Wild parkeren van fietsen aangepakt met maatwerk

Maastricht – De gemeente gaat de overlast van wild gestalde fietsen in het centrum aanpakken met maatwerk. Omdat iedere plek anders is, wordt per plek bekeken welke oplossingen er zijn en welke maatregelen er genomen kunnen worden.

Samen kijken met omwonenden

Dit doet de gemeente samen met de mensen in de omgeving. Rond 1 maart wordt gestart met de Helmstraat en de Kattenstraat. Daar wordt gekeken naar mogelijke oplossingen en eventueel aanvullende maatregelen. Voor deze aanpak is € 70.000,- beschikbaar. Daarnaast continueert het college in 2019 de aanpak op het stationsplein in Maastricht met voorlichting/communicatie, de inzet van fietscoaches en fietshandhaving. Hiervoor is € 60.000,- beschikbaar.

Fietsplan en maatwerk

Het fietsgebruik neemt de laatste jaren toe. Deze groei is gewenst, maar stelt de stad voor een aantal nieuwe opgaven. De brede mobiliteitsaanpak inclusief de STOP (stappen, trappen, openbaar vervoer, privévervoer) benadering wordt uitgewerkt in de omgevingsvisie. Die wordt medio 2019 aan de raad aangeboden en op basis van die visie wordt er een fietsplan gemaakt.

Extra fietsenstallingen

In dit fietsplan wordt een onderzoek meegenomen naar de realisatie van extra (bij voorkeur ondergrondse of inpandige) fietsstallingen in de binnenstad-west. Deze ambitie vloeit rechtstreeks voort uit het coalitieakkoord. In 2020 moet er duidelijkheid zijn over de wijze waarop Maastricht de groeiende behoefte aan fietsstallingen aanpakt.

Hotspots

In de tussenliggende periode heeft de raad gevraagd om een aanpak van een aantal hotspots. Doel is om de overlast te beperken op een aantal locaties waar fietsen hinderlijk staan geparkeerd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Nieuw bouwplan Europapark Gronsveld voor Eijsden-Margraten

Europapark: twaalf luxe koopappartementen voor senioren. Geschikte woningen zorgen voor een betere doorstroming op de woningmarkt. De gemeente Eijsden-Margraten streeft naar een duurzame woningvoorraad...

Toeristen van harte welkom in Zuid-Limburg, juíst nu

Zuid-Limburg herstelt van de watersnood. De rivieren en beken kabbelen inmiddels weer rustig door de heuvels. Toeristen zijn van harte welkom! Juist nu. De...

Noodverordening aangepast: verboden gebied beperkt tot deel van centrum

Valkenburg aan de Geul - De noodverordening die voor de gemeente Valkenburg aan de Geul geldt, is op maandag 19 juli om 18 uur...

Noodverordening: Bezoek aan Valkenburg aan de Geul wordt sterk afgeraden

Op dit moment is nog steeds een noodverordening van kracht in de gemeente Valkenburg aan de Geul. Dit betekent dat het voor iedereen, die...

Ruim 5 miljoen euro voor verduurzaming woningen Geleen-Zuid en Nieuwdorp

Sittard-Geleen - De Westelijke Mijnstreek krijgt ruim 5 miljoen euro van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor twee duurzaamheidsprojecten. Het gaat...

Geen treinen tussen Maastricht en Sittard

Maastricht - Op het traject tussen Sittard en Maastricht rijden als gevolg van een dijkdoorbraak geen treinen. Hoelang dit gaat duren is op dit...

Evacuatie Venlo in gang gezet, dijk Julianakanaal bij Meerssen doorgebroken

Venlo - In Limburg is het drama door het stijgende water steeds groter aan het worden. Nu staat de stad Venlo op het punt...

Koning betuigt steun aan provincie Limburg

Zijne Majesteit de Koning heeft in een telefoongesprek met de Commissaris van de Koning Johan Remkes de inwoners van Limburg zijn steun betuigd en...