15 C
De Bilt

Getijdenduiker Waterdunen door Waterschap Scheldestromen geoptimaliseerd

Waterschap Scheldestromen treft voorbereidingen om de getijdenduiker in het natuur- en recreatiegebied Waterdunen te optimaliseren. De werkzaamheden zullen in 2023 uitgevoerd worden. Eerst zal er een kredietaanvraag voor de benodigde werkzaamheden gedaan worden aan de algemene vergadering van het waterschap. Deze wordt op 5 oktober behandeld.

Waterdunen

In Waterdunen komen waterveiligheid, kustversterking, natuurontwikkeling, recreatie en zilte aquacultuur samen. De getijdenduiker draagt zorg voor de in- en uitstroom van zeewater in  Waterdunen en is in beheer bij het waterschap. Waterdunen is een project van vijf partijen: Provincie Zeeland, waterschap Scheldestromen, gemeente Sluis, stichting Het Zeeuwse Landschap en Molecaten. Met het project zal de natuur zich verder ontwikkelen , is verblijfsrecreatie mogelijk en is tegelijk de waterveiligheid voor de lange termijn gegarandeerd. Hiermee krijgt de regio een ecologische en toeristische impuls.  

Toekomstbestendig 

Om Waterdunen te laten voldoen aan normen voor waterveiligheid, wateroverlast en aan de ecologische doelstellingen, is eerder geconstateerd dat aanpassingen aan de getijdenduiker nodig zijn. In de tussentijd is de getijdenduiker¶ zo ingesteld dat de waterveiligheid altijd geborgd is en er geen wateroverlast kan ontstaan. Waterschap en Provincie hebben begin 2021 afspraken gemaakt over een pakket van aanpassingen aan de getijdenduiker waarmee een robuuste installatie voor de lange termijn gerealiseerd wordt. Omdat het om specialistisch werk gaat en Provincie en waterschap er zeker van willen zijn dat de getijdenduiker voor de lange termijn op orde is, heeft de uitwerking en invulling van de maatregelen de nodige tijd gekost.  

Schuiven duiker aanpassen

De werkzaamheden bestaan uit het aanpassen van de schuiven van de duiker, het aanpassen van de hydraulische installatie waaronder het vergroten van de cilinders, aanpassingen aan de elektrotechnische installatie en het optimaliseren van het besturingssysteem van de getijdenduiker.  

Ecologische doelstellingen

Door bovengenoemde aanpassingen aan de getijdenduiker uit te voeren is de getijdenduiker toekomstbestendig, ook als het gaat om de nieuwe wettelijke normen voor waterveiligheid. De aanpassing voor de ecologische doelstellingen hebben als voordeel dat de getijdenduiker in geval van storm en hoog water alleen in uitzonderlijke situaties gesloten wordt. Voor het overige blijft de getijdenduiker in werking voor de in- en uitlaat van zeewater. In het gebied ontstaat door getijdenwerking zilte natuur met schorren en slikken met bijzondere vegetatie, waar tal van zeldzame kustvogels voedsel en broedgelegenheid vinden.

Provincie Zeeland en Waterschap Scheldestromen

De werkzaamheden vinden plaats onder regie van het waterschap. De kosten bedragen circa 2,2 miljoen euro en worden betaald door het waterschap en Provincie Zeeland, waarvan de Provincie maximaal 1,3 miljoen euro voor haar rekening neemt. Ook de aannemerscombinatie die de getijdenduiker heeft gebouwd neemt een deel van de kosten van de aanpassingen voor zijn rekening. 

Getijdenduiker 

De getijdenduiker is in 2014 op verzoek van Provincie Zeeland gebouwd om getijdenwerking in het achterliggende natuur- en recreatiegebied Waterdunen mogelijk te maken. In september 2019 vond de officiële opening plaats.  

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio