9.2 C
De Bilt

Wetterskip Fryslân sluit rioolwaterzuivering St.-Annaparochie en investeert in de zuivering Franeker 

Wetterskip Fryslân investeert in de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Franeker. Deze zuivering gaat het waterschap volledig vernieuwen en verduurzamen. De rwzi St.-Annaparochie verdwijnt op termijn. Dat adviseert het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur. Dat besluit in november over het uittrekken van 1 miljoen euro voor de voorbereiding, waarvoor eerder ook al 0,5 miljoen euro is gereserveerd.

De uit 1974 stammende rioolwaterzuivering in St.-Annaparochie is verouderd en nadert het einde van haar levensduur. De kwaliteit van het gezuiverde water voldoet aan de eisen, maar er komt een moment dat dit niet meer te garanderen is. Wetterskip Fryslân wil het rioolwater dat nu nog aan de Middelweg-West wordt gezuiverd in de toekomst naar Franeker transporteren.

Huidige situatie rwzi Franeker

De rwzi aan de Oostelijke Industrieweg in Franeker -gebouwd in 1986 en verbeterd in 2008- werkt met een afwijkend zuiveringsconcept: met oxidatiebedden en zandfilters om stikstof, fosfaat en zwevende stof uit het afvalwater te halen. De 26 andere rwzi’s van Wetterskip Fryslân gebruiken zogenaamde actiefslibsystemen: een combinatie van beluchting en bacteriën. Deze installaties leveren betere resultaten op in het verlagen van de stikstofbelasting van het oppervlaktewater.

De installatie in Franeker voldoet op dit moment niet altijd aan de eisen. Bij lage temperaturen in de winter zijn de stikstofwaarden in het gezuiverde en geloosde water soms te hoog. Er wordt gewerkt met een vergunning met een zogenoemd maatwerkvoorschrift, wat betekent dat er inspanningen moeten worden gedaan om het zuiveringsrendement te verbeteren. Bij vernieuwing van de rwzi is dit maatwerkvoorschrift niet meer van toepassing.

Koppelen zuiveringen

Wetterskip Fryslân onderzocht de verschillende mogelijkheden voor het aanpakken van beide rwzi’s. Het dagelijks bestuur kiest nu voor het samenvoegen van de zuiveringsgebieden Franeker en St.-Annaparochie in één vernieuwde rwzi Franeker. Volgens dagelijks bestuurder Otto van der Galiën snijdt het mes aan twee kanten. ‘Door het opheffen van een rwzi hoeven we minder installaties te onderhouden. Tegelijk zorgt de nieuwbouw in Franeker ervoor dat het uitstromende water hier het hele jaar rond aan de norm voldoet. Daarmee dragen we bij aan onze doelen voor de Europese Kaderrichtlijn Water voor het verbeteren van de waterkwaliteit .’

Uitwerking van de plannen

Met het voorbereidingskrediet werkt het waterschap de plannen uit. De bedoeling is dat er in 2024 een ontwerp ligt voor de vernieuwde, vergrote en verduurzaamde rwzi in Franeker. In 2025 volgt een voorstel voor de aanleg van een nieuwe persleiding tussen St.-Annaparochie en Franeker die nodig is om het rioolwater te transporteren. Voor het sluiten en afbreken van de rwzi in St.-Annaparochie moet er in 2026 een plan van aanpak liggen.

Eerder (in 2020) had het waterschap al 45 miljoen euro gereserveerd voor de investering in de rwzi’s van St.-Annaparochie en Franeker. Of dit bedrag volstaat nu de prijzen voor materialen, lonen en energie zijn gestegen, moet duidelijk worden in de verdere uitwerking van de plannen.

Toekomst terrein St.-Annaparochie

Wetterskip Fryslân overlegt met de gemeente Waadhoeke over de toekomstige invulling van het terrein van de rioolwaterzuivering in St.-Annaparochie. Tot die tijd blijft de zuivering draaien en wordt het noodzakelijk onderhoud gedaan.

Schoon water in Wetterskip Fryslân

Schoon en gezond water is van levensbelang voor de bescherming van mens en dier en de kwaliteit van onze leefomgeving. Wetterskip Fryslân zuivert jaarlijks gemiddeld 85 miljoen m3 huishoudelijk en industrieel afvalwater in 27 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het afvalwater wordt via 275 rioolgemalen en 825 kilometer persleidingen aangevoerd en na zuivering in het oppervlaktewater geloosd. Ook bewaakt en meet het waterschap de kwaliteit van het oppervlaktewater. Zo werkt het waterschap aan schoon en gezond water in Fryslân en het Groninger Westerkwartier.

spot_img

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

spot_img

Nieuws uit deze regio