Starter op woningmarkt vindt steun van gemeente Rotterdam

Rotterdam – De gemeente komt met startersleningen voor het kopen van nieuwbouwwoningen. Ook voert ze een zelfbewoningsplicht in voor nieuwbouwkoopwoningen die op gemeentelijke grond staan of vanuit gemeentelijk vastgoed zijn ontwikkeld. Rotterdam neemt deze maatregelen zodat starters makkelijker een betaalbare woning kunnen kopen en om de bouw van nieuwe woningen te stimuleren.

Moeilijke situatie voor starters

Door de snel stijgende prijzen van woningen wordt het steeds moeilijker voor starters om een woning te kopen, ook in Rotterdam. De gemeenteraad heeft via de motie ‘Klaar voor een eerlijke start’ van Nida, 50+ en PvdA en verschillende raadsbrede moties van o.a. Leefbaar Rotterdam over de zelfbewoningsplicht aandacht gevraagd voor de positie van starters op de woningmarkt. Wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen): ‘Rotterdam is een stad met veel jonge inwoners. Dat maakt een starterslening voor woningzoekenden belangrijk.

Financiële ondersteuning

De financiële ondersteuning kan voor hen een mooie plus zijn op het bedrag dat ze eventueel zelf hebben gespaard om een woning te kopen. Of het is een laatste zetje voor mensen die vanuit een corporatie-huurwoning willen doorstromen naar een koopwoning. Daarmee komen betaalbare huurwoningen van woningcorporaties weer eerder beschikbaar voor nieuwe huurders. Daarnaast zal de starterslening ook een boost geven aan ontwikkelaars om nieuwe woningen te blijven bouwen, omdat meer mensen hierdoor een huis kunnen kopen. Zo snijdt het mes aan twee kanten.’

Verhuur- en speculatieverbod

Om te zorgen dat betaalbare nieuwbouwwoningen daadwerkelijk voor eigen bewoning worden gekocht en langer betaalbaar blijven, voert de gemeente de zelfbewoningsplicht in. In de vorm van een verhuurverbod, doorverkoopverbod en/of speculatieverbod. Dit geldt voor woningen die op gemeentelijke grond staan, zoals in Parkhaven, en voor gemeentelijk vastgoed dat getransformeerd wordt in woningen, zoals kluswoningen of woningen voor coöperatieve woonvormen. De zelfbewoningsplicht gaat per direct in voor nieuwbouwprojecten waar nog onderhandelingsruimte is.

Belang particuliere verhuurders

De particuliere verhuurders worden vaak als veroorzakers gezien van de snel stijgende woningprijzen en de schaarste aan betaalbare woningen. Onderzoek van het Kadaster in opdracht van de gemeenten Rotterdam, Maastricht en Utrecht in de eerste helft van 2020 laat een genuanceerder beeld zien: er worden bijna net zoveel woningen door beleggers gekocht van eigenaren-bewoners als verkocht aan eigenaren-bewoners.

Het totale tekort aan woningen blijkt de belangrijkste oorzaak van de snelle prijsstijgingen, zo wijst recent gemeentelijk onderzoek uit naar de situatie van koopstarters op de Rotterdamse woningmarkt. ‘Bovendien’, zegt wethouder Bas Kurvers, ‘hebben particuliere verhuurders een belangrijke rol in de stad. Zij voorzien in huurwoningen voor steeds meer mensen die flexibel willen wonen. Ook daarom vind ik het niet logisch om de particuliere verhuur volledig aan banden te leggen. Ik grijp echt alleen in waar nodig.’

Lobby voor maatregelen bestaand woningaanbod

De gemeente koerst op begin 2021 om de starterslening aan te bieden en sluit hiermee aan bij de maatregelen die het Rijk op Prinsjesdag heeft aangekondigd om de positie van starters op de koopwoningmarkt te verbeteren. Zoals het niet hoeven betalen van overdrachtsbelasting de komende vijf jaar. Omdat de gemeente alleen invloed op nieuwbouw heeft als er sprake is van de verkoop van gemeentelijk vastgoed of als de grond eigendom van de gemeente is, lobbyt Rotterdam bij het Rijk voor een bredere toepassing van de zelfbewoningsplicht en andere maatregelen. De gemeente wil ook in het bestaande woningaanbod – daar waar noodzakelijk – in kunnen grijpen, om te zorgen dat de hoeveelheid betaalbare koopwoningen in een wijk op orde blijft.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Wethouder Timm over de Grote Kruising in Krimpen: “we lopen flink voor op schema”

Krimpen aan den IJssel - Vanochtend om 11.30 uur gaf wethouder Anthon Timm (VVD) uitleg over het verloop van het project Grote Kruising, fase...

Subsidie van hoogheemraadschap om je tuin of bedrijfsterrein vergroenen!

Vandaag lanceert het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard de publiekscampagne 'Samen Waterproof'. Klimaatverandering heeft grote gevolgen. En dat vraagt om ingrijpende en duurzame...

Rugbycompetitie eindelijk weer van start

Rotterdam - In het weekend van 11 en 12 september is de rugbycompetitie weer opgestart na een extreem lange 'winterstop'. Als gevolg van de...

World Mayor Prize voor Aboutaleb als beste burgemeester van de wereld

De in London gevestigde denktank stichting City Mayors Foundation heeft Ahmed Abotaleb, samen met zijn Franse collega van Grigny, Philippe Rio, uitgeroepen tot Beste...

De beste busjes staan in Rotterdam

Nog even een nazomer graag. Zo eentje waar je plots besluit om er nog een paar dagen tussenuit te gaan. Het liefste met een...

Na pand Roze Kameraden nu ook COC kantoor Rotterdam beklad

Rotterdam - Het COC kantoor in Rotterdam is in de nacht van zaterdag op zondag beklad met anti-homo leuzen. Dezelfde teksten die eerder op...

Evenementenvisie zonder ambitie

Krimpen aan den IJssel - De gemeenteraad spreekt in de raadsronde van september over de evenementenvisie die meer inzicht moet geven in de behoefte...

Historisch stickerboek door Historische Kring Krimpen en Jumbo’s Krimpen

De Historische Kring Krimpen aan den IJssel en de Krimpense Jumbo’s De Korf en De Olm zijn gestart met een stickerboek ‘Historisch Krimpen aan...