Rotterdamse Denktank New Deal Cultuur helpt cultuursector sneller uit de crisis

Rotterdam – De Rotterdamse Denktank New Deal Cultuur heeft aanbevelingen gedaan om de Rotterdamse cultuursector weerbaarder, wendbaarder en veerkrachtiger uit de coronacrisis te laten komen. Het adviesrapport van de Denktank is door voorzitter Mariëtte Hamer op woensdag 12 mei overhandigd aan cultuurwethouder Said Kasmi. De Denktank geeft aanbevelingen aan het gemeentebestuur en de cultuursector zelf via drie lijnen: continueren van noodsteun, inzetten van een vliegwiel om de cultuursector zo snel mogelijk weer op gang te brengen en inzetten op transitie door te investeren in innovatie.

New Deal Cultuur

Het idee voor de Denktank New Deal Cultuur komt uit de Rotterdamse cultuursector. Wethouder Kasmi heeft dit idee omarmd en Mariëtte Hamer gevraagd het voorzitterschap op zich te nemen van een Denktank New Deal Cultuur. Onder haar voorzitterschap zijn de afgelopen maanden verschillende bijeenkomsten georganiseerd met een grote groep mensen binnen en buiten de cultuursector. Rode draad in de gesprekken was dat meer samenwerking binnen de cultuursector en tussen cultuur en andere sectoren, alsmede innovaties gericht op sterkere verankering in de Rotterdamse samenleving en economie bijdragen aan een weerbare, wendbare en veerkrachtige sector.

Cultuur belangrijk voor sociale leven

Mariëtte Hamer: “De coronacrisis heeft ons misschien wel meer dan ooit laten zien hoe belangrijk cultuur is voor ons sociale leven, voor de sociale cohesie, voor de economie, voor het onderwijs en voor de levendigheid en aantrekkelijkheid van de stad. In al onze gesprekken hebben we geleerd dat cultuur en de cultuursector een onlosmakelijk deel van het stedelijke weefsel van Rotterdam zijn. Dit is dan ook het moment om vooruit te denken en investeringen te doen die de cultuursector weerbaar en toekomstbestendig maken. Een New Deal voor cultuur in Rotterdam.”

Noodsteun & vliegwiel

Volgens de Denktank zou de gemeente geld moeten vrijmaken om op de korte termijn noodsteun te continueren zolang dat nodig is en een vliegwiel in te zetten om de cultuursector zo snel mogelijk weer op gang te brengen, bijvoorbeeld via een campagne om publiek in stad en regio weer te enthousiasmeren voor het culturele aanbod en een serie zomeractiviteiten (liefst buiten en in de buurt).

Investeringsfonds

Daarnaast zou de gemeente een investeringsfonds voor cultuur moeten instellen. Voor en tijdens de coronacrisis zijn in Rotterdam tal van nieuwe ontwikkelingen ontstaan die passen in de langetermijnontwikkeling die de Denktank voor ogen heeft. De uitdaging waarvoor Rotterdam staat, is serieus en voortvarend werk te maken van een meer weerbare en veerkrachtige cultuursector door:

  • te behouden wat goed werkt
  • goede ontwikkelingen die al in gang gezet zijn vóór en tijdens corona, te versterken en versnellen
  • nieuwe ontwikkelingen die leiden tot de noodzakelijke transitie, mogelijk te maken

Langere termijn

Voor de langere termijn adviseert de Denktank daarom in te zetten op transitie door te investeren in innovatie. Daarmee kan de cultuursector bijvoorbeeld worden geholpen en gestimuleerd om in samenwerking met anderen binnen en buiten de cultuursector innovatieve werkwijzen te ontwikkelen op het gebied van aanbod, publieksbereik en bedrijfsvoering. Samen met anderen kan de sector daarmee ook buiten de gebaande paden experimenteren, onderzoeken en bijdragen aan allerhande maatschappelijke vraagstukken, in onder meer de zorg, in het onderwijs, op het gebied van duurzaamheid en stedenbouw.

Bijdrage vrijgemaakt

Het college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels besloten voorlopig € 6,3 miljoen vrij te maken voor de verdere uitwerking van de aanbevelingen van de Denktank New Deal Cultuur. De gemeenteraad zal over de voorstellen begin juli een besluit nemen.

New Deal

Het begrip New Deal verwijst naar de jaren dertig van de vorige eeuw, het grote hervormingsprogramma van de Amerikaanse president Roosevelt om de Verenigde Staten uit het slop van de Grote Depressie te halen. De huidige situatie leent zich volgens de Denktank bij uitstek voor een vergelijkbaar plan voor cultuur.

Denktank

Het Advies van de Denktank New Deal Cultuur is tot stand gekomen op basis van een aantal bijeenkomsten en gesprekken met betrokken personen uit de cultuursector en daarbuiten. Een kerngroep rond de voorzitter van de Denktank heeft de rijke opbrengst van deze bijeenkomsten en gesprekken bijeengebracht in dit advies. Deze kerngroep bestaat uit:

  • Mariëtte Hamer, voorzitter SER
  • Birgit Donker, directeur Nederlands Fotomuseum
  • Titia Haaxma, directeur Cultuur + Ondernemen
  • Paul Rutten, lector Creative Business bij de Hogeschool Rotterdam
  • Natascha Slagtand, zelfstandig ondernemer
  • Olof van de Wal, directeur SKAR

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Circulair Loket voor gemeente Rotterdam vanaf 21 juni open

Rotterdam - Als eerste stad in Nederland opent Rotterdam een Circulair Loket voor ondernemers. Zij kunnen er terecht met alle vragen die komen kijken...

Ransomware: Campagne moet MKB-ers waakzaam maken voor online criminaliteit

Krimpen aan den IJssel - Ondernemen zonder internet is niet meer denkbaar. O.a. ransomware bedreigd deze toenemende afhankelijkheid van ICT. Het maakt ondernemers kwetsbaar...

Blijft ING gebouw Capelle behouden of toch nieuwbouw?

Capelle aan den IJssel – De gemeente heeft de bewoners van initiatiefgroep ‘De Leeuw van Capelle’ en parallel daaraan eigenaar HIG ruimte en tijd...

Rugby Topsport Rotterdam

Rotterdam - Sinds een maand is Rotterdam een nieuwe stichting rijker, voluit de stichting Rugby Topsport Rotterdam. De initiatiefnemers Benno Wiersma, Marcus van Engelsdorp...

Waar blijft de wapeninzamelingsactie? Leefbaar Capelle is het zat!

Capelle aan den IJssel - Opnieuw een bedreiging door een jongen met een vleesmes. Leefbaar Capelle wil een wapeninzamelingsactie op te zetten. "Het is...

Werken aan herstel voor een sterk Capelle aan den IJssel

Capelle aan den IJssel – De coronapandemie is ook voor Capelle aan den IJssel niet zonder gevolgen gebleven. Herstel is hard nodig. Vele Capellenaren, jong en...

Femke Tempelaar is de nieuwe kinderburgemeester van Albrandswaard

Albrandswaard - Een speciale selectiecommissie heeft Femke Tempelaar gekozen tot de nieuwe kinderburgemeester van Albrandswaard. Femke is 10 jaar oud en zit in groep...

Stille straatklinkers halveren geluidsniveau in Rotterdam-Overschie

Rotterdam - Een experiment met zogenoemde stille straatklinkers in de Burgemeester Baumannlaan in Rotterdam-Overschie toont veelbelovende resultaten. De toepassing van de stille klinkers laat...