15.1 C
De Bilt

Onrust door wervingsactie onderwijs door Vlaams schoolbestuur in Zeeuws-Vlaanderen

Net voor de voorjaarsvakantie werd via een flyer reclame gemaakt voor het Belgische primair en voortgezet onderwijs. De flyer werd via het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad huis-aan-huis bezorgd op alle woonadressen in de gemeente Sluis. De flyer is afkomstig van schoolbestuur SKOBO, een scholengroep met lagere en secundaire scholen in de regio Knokke en Brugge. Verwezen wordt naar de infoavond die speciaal georganiseerd wordt voor ouders en kinderen uit Zeeland.

Onbegrip over reclame voor Vlaams onderwijs

Het onbegrip is groot. Gemeente en schoolbesturen, uit zowel de gemeente Sluis als de gehele regio Zeeuws-Vlaanderen, spreken hun ongenoegen uit over de wervingscampagne door het Belgische schoolbestuur. Op een enkele uitzondering na respecteerden alle onderwijsinstellingen uit de grensregio de gemaakte afspraken om niet actief over de landsgrens leerlingen te werven.

Aan de Nederlandse kant van de grens zijn de laatste tien jaar immers veel scholen in kleine kernen noodgedwongen gesloten als gevolg van demografische ontwikkelingen: ontgroening en vergrijzing. Ook aan de Belgische zijde kampen scholen met teruglopende leerlingenaantallen. Schoolbesturen, kinderopvangorganisaties, gemeenten en de Rijksoverheid hebben vele miljoenen geïnvesteerd om de leefbaarheid van de kleine kernen te behouden. Juist onderwijs- en kinderopvangvoorzieningen dragen bij aan de leefbaarheid van de regio.

Gezamenlijk werden de krachten gebundeld om thuisnabij en kwalitatief goed onderwijs en kinderopvang duurzaam te waarborgen. En met het nodige succes. Projecten zoals de ‘startgroepen voor peuters in de grensregio’ en de pilot ‘gratis kinderopvang’ zijn hier voorbeelden van. Dit heeft onder andere geresulteerd in het behoud van het voortgezet onderwijs in Oostburg (Zwin College) en het behoud van scholen en kinderopvang in kleine kernen.

In gesprek gaan

Burgemeester Marga Vermue heeft als reactie op deze wervingsactie vorige week een brief verstuurd naar het bestuur van SKOBO. Daarin heeft zij gevraagd de campagne stop te zetten en SKOBO uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan samen met een vertegenwoordiging vanuit het basis- en voortgezet onderwijs en de Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen. Het doel van dit gesprek is om de eerder gemaakte afspraken nog eens te bevestigen. Het is voor beide zijden van de grens immers van groot belang om een goede afstemming te vinden voor de toekomst.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio