Werkzaamheden Nationaal Park De Meinweg

Herkenbosch – Deze maand staan er verschillende werkzaamheden op de planning voor Nationaal Park De Meinweg. Deze dragen bij aan het herstel van het gebied na de natuurbrand van vorig jaar. De Bosgroep gaat aan de slag met natuurlijke verjonging, plantwerkzaamheden en het vrijmaken van een stuk spoortracé. Voor bezoekers is er geen overlast.

Stimuleren natuurlijke verjonging

Verspreid over het verbrande bos staan nog verschillende soorten bomen. Diverse eiken, beuken, berken en ook grove dennen hebben de brand overleefd. Dit zijn de bomen die het zaad leveren voor het bos van de toekomst. Om de opkomst van nieuwe boompjes te helpen, bewerkt een tractor de grond. Door deze werkzaamheden komt het gele zand bloot te liggen. Dit gele zand is het kiembed waar de jonge boompjes wortel schieten. Later dit jaar komt er een wildraster. Dit is nodig om de boompjes te beschermen tegen de vraat van reeën en het omwoelen door zwijnen.

Plantwerkzaamheden De Pijp en Hooibaan

Door de natuurbrand en door aantasting van fijnsparren is veel bos verdwenen. Hierdoor zijn nieuwe planten en struiken nodig. We beginnen in maart met het aanplanten van 1 hectare. De helft hiervan ligt op de grote brandvlakte op De Pijp. De andere helft ligt op het stuk grond met de gekapte fijnspar langs de Hooibaan. Langs wegen en paden komen verschillende struiksoorten, zoals lijsterbes en vlier. Hierdoor ontstaat een bosrand met variatie waar ook insecten blij van worden.

Vrijmaken IJzeren Rijn – ‘achter Venhof’

De brandcorridor die tijdens de brand door tanks werd aangelegd blijft in gebruik. Er komt nog een kamsalamanderpoel en beplanting. Het aangrenzende spoortracé van de IJzeren Rijn (achter manege Venhof) is overwoekerd met bomen en struiken. Het gaat om het spoortracé tussen de Melicker Venweg en de brandcorridor. Over een lengte van ongeveer 300 meter wordt de begroeiing door de Bosgroep in samenwerking met ProRail verwijderd. Daardoor wordt de brandcorridor langer. Ook kunnen de ecologische verbindingen naar de verbrande heideterreinen van de Herkenboscher heide zo herstellen. De begrazing door schapen zorgt ervoor dat het spoortracé in de toekomst vrij blijft van struiken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Eerste Murals project Limburg breed

Maastricht – Bloggende onderneemsters Ellis Visser en Fleur Lemaire starten een nieuw project: ‘Limburg Murals’, waarbij Limburgse tradities centraal staan. Een subsidie vanuit de...

Groen licht voor mega kermis Sterckwijck in Beugen

Beugen - De gemeente Boxmeer heeft groen licht gegeven om de megakermis Sterckwijck door te laten gaan. Op de kermis zal ongeveer 60 zaken...

Privatiseringsovereenkomst Laco verlengd

Het college van de gemeente Leudal gaat de privatiseringsovereenkomst met Laco, voor het sportcentrum in Heythuysen, met ingang van 1 september 2022 verlengen voor...

Aanleg glasvezelnetwerk in Roerdalen gestart!

Roerdalen - Het moment is daar: het glasvezelnetwerk in gemeente Roerdalen wordt aangelegd. Op donderdag 22 juli is symbolisch de eerste schop in de...

Kermis Weert nog niet zeker

Weert - De kermis in Weert is nog heel onzeker omdat de coronamaatregelen voor september nog niet bekend zijn, terwijl de kermis in Weert...

Toeristen van harte welkom in Zuid-Limburg, juíst nu

Zuid-Limburg herstelt van de watersnood. De rivieren en beken kabbelen inmiddels weer rustig door de heuvels. Toeristen zijn van harte welkom! Juist nu. De...

Hulp voor 110 Sittard-Geleense gedupeerden toeslagenaffaire

Sittard-Geleen – De gemeente Sittard-Geleen en BsGW schelden  vorderingen kwijt van ouders die gedupeerd zijn door de problemen rondom de kinderopvangtoeslag. Dit gebeurt vooruitlopend...

Weert presenteert inspiratieboek ‘duurzaam bouwen en wonen’ voor inwoners

Weert - Toekomstige bewoners van de wijk Laarveld fase 3 ontvingen vandaag de eerste brochure ‘Wonen in een Heerlijk Weert’ en een paar klushandschoenen...