20 C
De Bilt

Wetterskip Fryslân verbetert polderdijken in de Nije Wielen

Wetterskip Fryslân start deze week met werkzaamheden in het gebied de Nije Wielen, aan de oostkant van Leeuwarden. Het waterschap gaat de polderdijk verbeteren, het boezemoppervlak vergroten (boezem is het stelsel van vaarten, sloten en kanalen) en natuurvriendelijke oevers aanleggen. De werkzaamheden zijn onderdeel van het project Ruim Baan voor Water en worden gefinancierd uit het programma voor Plattelandsontwikkeling (POP3). Naar verwachting duren de werkzaamheden tot november 2022.

Schoon water en droge voeten

De polderdijken in het gebied zijn op een aantal locaties te laag. Daarom verbetert het waterschap in het gebied de polderdijken. Ook wordt het boezemoppervlak vergroot en natuurvriendelijke oevers aangelegd. Natuurvriendelijke oevers zijn luwe, ondiepe oevers waar het zonlicht de bodem beter bereikt. Hierdoor ontstaat er een geschikter leefgebied voor waterplanten en -dieren. Bovendien groeit waterriet beter in de luwe oevers.

Met deze werkzaamheden houdt Wetterskip Fryslân het water schoon en is het gebied beter beschermd tegen wateroverlast bij extreme neerslag en watertekorten bij droogte door klimaatverandering.

Kaart gebied de Nije Wielen
Op de kaart is de locatie van de werkzaamheden aangegeven in het gebied de Nije Wielen – Afbeelding: Wetterskip Fryslân

Planning

Deze week richt aannemer De Waard BV uit Zeewolde het werkterrein op locatie in, waarna ze de werkzaamheden in opdracht van Wetterskip Fryslân uitvoeren. De werkzaamheden duren naar verwachting tot november 2022.

Overlast

Enige hinder door de uitvoer van werkzaamheden is niet te voorkomen. Mogelijk is er zicht op bouwverkeer, machines in het veld en kan er enige geluidsoverlast ontstaan. Daarnaast zijn er tijdelijke afzettingen van fiets- en wandelpaden, waarbij de woningen en fietsroute in het gebied ten alle tijden bereikbaar blijven.

Het waterschap beperkt de hinder zoveel mogelijk en brengt direct betrokkenen op de hoogte.

Samenwerken Wetterskip met gemeente Leeuwarden

De werkzaamheden in het gebied hebben gevolgen voor een aantal gemeentelijke wandel- en fietspaden. Daarom zijn de plannen nauw afgestemd met de gemeente Leeuwarden. In samenwerking worden de wandel- en fietspaden waar nodig verlegd of aangepast.

Ruim Baan voor Water

De werkzaamheden in de Nije Wielen zijn onderdeel van het project Ruim Baan voor Water, waarbij diverse waterkeringen en -gangen in Fryslân worden aangepakt. Zo voldoen deze weer aan de gestelde eisen en wordt er meer waterberging gecreëerd. Op die manier zorgt het waterschap voor schoon water en is het gebied beter beschermd tegen wateroverlast bij extreme neerslag en watertekorten bij extreme droogte door klimaatverandering. Polder de Foarútgong en de Ryptsjerksterfeart zijn ook onderdeel van dit project. 

Meer informatie over dit project is te vinden op: www.wetterskipfryslan.nl/nieuwewielen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio