6.1 C
De Bilt

Ondertekening convenant Restwarmtenet Hoek

Op dinsdag 13 september ondertekenen de Vereniging RestwarmteNet Hoek en de gemeente Terneuzen een convenant. Dit document beschrijft de afspraken tussen beide partijen over de samenwerking in het pilotproject. Hiermee zetten wij de volgende stap in het realiseren van een industrieel warmtenet in het dorp Hoek. In februari stemde de gemeenteraad van Terneuzen in met dit project. De Vereniging RestwarmteNet informeert inwoners en zoekt leden.

Convenant

Begin februari verenigde een enthousiaste groep inwoners zich in de Vereniging RestwarmteNet Hoek. De vereniging zet zich in om de belangen van de inwoners van Hoek te behartigen bij het ontwerp en aanleg van het restwarmtenet. De vereniging is als gelijkwaardige partner betrokken bij de verkenningen en onderzoeken zo is in het convenant vastgelegd. Onlangs lanceerde de vereniging de website restwarmtenethoek.nl. Hier kunnen inwoners van Hoek zich aanmelden als lid en worden zij op de hoogte gehouden van vorderingen rond het restwarmtenet.

Onbeperkt warmte

Namens Terneuzen ondertekent wethouder Laszlo van de Voorde (Transities klimaat en duurzaamheid) het convenant. Van de Voorde: “De aanleg van een restwarmtenet levert een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van de gemeente en aan de verduurzaming van onze (chemische) industrie. De Nederlandse overheid verlangt dat alle huishoudens in 2050 van het gas af zijn. De gemeente Terneuzen heeft de ambitie uitgesproken hier al in 2035 te willen voldoen. Het restwarmtenet gebruikt de restwarmte van Dow Terneuzen, dat op deze manier optimaal wordt benut.

Voor onze inwoners betekent dit op termijn duurzame en betaalbare warmte en voor onze industrie een belangrijke slag naar een schone circulaire toekomst. Het is een spannend project, omdat het voor ons nieuw en innovatief is, en we hierin actief samen moeten werken met de inwoners van Hoek en het bedrijfsleven”. 

Ledenwerving

Voorzitter Leo de Pree en secretaris Wouter Bareman ondertekenen het convenant namens de Warmtevereniging. De Pree: “Dat er interesse is, bleek al uit twee drukbezochte bijeenkomsten vorig jaar. De komende maanden richten we ons op het informeren van onze dorpsgenoten en op ledenwerving. Met een groot aantal leden geven wij immers een duidelijk signaal naar de investeerder, dat Hoek een warmtenet wil. Lid worden verplicht je verder tot niets. De vereniging behartigt de belangen van de inwoners van Hoek. Hoe meer leden, hoe interessanter de aanbieding door een potentiële initiatiefnemer van het netwerk”.

Volgende stap

De volgende stap is een eerste ontwerp van het hoofdnetwerk en stratenplan voor het dorp Hoek. Hieruit wordt duidelijk hoe het tracé van het netwerk er uit kan komen te zien en wat de concrete aansluitkosten per huishouden zullen zijn. Dit ontwerp is naar verwachting eind 2022 klaar. De komende maanden worden er verschillende informatie en bijpraat-momenten georganiseerd in Hoek om hier bekendheid aan te geven. Inwoners krijgen hier een uitnodiging voor. Begin 2023 zal de gemeenteraad een besluit nemen over de keuze om het Restwarmtenet daadwerkelijk aan te leggen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio