De Riverboard samenwerking is gestart!

Zuid-Holland – De drie grootste ondernemersverenigingen van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam bundelen de krachten in de Riverboard met hun gemeenten, de provincie Zuid-Holland, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties . De partners gaan hierin samenwerken aan een efficiënte en bestendige welvaartsgroei van de regio, zowel nú als op de lange termijn. 

Samenwerkingen zoals deze, ook wel ‘quadruple-helix’ samenwerkingen genoemd vanwege de vier verschillende deelnemende partijen, zijn in opkomst. De overheid doet steeds meer projecten samen met bewoners en ondernemers in de steden, met de maatschappij als volwaardige en mondige gesprekspartner. 

Wat gaat de Riverboard doen?

De Riverboard streeft naar economisch succes met een maatschappelijke meerwaarde voor de regio. De partners werken samen om voor iedereen de omstandigheden in de regio te verbeteren. De Riverboard maakt zich hard voor acties zoals versnelling en versoepeling van nieuwe initiatieven door een stevige samenwerking met de gemeenten. Maar ook voor nieuwe ondernemingsmodellen, producten en diensten, nieuwe samenwerkingsvormen, de ontwikkeling en begeleiding van start ups en nieuwe wet- en regelgeving. Alles om meer welvaart en welzijn voor de bewoners en ondernemers in de regio te realiseren. 

“Met de Riverboard organiseren we een snellere uitwisseling van kennis en verbinding van nieuwe en bestaande initiatieven, wat tot efficiëntere welvaartsgroei in de regio zal leiden. Waar het nu soms nog stroperig is, gaat de Riverboard de economische groei in een stroomversnelling brengen”, voorspelt Chris Oerlemans, voorzitter van het nieuwe samenwerkingsverband.

Het eerste succes

De Riverboard maakt een vliegende start! Het eerste succes is al ingeboekt. In de Waterweg gemeenten waren verschillende stichtingen actief met verduurzaming van de regio. Deze partijen zijn nu allen onder de koepel van de Riverboard samengebracht in de Green Business Club. Met vereende krachten én budgetten wordt er nu binnen de Green Business Club gezamenlijk gewerkt aan de volgende thema’s:

  • Implementatie van Circulaire Economie in Waterweg
  • Verduurzaming van bedrijven en bedrijventerreinen
  • Duurzaam Vervoer en Mobiliteit
  • Duurzame energiebesparing en -opwekking 

Doe mee!

De initiatiefnemers van de Riverboard organiseren continu onderzoek onder de achterban van de partners, met name onder bedrijven. Zo brengen ze in kaart hoe deze bedrijven en inwoners de toekomst zien, wie waarmee bezig is en waar de verschillende partijen tegenaan lopen. De partners willen graag ook uw mening horen! Op de website www.deriverboard.nl kunt u een enquête vinden waarbij u kunt aangeven wat u belangrijke thema’s vindt. Wanneer uit die data kansrijke onderwerpen bovendrijven, zal de Riverboard de verschillende belanghebbenden bij elkaar brengen om zo een sterk economisch netwerk te vormen. De Riverboard noemt dit ook wel het ‘dorpsplein’. 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Een fiets voor elk kind in Nissewaard

Nissewaard - Nissewaard Lokaal wil dat het mogelijk wordt dat elk kind in Nissewaard een fiets kan krijgen. Voor 1 op de 9 kinderen...

Energievouchers voor Rotterdammers om te verduurzamen

Rotterdam - Vanaf 18 januari kunnen Rotterdammers gratis een Energievoucher aanvragen ter waarde van € 90,-. Om energie besparen makkelijker te maken gaat Rotterdam...

Buiten trimmen en sporten in Capelle. Wat mist u?

De ChristenUnie is op zoek naar ideeën van Capellenaren ter verbetering van onze buitensport mogelijkheden in de stad. Op diverse plaatsen staan fitnesstoestellen, er...

Rotterdam haalt doelstelling verbetering luchtkwaliteit

Rotterdam heeft in 2020 de doelstelling gehaald om in de hele stad te voldoen aan de Europese stikstofnorm. Dat blijkt uit de jaarrapportage Luchtkwaliteit...

Burgemeester Vroom vrijgesproken van betalen schadevergoeding

Krimpen aan den IJssel - Alweer bijna 2 jaar geleden plaatste burgemeester Vroom een Facebook-post die nogal wat stof deed opwaaien. Hierbij leek hij...

Breakout Krimpen: jongeren kunnen zelf aan de slag

Krimpen aan den IJssel - Onder de naam Breakout Krimpen, maakt de gemeente Krimpen aan den IJssel het voor jongeren tussen de 12 en...

Brandbrief voor ‘vergeten’ ondernemers in Albrandswaard

Albrandswaard - Wethouder Marco Goedknegt (economie) wil, samen met wethouders van regiogemeenten, een brandbrief naar het kabinet sturen om het leed van ‘vergeten ondernemers’...

Woningverhuurders in Rotterdam hebben voortaan vergunning nodig

Rotterdam - Woningverhuurders die de regels overtreden moeten een verhuurdersvergunning aanvragen. De gemeente Rotterdam voert vanaf januari zo’n vergunning in om een eind te...