16.2 C
De Bilt

Brabantse Wal: samenwerken aan een duurzame toekomst voor een bijzonder gebied

In en rondom de Brabantse Wal gaat er de komende jaren het een en ander veranderen. De Brabantse Wal is een Natura 2000-gebied en dit brengt verplichtingen met zich mee vanuit Europese richtlijnen en Nederlandse (natuur)wetten. Daarom brengen we samen met betrokkenen bodem, water en lucht in het gebied op orde. Dat is van belang voor de natuur, het landschap, de landbouw en de gezondheid van de mensen in het gebied. Op dit moment werken we aan een visie, die het vertrekpunt gaat vormen op weg naar concrete maatregelen en de uitvoering daarvan.

Brabantse Wal een bijzonder gebied

De Brabantse Wal is een opvallend landschap met in het westen zeeklei en in het oosten zandgronden. Een zogenoemde steilrand vormt een scheiding tussen het hoger gelegen Brabant en het lagere Zeeland. De Brabantse Wal heeft een voor Nederland uniek watersysteem. Door het speciale landschap en de bijzondere flora en fauna in het gebied, is het beschermd met de Natura 2000-status. Dat betekent ook dat we verplicht zijn de natuur in het gebied te behouden, waar nodig te herstellen en op sommige plekken zelfs te verbeteren.

Maatregelen zijn nodig

Het gebied is prachtig, maar staat op sommige punten ook onder druk. Er is steeds minder water, zowel in de grond als in vennen en beken. En het water dat er is, is van onvoldoende kwaliteit. Daarnaast zien we er een vermindering van het aantal dieren- en plantensoorten en verarmt de bodem. De Brabantse Wal bevat ongeveer een derde van alle stikstofgevoelige natuur in Brabant en heeft dan ook veel last van het teveel aan stikstof.

Als we niets doen, wordt uiteindelijk de beschikbaarheid van schoon water en voedsel onzeker en is het gebied kwetsbaarder voor bijvoorbeeld droogte, extreme buien en langdurige regenval. Daarom moeten we maatregelen nemen die zorgen dat bodem, water en lucht in en rondom de Brabantse Wal verbeteren.

Een lastige klus

We staan voor moeilijke keuzes met die forse gevolgen kunnen hebben. In en rondom de Brabantse Wal hebben we te maken met verschillende vraagstukken: waterkwaliteit en -kwantiteit, natuurherstel, de landbouwtransitie, stikstofvermindering, de energie-, woningbouw- en klimaatopgave en opgaven vanuit defensie. Bovendien zijn er landelijke wetten en Europese richtlijnen waaraan we moeten voldoen vanwege de Natura 2000-status.

Gebiedsgerichte aanpak

Daarom geven we samen het gebied vorm. Overheden en maatschappelijke organisaties werken hiervoor met elkaar als gebiedspartners aan een samenhangende, gebiedsgerichte aanpak. Deze organisaties zijn (in alfabetische volgorde): ANV Brabantse Wal, BoerenNatuur Brabant-West (voorheen ANB West Brabant), Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt, Brabants Landschap, Brabants Particulier Grondbezit, Evides Waterbedrijf, gemeente Bergen op Zoom, gemeente Roosendaal, gemeente Steenbergen, gemeente Woensdrecht, Grenspark Kalmthoutse Heide, Ministerie van Defensie, Natuurmonumenten, provincie Noord-Brabant, Staatsbosbeheer, waterschap Brabantse Delta en ZLTO.

Samen met mensen en organisaties in het gebied zoeken we mogelijkheden om het ruimtegebruik slim te combineren en zo bij te dragen aan een sterkere natuur, voldoende en schoon water, een goede bodem, een gezonde leefomgeving en de toekomst van de landbouw. Daarbij kijken we vooral ook naar het beïnvloedingsgebied rondom de Brabantse Wal. Want juist in deze overgangszones (die grotendeels agrarisch gebruikt worden) liggen kansen voor slimme combinaties van oplossingen.   

Stap voor stap

We doen dit niet in één keer, maar werken stap voor stap. Momenteel zijn we met de gebiedspartners bezig met het maken van een visie voor het gebied. Die vormt het vertrekpunt op weg naar concrete maatregelen en de uitvoering daarvan. Het Natura 2000-gebied alleen al heeft een oppervlakte van ruim 4800 hectare. Om constructief en met de juiste partners tot een effectief én haalbaar uitvoeringsprogramma, gaan we in een volgende fase aan de slag in deelgebieden. We zullen daarbij ook mensen en organisaties betrekken die betrokken zijn en/of zich betrokken voelen bij de Brabantse Wal.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de gebiedsgerichte aanpak van de Brabantse Wal? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. Hierin zullen ook de momenten komen te staan waarop u mee kunt praten of denken over de mogelijke plannen voor het gebied.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio