Storm van kritiek op wethouder Neeleman in Krimpen

Krimpen aan den IJssel – Zowel oppositie- als coalitiepartijen, uiten flinke kritiek op wethouder Neeleman (D66), vanwege zijn halsstarrige houding, ontkennen van feiten en het niet of onvoldoende informeren van de raad. Dat laatste is eigenlijk een politieke doodzonde die mogelijk tot een motie van wantrouwen zou kunnen leiden.

Waarom is er zoveel kritiek?

In het dossier Big Bear, blijkt Neeleman het gebouw te hebben verkocht, zonder de raad hierover te informeren of mee te nemen in het proces daarom heen. Op de website van makelaar Verdoold stond het gebouw als Verkocht (onder voorbehoud) op de website. Neeleman bleef echter ontkennen dat het gebouw verkocht zou zijn. Naar nu blijkt zou het gebouw voor ruim 500.000 euro zijn verkocht aan een stichting die er een Hindoetempel wil vestigen.

Motie ontbinden verkoop

Coalitiepartijen Stem van Krimpen en Leefbaar Krimpen hebben samen met de SGP fractie een motie ingediend om de verkoop te ontbinden. Dit heeft volgens de fracties vooral te maken met het feit dat het college de raad niet of onvolledig heeft geïnformeerd over de verkoop en dat deze verkoop niet voldoet aan de afspraken zoals die zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld dat de plek van de Big Bear een algemene functie voor maatschappelijk nut dient te krijgen.

Hindoetempel geen reden voor ontbinding

Dat de motie tot ontbinding van de verkoop alleen te maken zou hebben met de komst van een Hindoetempel is volgens de indieners van de motie pertinent onjuist. Zij vinden het is te makkelijk hier een verwijt te leggen, terwijl het echt om heel andere oorzaken gaat. Het traject is volgens hen door het college en wethouder Neeleman niet volgens de vastgestelde afspraken verlopen.

In de fout over afspraken bij zwembad De Lansingh

Ook de aanpak bij zwembad De Lansingh door de wethouder valt verkeerd. Zowel bij diverse verenigingen als ook in de politiek. Daarom hebben duikvereniging Sepia, de Krimpense reddingsbrigade en Krimpens Belang tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag, wethouder Neeleman gevraagd te stoppen met het zaaien van verwarring en duidelijkheid te scheppen over de gemaakte afspraken over het zwembad.

Staande afspraken

Op 24 maart 2016 is door de Krimpense raad afgesproken onder welke voorwaarden het beheer van De Lansingh mocht worden overgedragen. Hierin werd vastgelegd dat de tarieven voor de verenigingen die van het bad gebruik maken 10 jaar lang niet verhoogd mochten worden. Alleen het verhogen van de entreekaartjes was vrijgegeven aan de nieuwe beheerder, in dit geval Optisport.

Grote misser en toch eigen gelijk voorstaan

Onlangs heeft Optisport aan wethouder Neeleman gevraagd om alle tarieven extra te mogen verhogen. De wethouder heeft hierop gereageerd dat Optisport zelf mocht beslissen over de tarieven voor de verenigingen. Het verhogen van de enteetarieven zou voorbehouden zijn aan de gemeenteraad, aldus de wethouder. Op basis van dit bericht werd de wethouder door verschillende mensen, waaronder zwemvereniging De Lansingh, duikvereniging Sepia en de reddingsbrigade Krimpen verteld dat hij de plank missloeg. De wethouder bleek echter stellig ontkennen, niet alleen bij de verenigingen zelf maar ook in alle media (LOK, AD, raadsinformatiebrieven, IJssel- en Lekstreek, in het Kontakt).

Met de neus op de feiten

Bij de behandeling van het (verkeerde) voorstel in de commissievergadering werd de wethouder opnieuw, dit keer door Krimpens Belang, PvdA, CDA en SGP erop gewezen dat de afspraken anders lagen. Ook in deze vergadering bleef de wethouder stellig vasthouden. Op aandringen van eerdergenoemde partijen kwam de wethouder er op 5 december achter dat hij toch de plank had misgeslagen. Desondanks bleef hij vasthouden aan zijn voorstel aan de gemeenteraad.

Standpunt D66

Fractievoorzitter Larry Köster stelt: “De in de aangenomen motie genoemde constateringen en overwegingen hebben vrijwel uitsluitend betrekking op de relatie tussen het college en de raad tijdens de gevolgde procedure. Dit kan geen reden zijn om de koper te duperen door ontbinding van de voorlopige koopovereenkomst. Dat zou ook een daad van onbehoorlijk bestuur zijn.”

Gemiste kans

Köster stelt dat D66 het nu blokkeren van de verkoop een gemiste kans vindt om Krimpen nog kleurrijker te maken. “Deze stichting vertegenwoordigt een levensopvatting die ook in onze gemeenschap leeft en mede kleur geeft aan de verscheidenheid van Krimpen. Wat D66 betreft zijn de activiteiten van de beoogde koper zeer welkom in Krimpen aan den IJssel”.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Inkomenstoets Krimpen bij WMO-aanvraag huishoudelijke hulp

Het college van burgemeester en wethouders in Krimpen aan den IJssel stelt haar raad voor de verordening Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te wijzigen. Wethouder...

Rotterdam zuid ontvangt 18 miljoen extra van het Rijk voor energietransitie

Een bedrag van 18 miljoen. Dat krijgt Rotterdam-Zuid extra van het Rijk om wijken aardgasvrij te maken. De gemeente gebruikt het bedrag onder meer...

Bloesemtocht door boomgaard van De Buytenhof

Albrandswaard - Burgemeester Jolanda de Witte en kinderburgemeester Reese Kuyt hebben vandaag de bloesemtocht van De Buytenhof aan de Rijsdijk in Rhoon geopend. Voorzien...

Doe je als buurtbewoner iets voor je buurt? Laat het zien of horen!

Capelle aan den IJssel - Al zijn deze buurtbewoners zich hier niet van bewust, ze doen eigenlijk vrijwilligerswerk. Veel mensen ruimen wel ’s wat...

Oprit Nijverheidstraat naar Algerabrug anderhalf jaar afgesloten

Capelle aan den IJssel - Vanaf woensdag 14 april t/m juni volgend jaar wordt de oprit vanaf de Nijverheidstraat richting Krimpen volledig en 24...

inleveractie kinderfietsen gestart Rotterdam en ANWB

Rotterdam - Elk kind een eigen fiets. Voor vele kinderen in Rotterdam is dat helaas niet vanzelfsprekend door de financiële thuissituatie. En dat moet...

Fietsparkeerplekken geven meer ruimte aan fiets in Rotterdam

Rotterdam - In de binnenstad van Rotterdam komen nog dit jaar 1500 tot 2000 extra fietsparkeerplekken om je fiets te stallen. Rond de zomer...

Rotterdam lanceert Luchtclub in strijd tegen luchtvervuiling

Woensdag heeft wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid) de Luchtclub gelanceerd. Rotterdammers die lid worden van de Luchtclub krijgen een sensor om zelf de luchtkwaliteit in...