde in deze affaire, steevast geweigerd met het particuliere onderzoeksbureau Strated Consulting te praten. Ook zijn er nog tientallen getuigen of verdachten die niet gehoord zijn door dit bureau en het OM. Zelfs mensen die hebben aangeboden te willen getuigen zijn niet gehoord. Hierdoor is een schat aan nieuwe en wellicht doorslaggevende informatie blijven liggen.

Artikel 12 procedure voor toetsen onderzoek

Hoewel het over het algemeen ingewikkelde materie is, komt het er in het kort op neer dat Leefbaar Krimpenerwaard via een motie de gemeenteraad oproept, om het college een artikel 12 procedure bij de rechtbank in te laten dienen. Hiermee wordt de rechtbank verzocht te toetsen of het Openbaar Ministerie terecht de zaak heeft afgedaan door te weinig bewijs, of dat de rechtbank bewezen acht dat het OM veel kostbare informatie (nog) niet heeft achterhaald en een verder, strafrechtelijk onderzoek nodig is.

Niet alleen voor Leefbaar Krimpenerwaard, maar ook voor de klokkenluider, de oud Officier van Justitie en zelf voor enkele, niet eerder gehoorde getuigen, is het belangrijk dat de waarheid boven tafel komt en bedragen die door fraude zijn verkregen, op verdachten worden teruggeëist.

Partijen met banden voormalige gemeente Vlist

In zowel de ChristenUnie als de SGP zijn raadsleden aanwezig die ook in de voormalige gemeente Vlist zitting hadden in de raad of het college. Juist voor deze christelijke partijen moet waarheidsvinding extra zwaar wegen en zullen zij zeker in alle openheid hernieuwd onderzoek toejuichen is de verwachting. Overwegingen van andere partijen zijn nog niet duidelijk, maar ook zij kunnen niet heen om de grote hoeveelheid aan informatie die nog door het Openbaar Ministerie te achterhalen valt.

Besluit van raad zal veelzeggend zijn voor politiek

Uiteindelijk moet de raad een besluit nemen of zij nu wel of niet willen dat de rechtbank toetst of het OM voldoende onderzoek heeft gedaan naar de fraude in Vlist. Hieruit zal echter hoe dan ook een signaal uitgaan naar de eigen inwoners van de huidige staat van politieke transparantie in de Krimpenerwaard.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio