Dantumadiel verrekent kosten jeugdzorg

dantumadiel
moerschy / Pixabay

Kollum – De gemeente Dantumadiel sloot 2017 af met een positief resultaat van € 702.000. Dit geeft echter een vertekend beeld, want na het verwerken van budgetten uit 2017, in verband met nog niet gedane- of uitgestelde investeringen, valt het uiteindelijke resultaat negatief uit. De gemeente eindigt 2017 uiteindelijk met € 832.000 in de min. Dit blijkt uit de jaarrekening die het college van B&W aan de raad presenteert.

Het negatieve saldo heeft vooral te maken met de afrekening kosten jeugdzorg over de jaren 2015, 2016 en 2017. Deze afrekening gaat over een bedrag van 1,9 miljoen euro. Ook het nemen van een verliesvoorziening van € 759.000 op de bouwgrondexploitatie had een negatieve invloed op het resultaat.

Schoon schip

Wethouder van Financiën Rommy Kempenaar hoopt dat door de eenmalige afrekening voor jeugdhulpkosten over de afgelopen 3 jaar er nu schoon schip is wat betreft de afrekeningen in het sociaal domein: “Het jaar 2016 sloten we af met een bijzonder groot positief resultaat. Door de achterstanden in afrekening van de aanbieders van zorg richting de gemeente, waar we tot voor kort geen zicht op hadden, is er nu een forse eenmalige afrekening over de afgelopen drie jaar. Een deel van het overschot uit 2016 moeten we dus nu gebruiken om dit te betalen.” Hij benadrukt dat Dantumadiel er wat betreft het weerstandsvermogen er goed voor staat, zeker in vergelijking met andere gemeenten. Dit vermogen geeft aan in hoeverre de gemeente in staat is financiële tegenvallers op te vangen.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam