16 C
De Bilt
dinsdag, 28 juni 2022

TenneT verlamd Krimpense gemeenteraad en negeert omwonenden volkomen

Krimpen aan den IJssel – Gisteravond, donderdag 30 september 2021, was de informatieve commissie vergadering rond Tennet, in het raadhuis van Krimpen aan den IJssel. Na twee verslagen door het hoofd commissie bezwaarschriften, de heer Wiltink, en het jaarverslag van de gemeentelijke ombudsvrouw, mevrouw Zwanenveld, werd kort geschorst door voorzitter Sharon Tollenaar voor aanvang van de ‘hoofdact’ van deze avond: Tennet!

Waar gaat het om?

Het hoogspanningsstation Krimpen aan den IJssel zorgt voor een belangrijk deel van de Nederlandse elektriciteitsdoorgifte. Het station is in beheer van TenneT. Het knooppunt is onderdeel van is onderdeel van het 380kV-hoofdnet. Eén van de transformatoren is oud. Bewoners klagen al meer dan 10 jaar over geluidsoverlast. TenneT geeft aan met de bouw van een nieuwe transformator deze problemen op te lossen. [TenneT]

Mogelijke locaties

De locatie aan de Noordzijde, waar TenneT die nieuwe transformator wil bouwen, komt nog dichter tegen de woningen aan dan nu het geval. De Zuidzijde is door omwonenden en gemeenteraad de gewenste optie (ver vanaf bewoning), maar TenneT weigert vooralsnog deze locatie te benutten. Tennet geeft aan dat dit een kwestie van hogere kosten is.

Wat is het probleem?

Op aangeven van het bewonerscomité Botik en acties van Leefbaar Krimpen is de problematiek van de geluidsoverlast, met name door bromtonen en laagfrequent geluid, op de agenda gezet. Botik is al bijna 10 jaar bezig het probleem van geluidsoverlast en slapeloze nachten politiek op de agenda te krijgen. Leefbaar Krimpen is inmiddels ook al een aantal jaar bezig om met bewoners een vuist te maken. Mede dankzij een oproep van Botik en Leefbaar waren er vele bewoners aanwezig om aan commissie en aanwezige raadsleden en wethouders de problematiek nogmaals duidelijk te maken.

Wat ervaren bewoners?

De bewoners van de wijk Langeland, vertegenwoordigd door meesprekers de heer Van Rees en de heer Van Noorden tijdens de informatieve commissie, lieten nogmaals weten al ruim 10 jaar lang overlast te ervaren van de 100Hertz bromtoon. 100Hertz zit in de laagfrequenttonen. Deze veroorzaken een doordringend en continue geluid dat vooral ‘s nachts veel mensen wakker houdt. Meldingen bij het DCMR (Dienst centraal milieubeheer Rijnmond) over geluidsoverlast ‘s nachts, worden pas de middag daarop gecontroleerd. Dan zijn er veel meer omgevingsgeluiden, zoals de provinciale weg, die een gelijkwaardige meeting onmogelijk maken.

Aanwezige bewoners

Genegeerd

De medesprekers lieten ook weten dat bewoners zich door ‘grootmacht’ TenneT totaal genegeerd voelen. Zij kunnen maar niet aan tafel komen met de partij om tot een redelijk overleg of gehoor te komen. Bewoners riepen ook het college nogmaals op om bij TenneT aan te dringen de optie bouw zuidzijde te willen aanvaarden. Ook zagen zij graag meetapparatuur langs hun woningen, die 24/7 de werkelijke geluidsoverlast vastlegt.

Wat kan de gemeenteraad?

Arjan Bosker, directeur van gemeente Krimpen aan den IJssel, hield een hele verhandeling over het te doorlopen proces rondom de aanvraag. De snelheid van het proces hangt af of de gemeenteraad aan Tennet wel of niet een Verklaring Van Geen Bezwaar (VVGB) afgeeft voor de bouw van de transformator. De raad mag alleen afwijzen of grond van zaken die met ruimtelijke ordening te maken heeft. Bosker laat weten dat TenneT zich als een echte monopolist gedraagt. “Het is een NV met een raad van commissarissen die geen moment wakker ligt van bezwaren van omwonenden, noch erg mee zal werken met de gemeenteraad.” Bosker liet weten dat de bewoners op kosten van de gemeente een onafhankelijk geluidsexpert mogen inhuren, waar zij zeker gebruik van willen maken.

Wat zijn de opties?

“Bij het niet afgeven van de VVGB zal TenneT hoogstwaarschijnlijk de oude transformator laten staan en niets doen, zodat de overlast nog groter wordt. Hiermee hopen zij alsnog nieuwbouw op de door hen gewenste plek af te kunnen dwingen”, hield Bosker de toehoorders voor. “TenneT kan niet verplicht worden een vergunningaanvraag voor de Zuidzijde in te dienen, ook al zou deze door gemeenteraad en bewoners gewenste optie enorm veel tijd en procedures schelen. Het hoeft TenneT niet te boeien.”

Toch toegeven, en dan?

Geeft de gemeenteraad toch toe aan TenneT om aan de Noordzijde een nieuwe transformator neer te zetten is de verwachting groot, dat met de huidige druk op de energietransitie, er binnen enkele jaren weer een transformator bij moet op die plek, omdat iedereen over moet van gas naar een alternatief. Elektra is tot nu de grootste hiervan. Alle partijen in de gemeenteraad voelen zich klemgezet. Zowel SGP, Leefbaar Krimpen, D66, VVD, Krimpens Belang, PvdA, Christen Unie en Stem van Krimpen hadden stevige vragen, maar voelden allen dat zij als raad te weinig slagkracht en zeggenschap lijken te krijgen in dit dossier.

“Laten we dit samen oplossen”

Krimpens Belang gaf nog aan dit probleem met elkaar op te moeten lossen en het niet politiek afhankelijk te maken. Alleen met elkaar kunnen wij een vuist maken.

TenneT en het landsbelang

TenneT kan rustig wachten tot aan de Hoge Raad en krijgen dan meestal wegens ‘landsbelang’ via de rechter alsnog wat ze willen. Bewoners en gemeenteraad lijken hierbij gezamenlijk het nakijken te hebben. De democratie wringt hier met de monopolist en dreigt onrecht aangedaan te worden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio