Kortingsregeling voor commerciële huurders Maastricht

Maastricht – De gemeente Maastricht biedt haar huurders van commercieel vastgoed een kortingsregeling aan voor vooralsnog de periode 15 maart 2020 tot en met 31 maart 2021. Hiermee wil de gemeente de door de coronacrisis vaak zwaar getroffen ondernemers financieel tegemoetkomen.

Het gaat om 178 ondernemers die commercieel vastgoed huren of in erfpacht hebben van de gemeente. Deze huurders of erfpachters kunnen nu in aanmerking komen voor een huurkorting, indien ze het gehuurde niet of slechts beperkt kunnen gebruiken als gevolg van de door de overheid opgelegde coronamaatregelen en er sprake is van meer dan 30% omzetverlies ten opzichte van 2019. In deze gevallen kan, met terugwerkende kracht, een huurkorting aangevraagd worden van maximaal 50% voor de periode van 15 maart 2020 tot en met 31 maart 2021. Voor de huurders die tevens aanspraak kunnen maken op de Rijkssteunmaatregel Tegemoetkoming Vaste Lasten (hierna TVL) wordt de 50%-huurkorting berekend over dat gedeelte van de huurprijs dat niet gedekt wordt door de TVL.

Wethouder John Aarts: “Veel ondernemers die commercieel vastgoed huren van de gemeente ondervinden nog altijd de negatieve financiële gevolgen van de coronacrisis. Door de sluiting gedurende de lockdown-periode, zijn de reguliere inkomsten uit bedrijfsactiviteiten weggevallen, terwijl diverse bedrijfsmatige kosten en contractuele verplichtingen wel doorlopen. Het is van belang dat bedrijven zo goed mogelijk door deze coronacrisis komen, dat leegstand en faillissementen zoveel mogelijk worden voorkomen en de werkgelegenheid in stand blijft. Het college heeft geconcludeerd op basis van de huidige jurisprudentie dat er in bepaalde gevallen een juridische gehoudenheid is om tot huurkorting over te gaan. Met de huurkortingsregeling hopen we de pijn iets te kunnen verzachten”.

De huurkortingsregeling heeft te maken met recente rechterlijke uitspraken, waarbij de rechter huurkorting toekende aan huurders van commercieel (horeca) vastgoed.

Kortingsregeling via gemeente

De commerciële huurders van gemeentelijk vastgoed die mogelijk in aanmerking komen voor huurkorting krijgen deze week een brief van de gemeente met informatie hoe ze de kortingsregeling kunnen aanvragen en welke voorwaarden ervoor gelden. De informatie over de huurkortingsregeling wordt vanaf 12 april a.s. gepubliceerd op de gemeentelijke website.

De financiële impact van de huurkortingsregeling wordt voor de gemeente in totaal geschat op circa € 1miljoen.

Het college heeft vorig jaar al besloten tot uitstel van de huurbetaling voor alle huurders van gemeentelijk vastgoed. Dit wordt met 3 maanden verlengd tot 1 juli 2021.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio