Gedupeerden overstroming kunnen vanaf vrijdag aanvraag indienen voor 1000 euro

Huishoudens die ernstig overlast hebben ondervonden van de overstroming in Limburg, kunnen vanaf vrijdag 6 augustus de tegemoetkoming van 1000 euro aanvragen. Het loket hiervoor is te benaderen via de website van de gemeente waar de overstroming schade heeft aangericht. Vanwege de tijdsdruk dienen aanvragen uiterlijk 16 augustus binnen te zijn. Het is de bedoeling dat het geld snel en zonder omhaal wordt uitgekeerd aan iedereen die de begane grond heeft zien overstromen bij de watersnood afgelopen maand en daardoor ernstige schade aan woning en inboedel heeft opgelopen. Het streven is dat iedereen die daarvoor in aanmerking komt, voor 1 september de gift heeft ontvangen.

Nationaal Rampenfonds

Het Nationaal Rampenfonds heeft laten weten dat de actie Giro 777 voor gedupeerden van de overstromingen inmiddels bijna 11 miljoen euro heeft opgeleverd, afkomstig van circa 190.000 donateurs. Door de opbrengst is het mogelijk dit financieel gebaar van 1000 euro naar zwaar getroffen individuele huishoudens te maken, in de vorm van een gift. Veel donateurs hebben daar bij het Nationaal Rampenfonds op aangedrongen. Omdat het Nationaal Rampenfonds als kleine particuliere stichting niet over een grote uitvoeringsorganisatie beschikt, is het fonds dankbaar dat het afspraken heeft kunnen maken met de gemeenten in Limburg en de belastingsamenwerkingsorganisatie BsGW zodat de gift snel toegekend en uitgekeerd kan worden.

Kleinschalige projecten

Kleinschalige projecten die gesteund worden vanuit stichtingen en verenigingen kunnen al sinds vorige week aanvragen voor herstelprojecten indienen via giro777.nl. Voor dit doel is het overige geld dat is gedoneerd via het Nationaal Rampenfonds, beschikbaar. Alle informatie daarover is te vinden op de website http://www.nationaalrampenfonds.nl/

Veel gemeenten willen meewerken

Voorzitter Clémence Ross-van Dorp: “We zijn ontzettend blij dat de gemeenten willen meewerken aan het uitkeren van een gift van 1000 euro aan de zwaarst getroffenen van de overstromingsramp. In goed overleg is in korte tijd een praktische, weinig bureaucratische uitvoeringsafspraak gemaakt. Het bureau Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BsGW) speelt daarin ook een cruciale administratieve rol. Wij zijn daarvoor zeer erkentelijk.

Solidariteit met gedupeerden overstroming

Zo kan de solidariteit met de gedupeerden van de overstromingsramp, waarvan zoveel Nederlanders door hun bijdrage via de actie Giro 777 hebben blijk gegeven, voor de zwaarst getroffenen snel zichtbaar zijn. Wij verwachten met de medewerking van onze beoordelingscommissie onder leiding van Tof Thissen ook veel kleinschalige herstelprojecten op sociaal en cultureel gebied mogelijk te kunnen maken.”

Criteria

De criteria voor huishoudens voor het in aanmerking komen voor de gift van 1000 euro vanwege de overstromingen zijn de volgende:

  • Het gaat om een huishouden (dus niet een onderneming of bedrijf), gelegen in een bij de gemeente als ondergelopen bekendstaande straat, of deel van een straat
  • Er moet sprake zijn van aanzienlijke schade als gevolg van overstroming/wateroverlast op minimaal plinthoogte in woonvertrekken op de begane grond (dus niet slechts kelder, berging en/of tuin). Bij eventuele objectcontrole moet dit aangetoond kunnen worden.

Gedupeerden

Gedupeerden in Limburg die op basis van deze criteria in aanmerking menen te komen voor de gift kunnen in de periode van 6 tot en met 16 augustus 2021 (uiterste datum!) een aanvraag indienen via een aanvraagformulier dat vanaf 5 augustus op de website van hun eigen gemeente te vinden is. De mogelijkheid een aanvraag in te dienen is er dus uitsluitend via de website van de eigen gemeente. Inwoners van de getroffen gemeenten wordt gevraagd hun buren en kennissen te wijzen op de korte periode waarin het loket open is.

Geschat aantal gedupeerden onder 8.000

Op basis van beschikbare gegevens is de aanname dat het aantal aanvragen door gedupeerden die aan de criteria voldoen, onder de 8.000 blijft. Mocht dat niet zo zijn, dan zal mogelijk tot een lagere gift besloten moeten worden. Voor de betrokkenen is van belang dat het Nationaal Rampenfonds van het ministerie van Justitie bericht ontvangen heeft dat een vrije gift als hier aan de orde, ook gezien de wetsgeschiedenis, eventuele aanspraken uit de Wet tegemoetkoming Schade bij Rampen onverlet laat

Medewerking belastingdienst

De Belastingdienst heeft bevestigd dat giften als hier aan de orde schenkingsrechtvrij en vrij van aangifteplicht zijn. Gemeenten hebben te kennen gegeven een door het Nationaal Rampenfonds toegekende gift niet te zullen betrekken bij het bepalen van de maximaal toegestane hoeveelheid te ontvangen giften aan inwoners in een bijstandssituatie of vergelijkbare situaties.

Giften kunnen worden overgemaakt via de doneerpagina op www.giro777.nl of via elke bank in Nederland op het rekeningnummer 777 (leidt door naar NL28 INGB 0000 000 777)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Stadskantoor krijgt nieuwe start in een iconisch gebouw

Heerlen - De publiekshal in het nieuwe stadskantoor van Heerlen wordt op maandag 18 oktober om 11.00 uur officieel in gebruik genomen. Het voltallige...

Sfeervol Kerstevenement op het Vrijthof

Maastricht - De Maastrichtse ondernemer Yvo Gustings (Trichter B.V), ondersteund door de Vrijthof ondernemers Henri Hochstenbag, Loek Rekko en Jeanine Geurts (Ice*Amsterdam) organiseert een...

Hoogleraar Loe Feijs benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Sittard-Geleen – Burgemeester Verheijen heeft op vrijdag 8 oktober een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer Loe Feijs uit Sittard bij gelegenheid van zijn afscheid...

Jeugd aan zet: Comedy en muziek in gemeente Dinkelland

Dinkelland - Comedy met Thijs Kemperink en een avond vol gezelligheid en muziek georganiseerd voor en door de jongeren. Vrijdag 22 oktober organiseert jeugd gefaciliteerd...

Gemeente Venray zet Groene Strijders in het zonnetje

Venray - Inwoners die duurzame keuzes maken verdienen een podium. Daarom heeft de gemeente Venray www.groenestrijders.nl opgericht. Op die plek vertellen inwoners van Venray...

Openbare ruimte Sittard-Geleen verrijkt met reeks nieuwe kunstwerken

Sittard-Geleen –   De gemeente Sittard-Geleen verwelkomt op korte termijn een aantal nieuwe kunstwerken in de openbare ruimte. Op 10 oktober heeft burgemeester Hans Verheijen samen...

GMS on Tour: denk mee over de toekomst

Heerlen - Wethouder Loek Damen heeft op donderdag 7 oktober de aftrap verricht van het project GMS on Tour. Bij basisschool de Horizon aan...

Sint Lambertusschool als toekomstbestendig dorpshuis Neeritter

Neeritter - Van Sint Lambertusschool tot dorpshuis. Dorpsoverleg Itter Laeftj heeft het initiatief genomen om met verenigingen, organisaties en bewoners(initiatieven) gesprekken te voeren over...