Terugblik straatschouw 2018

Gemeente Beesel – Wat gaat goed in de wijk Leeuwen? Wat kan beter?
En welke oplossingen en mogelijke bijdragen zien de bewoners in de wijk zelf? Daarover spraken we tijdens de straatschouw dinsdagavond 11 september 2018 vele inwoners in de wijk Leeuwen. We ontvingen tijdens onze ontmoetingen meer dan driehonderd reacties variërend van wat goed gaat tot wat kan beter. Hieronder een korte terugblik.

De straatschouw is uitgevoerd met hulp van de wijkagent, WoonGoed 2-Duizend, Welzijnswerk, Kernoverleg Reuver, de BOA, medewerkers gemeente Beesel, college, raadsleden en Synthese. En natuurlijk met de wijkbewoners.

Algemeen

Over het algemeen geven de bewoners in de wijk Leeuwen aan fijn te wonen. Ze zijn merendeels tevreden als we de vraag stellen wat goed gaat: de plek waar ze wonen en de gemeente waarin ze leven. De sfeer is goed en mensen kennen elkaar redelijk goed.

Wat kan beter

Op de vraag ‘Wat kan beter?’ antwoorden wijkbewoners verschillend. Ze noemen vooral zaken in het fysieke domein:

  • Verlichtingsproblematiek
  • Parkeerproblematiek en onveilige verkeerssituaties
  • Groenonderhoud / onkruidbestrijding (gemeente en voortuinen)
  • Overlast door honden en/of katten
  • (Zwerf)afval

Wat opvalt: enkelen van hen geven aan dat de gemeente en woningcorporatie niets met eerdere meldingen, al dan niet over privé-eigendom, (lijken te) hebben gedaan.

Daarnaast geven ze een paar keer aan dat er wordt gedeald c.q. drugsoverlast is, dat ze overlast hebben van rondhangende jongeren en geluidsoverlast en dat ze zorgen hebben over de leefsituatie van buurtbewoners en de sociale cohesie.

Oplossingen

De wijkbewoners noemen oplossingen voor datgeen wat beter kan. Ze vinden dat de gemeente en woningcorporatie daarin een rol hebben. Het gaat o.a. om straten vegen, huurders/bewoners aanspreken over onderhoud voortuinen, verkeersveiligheid, verlichting aanleggen, het regelen van parkeerstroken of –verbod en groenonderhoud in plantsoenen en stegen.

Bijdrage bewoners

Op enkele plekken pakken bewoners zelf zaken op in de wijk Leeuwen: individueel en/of samen. Zo is er een WhatsApp-groep of hebben wijkbewoners het voornemen er één te starten. Ook verwijderen enkelen onkruid op de stoep voor hun deur of houden ze het plantsoen bij. De wijk heeft een buurtteam dat opruimdagen houdt, bewoners melden zaken bij de gemeente, ze spreken als buurtbewoners elkaar aan en een aantal van de bewoners is gezamenlijk bezig met het creëren van een ontmoetingsplek.

Samen aan de slag

Het college van B&W neemt de genoemde zaken ter harte. Waar mogelijk pakken we zaken samen met de wijkbewoners op. Waar nodig betrekken we daarbij partners als Woongoed2-Duizend en Synthese. En natuurlijk mogen bewoners ook altijd zaken zelf oppakken. In Beesel doen we het immers ‘Gewoon Anders. Gewoon Samen.’

Meer weten over de straatschouw

Wilt u meer weten over de straatschouw in de wijk Leeuwen? Hoe en wanneer we de reacties afhandelen, welke straten we bezochten, wie deelnamen en hoe we dat deden? Klik dan hier voor de bewonersbrief.

Verbeterpunten/ meldingen?

De gemeente Beesel zet zich in voor een veilige woon- en leefomgeving. Heeft u verbeterpunten/ meldingen voor uw eigen straat/wijk?

Mail naar info@beesel.nl of meld uw klacht via https://www.beesel.nl/Digitale_balie/Formulieren/uw_melding_klacht.

We werken samen met u aan een fijne plek om te wonen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Gemeente Leudal controleert panden

Leudal - In de aanpak tegen ondermijnende criminaliteit controleert de gemeente Leudal uiteenlopende panden in de gemeente. In het eerste half jaar van 2021...

Eerste Murals project Limburg breed

Maastricht – Bloggende onderneemsters Ellis Visser en Fleur Lemaire starten een nieuw project: ‘Limburg Murals’, waarbij Limburgse tradities centraal staan. Een subsidie vanuit de...

Handelswaarde crystal meth loopt in de miljoenen

Nederweert - Met het produceren van grote hoeveelheden crystal meth in een tweetal loodsen aan de Hoogbosweg in Nederweert is de Handelswaarde miljoenen euro’s. Handelswaarde Volgens...

Groen licht voor mega kermis Sterckwijck in Beugen

Beugen - De gemeente Boxmeer heeft groen licht gegeven om de megakermis Sterckwijck door te laten gaan. Op de kermis zal ongeveer 60 zaken...

Privatiseringsovereenkomst Laco verlengd

Het college van de gemeente Leudal gaat de privatiseringsovereenkomst met Laco, voor het sportcentrum in Heythuysen, met ingang van 1 september 2022 verlengen voor...

Aanleg glasvezelnetwerk in Roerdalen gestart!

Roerdalen - Het moment is daar: het glasvezelnetwerk in gemeente Roerdalen wordt aangelegd. Op donderdag 22 juli is symbolisch de eerste schop in de...

Kermis Weert nog niet zeker

Weert - De kermis in Weert is nog heel onzeker omdat de coronamaatregelen voor september nog niet bekend zijn, terwijl de kermis in Weert...

Toeristen van harte welkom in Zuid-Limburg, juíst nu

Zuid-Limburg herstelt van de watersnood. De rivieren en beken kabbelen inmiddels weer rustig door de heuvels. Toeristen zijn van harte welkom! Juist nu. De...