9.8 C
De Bilt

Waterverlies in weidevogelgebied in de Krimpenerwaard

Krimpenerwaard – In het paasweekend is een stuw vernield in kwetsbaar weidevogelgebied de Nesse nabij Berkenwoude. Hierdoor is er in het gebied van ruim 250 hectare veel schoon regenwater weggelopen. Dit regenwater was in de afgelopen natte maanden speciaal vastgehouden omdat vochtige graslanden van groot belang zijn voor de weidevogels en hun kuikens. Verdroging vormt nu een ernstige bedreiging voor de kwaliteit van het leefgebied van de weidevogels en hun kuikens in De Nesse. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard probeert de schade te beperken met noodmaatregelen. De reden voor het toebrengen van de schade is onduidelijk. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Stichting het Zuid-Hollands Landschap hebben aangifte gedaan bij de politie.

Natuurontwikkeling weidevogelgebied

Binnen de Krimpenerwaard wordt gewerkt aan de ontwikkeling van 2.250 hectare nieuwe natuur. Deze nieuwe natuur moet bijdragen aan een rijkere weidevogelstand en verbetering van de waterkwaliteit. Een groot deel van de nieuwe natuur moet nog worden ontwikkeld. Het deelgebied de Nesse is in 2017 nieuw ingericht voor deze nieuwe natuur. Het gebied heeft een eigen watersysteem gekregen om schoon regenwater vast te houden. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat het vasthouden van het water nu al een positief effect heeft op de weidevogels. Het hoogheemraadschap en Stichting het Zuid Hollands Landschap zijn dit voorjaar gestart met een proef om dit effect nog verder te vergroten door in het weidevogelseizoen tot en met mei extra lang water vast te houden.

Schade aan stuw en weidevogels

Het hoogheemraadschap gebruikt een stuw langs de Nesse Tiendweg om water vast te houden. Deze belangrijke stuw is vernield waardoor een groot deel van het water is weggelopen. De weersverwachting voorspelt niet of nauwelijks regen de komende tijd. Door het zonnige warme weer verdampt het aanwezige water snel. Alleen met aanvoer van extra oppervlaktewater kan dit worden tegengegaan. Bijkomend knelpunt is dat er blauwalg gevonden is in de reguliere toevoer route van oppervlaktewater naar natuurgebied de Nesse. Blauwalg kan giftige stoffen bevatten. Het hoogheemraadschap wil verspreiding van blauwalg voorkomen. Het hoogheemraadschap heeft op een alternatieve locatie een noodpomp geplaatst voor het peilbeheer in natuurgebied de Nesse. De hoop is dat hiermee de verdroging enigszins kan worden beperkt.

weidevogelgebied
Kievit. Foto: © Joke Rietveld – Regio Online

Betrokkenen verontrust

De reden voor het toebrengen van schade is onduidelijk. In het kader van de natuurontwikkeling zijn in meer gebieden aanpassingen van de waterpeilen voorzien. Betrokken partijen, waaronder Stichting het Zuid-Hollands Landschap en de vogeltellers van de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard, zijn daarom verontrust en verontwaardigd. Het hoogheemraadschap, Stichting het Zuid-Hollands Landschap, agrariërs en vrijwilligers zijn al jaren hard aan het werk om de kwaliteit van het weidevogelgebied De Nesse te verhogen. Sinds 2017 is een opwaartse lijn zichtbaar, de aantallen weidevogels nemen aanzienlijk toe. Het samenspel van het hoge peil, de inrichting, rust en het beheer zorgt daarvoor.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio