4.2 C
De Bilt

Onafhankelijk rapport: Tennet Krimpen veroorzaakt wel geluidsoverlast!

Krimpen aan den IJssel – Het verhaal van de bewoners in de wijk Langeland, met name in de buurt van het TenneT transformatorstation, is al even langslepend, als ingewikkeld. Er zijn al meerdere rapporten verschenen, vele meningen gevormd, moties ingediend, maar inwoners ervaren nog altijd overlast van een bromtoon, ook wel laagfrequent geluid.

Het probleem in het kort

Al jarenlang ervaren bewoners aan de Burgemeester Lepelaarssingel en omliggende straten, overlast door een bromtoon van transformatoren van Tennet. TenneT wil een transformator vervangen vanwege de leeftijd. Zij heeft hiervoor bij de gemeente Krimpen an den IJssel een vergunning aangevraagd voor bouw van een nieuw transformatorhuis aan de noordkant van het terrein. Hiermee zou deze transformator – en de daarbij ervaren geluidsoverlast – dichter bij de woningen aan de Burgemeester Lepelaarssingel en dus de wijk Langeland komen.

Nieuwbouw aan de zuidkant is ver weg van de woningen en lijkt dus veel logischer. TenneT werpt tegen dat de kosten dan te hoog zijn (1 miljoen euro). Zij bestrijden de geluidsoverlast met een rapport uitgevoerd door het bedrijf Peutz.

Rapport Peutz: geen overlast aangetoond

Peutz heeft de berekeningen verricht aan de hand van meetgegevens die door TenneT zelf zijn aangeleverd. Geluidsoverlast zou door dit rapport niet aantoonbaar zijn en/of binnen de normen.

CTIsa onderzoek: ‘bruikbaarheid Peutz rapport is nihil’

Om deze uitkomst – op basis van eigen meetgegevens van TenneT – te ondersteunen, danwel te weerleggen, is op aandringen van Leefbaar Krimpen in overleg met inwonersgroep BOTIK door CTIsa uit Groningen een onderzoek uitgevoerd (download PDF). Hierin wordt gesteld: “De berekeningen in dit onderzoek start met brongegevens geleverd door de opdrachtgever TenneT, de belanghebbende partij. Deze geluidsgegevens, de octaaf dB(A) geluidswaarden van de transformatoren , filters en reactoren worden geleverd zonder enig aanvullende informatie.” (Bron: CTIsa Notitie Akoestisch onderzoek 20 mei 2021)

Veel cijfers onbekend of van onduidelijke afkomst

Het rapport vervolgt: “Onbekend is of deze gegevens van toepassing zijn op de te bouwen transformator station (geen naam fabrikant en type nummer) en onder welke omstandigheden deze gegevens zijn verkregen. Er zijn geen gecertificeerde gegevens van de diverse onderdelen in het rapport weergegeven. Geen gegevens over de spatiele distributie van het geluid per frequentie component zijn geleverd en dus niet meegenomen in de berekeningen. Onbekend zijn de bedrijfsomstandigheden, full-load of nominal-load van de units, etc.” (Bron: CTIsa Notitie Akoestisch onderzoek 20 mei 2021)

Conclusie onderzoek CTIsa

“Deze omissie betekent dat dit rapport niet als betrouwbaar kan worden gekenmerkt.” en “Door op geen enkele wijze de oorsprong van de door TenneT geleverde gegevens van de diverse geluidsbronnen te vermelden faalt het rapport in het onomstotelijk betrouwbaar weer geven van de extra geluidsbelasting die er door de bouw van het transformatorstation wordt gecreëerd. Zonder deze informatie is de bruikbaarheid van dit rapport nihil.” (Bron: CTIsa Notitie Akoestisch onderzoek 20 mei 2021).

Nieuw onafhankelijk onderzoek

Op aandringen van de bewonersgroep, verenigd in BOTIK, is er een, door de gemeente gefinancierd, onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door Cauberg Huygen B.V. naar de berekeningen van Peutz en vermeende geluidsoverlast door TenneT.

Conclusie Cauberg Huygen: “Berekeningen Peutz/TenneT onderschatten de werkelijkheid”

Aan de hand van haar uitgebreide rapport (notubiz: download PDF), beantwoord het onderzoeksbureau een aantal vragen in hoofdstuk 5. De eerste vraag is: “Deugen de berekeningen van Peutz/Tennet?” Het antwoord hierop is:

“De berekeningen onderschatten de werkelijkheid. De geluidbelastingen zijn beduidend hoger, met name op
de begane grond. Door complexe geluidverschijnselen heeft een meting de voorkeur boven berekeningen (of een combinatie van die twee). In onderhavige situatie heeft Peutz geen verband gelegd met eerdere metingen die uitgevoerd zouden zijn. Verder is de modellering van nieuwe spoel en het C-bank veld 15 en de schermen ter plaatse
nog erg globaal en niet goed uitgedacht. En er is uitgegaan van een sterk absorberende bodemgebieden in
de omgeving terwijl de dominante 100 Hz slecht geabsorbeerd wordt en dus gereflecteerd wordt.” (Bron: Rapport Cauberg Huygen inzake transformatorvervanging Tennet)

Hoe nu verder?

Uiteraard bevat het rapport van Cauberg Huygen veel meer informatie die u zelf in het rapport kunt nalezen. Het is zoals gezegd uiterst ingewikkelde materie, maar duidelijk lijkt wel dat Peutz berekeningen heeft gedaan op basis van door TenneT verstrekte gegevens, die gunstig uitvielen voor Tennet.

Uit de twee hierboven genoemde onderzoeken blijkt dat met de door TenneT aangeleverde gegevens en de door Peutz hierop berekende resultaten geen juiste weergave kunnen geven. Het is nu aan de gemeenteraad op basis van de nieuwe gegevens de vergunningaanvraag van TenneT opnieuw tegen het licht te houden. Of hiermee de vergunningaanvraag voor de Noordkant komt te vervallen en er alsnog voor de Zuidkant vergunning wordt aangevraagd door TenneT blijft afwachten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio