Enquête over eventuele woningbouw terrein Antes staat online

Albrandswaard – De gemeente Albrandswaard doet onderzoek via een enquête naar de wenselijkheid van eventuele woningbouw op het terrein van Antes in Poortugaal. Ze nodigt alle inwoners van Albrandswaard uit hierover de online enquête in te vullen. Deze is hier te vinden.

Enquête als vooronderzoek

Zorginstelling Antes heeft een idee opgevat voor woningbouw op haar eigen terrein en vraagt hierin medewerking van de gemeente Albrandswaard. De gemeente wil graag eerst een vooronderzoek laten doen middels een enquête naar de effecten van woningbouw op deze locatie alvorens verder in gesprek te gaan met Antes over de woningbouw.

Samenleving meenemen in opzet

De gemeente vindt het belangrijk de samenleving mee te nemen in de opzet van het vooronderzoek. Inwoners kunnen hieraan meedoen door een enquête in te vullen. Aan de hand van deze enquête brengt de gemeente de ervaringen en verwachtingen van bewoners in kaart. Ook kunnen deelnemers aangeven welke onderzoeksvragen en -thema’s de gemeente moet meenemen in het vooronderzoek naar de gewenste woningbouw door Antes.

Vooronderzoek

Het onderzoek is onderdeel van een onderzoek door een onafhankelijk bureau. Binnen dit traject vinden er gesprekken plaats met specifieke belanghebbenden, zoals een consultatiegroep van direct omwonenden, lokale middenstand, maatschappelijke organisaties en de gemeenteraad. De online vragenlijst is bedoeld om de reacties op te halen onder alle inwoners van de gemeente Albrandswaard.

8 oktober 2020

Deelnemen kan tot 8 oktober 2020. Begin november zijn de uitkomsten van het onderzoek bekend en worden deze met alle betrokkenen gedeeld. In december bespreekt de gemeenteraad de uitkomsten.

Nieuws uit deze regio

Reactie SGP Krimpen op situatie rond kerk

Krimpen aan den IJssel - De SGP fractie van Krimpen heeft op haar Facebookpagina ook een reactie op alle voorvallen van afgelopen tijd gepubliceerd....

Maak zelf bezwaar WOZ waarde in Krimpen

Krimpen aan den IJssel - Recent hebben Krimpense huizenbezitters de beschikking met de bijbehorende WOZ waarde ontvangen. Voor veel inwoners is de WOZ waarde...

COC demonstreert op zaterdag 6 maart in Krimpen aan den IJssel

Rotterdam, 3 maart 2021 – COC Rotterdam organiseert op zaterdag 6 maart tussen 14:00 en 15:00 uur een demonstratie bij het gemeentehuis in Krimpen...

Verklaring CDA Krimpen n.a.v. programma BOOS 25 februari 2021

In een verklaring op haar Facebookpagina geeft het CDA Krimpen aan den IJssel de onderstaande verklaring af: "Een aflevering van het programma BOOS, opgenomen...

Statement college Krimpen

Onderstaand het statement van het college van Krimpen. Vanwege enkele onduidelijkheden zullen wij vragen stellen aan het college en hier in een volgend artikel...

FNV: Estafettestakingen Metalektro ook in Krimpen

Krimpen aan den IJssel - Deze week zijn er estafettestakingen door medewerkers van Fokker, Damen en ThyssenKrupp, alsook die van Coatinc, IHC, Scheepswerf Kooiman...

Reactie VVD Krimpen: ook landelijke aanpak misstanden nodig

VVD Krimpen aan den IJssel, Rijnmondse VVD fracties, besturen en Statenfractie VVD Zuid Holland staan pal achter Leon Houtzager. Leon, tot zijn verhuizing naar...

Succesvolle start brievenactie voor een inclusiever Krimpen

Rotterdam - De eerste 73 brieven zijn binnen met een oproep doen voor een inclusiever Krimpen aan den IJssel. In het zonnetje is COC...