5 C
De Bilt

Provinciaal Programma Energietransitie: Gemeente Hellendoorn wil in gesprek

Gemeente Hellendoorn doet een verzoek aan de provincie Overijssel om het voorgenomen Provinciaal Programma Energietransitie (PPE) aan te passen, via een vandaag ingediende zienswijze. Gezien de impact die het PPE heeft op de manier waarop de gemeente Hellendoorn invulling geeft aan de energietransitie en de RES Twente, wordt gevraagd om de bestaande afspraken te respecteren en geen nieuwe eisen te stellen voor 2030.

PPE doorkruist Hellendoornse aanpak

De provincie Overijssel publiceerde op 30 juni 2022 het Provinciaal Programma Energietransitie (PPE). “Dit voorgenomen programma zorgt voor een doorkruising van de unieke Hellendoornse aanpak met procesparticipatie”, vindt klimaatwethouder Annemarie Dubbink. “Het programma spits zich voornamelijk toe op windenergie en een veranderende rol van de provincie die de besluitvorming naar zich toetrekt. Dit staat haaks op onze ambitieuze, maar haalbare, klimaatdoelstelling die we hebben ingevuld met zon. Het is nu aan onze inwoners om samen met ons als gemeente de ingediende klimaatdoelstellingen om te zetten naar concrete projecten én dit gebeurt al volop. Hierbij willen we graag het vertrouwen van de provincie ”, aldus de wethouder.

Provinciaal Programma Energietransitie (PPE)

Het PPE is een instrument van Gedeputeerde Staten om de provinciale ambities uit de Regionale Energiestrategie (RES) te realiseren. Vanuit de constatering dat de afgesproken ambitie van beide RES regio’s voor 2030 in het huidige tempo en inzet niet behaald wordt, zet het programma vooral in op windenergie. Het programma is een uitwerking van de kaders die door Provinciale Staten vaststelt in de Omgevingsvisie en -verordening. Zo beschrijft het onder meer het provinciaal belang als bevoegd gezag voor grootschalige windprojecten van 5-100 MW. 

Het PPE is te vinden op de site van de provincie Overijssel: https://www.overijssel.nl/publish/pages/184782/provinciaal_programma_energiestrategie.pdf

Zienswijze

Tot en met 24 augustus 2022 kunnen belanghebbenden, waaronder de gemeente alsook bewoners, een zienswijze indienen. Kijk daarvoor op de site van de provincie: https://bit.ly/3IW3WNu

Een zienswijze kan leiden tot aanpassing van het ontwerp. Volgens de huidige planning nemen Provinciale Staten in november 2022 een besluit over het Provinciale Programma Energiestrategie en over de zienswijzen die daarop zijn ingediend.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio