4.1 C
De Bilt

Voor ontwikkeling Campus Terneuzen zijn flinke stappen gezet

De voorbereidingen voor Campus Terneuzen zijn in volle gang. Het plan is om op deze brede onderwijscampus een middelbare school neer te zetten voor 2.200 leerlingen. De school kan de komende 40 tot 50 jaar gebruikt worden. In 2028-2029 gaan naar verwachting de eerste leerlingen naar hun nieuwe school. Daarnaast is overleg met verschillende partners om ook plaats te nemen op de campus.

In de gemeenteraadvergadering van 14 december 2023 neemt de gemeenteraad kennis van de stappen die afgelopen jaar zijn gezet voor de ontwikkeling van Campus Terneuzen. Ook wordt de gemeenteraad gevraagd de ambitie voor Campus Terneuzen te onderschrijven. Voorafgaand aan de vergadering van de gemeenteraad wordt de voortgang van Campus Terneuzen besproken in de commissie Samenleving. De commissievergadering vindt plaats op 30 november 2023.

Overleg met voortgezet onderwijs

In december 2022 besloot de gemeenteraad het onderzoeksgebied van locatie Vliegende Vaart aan te wijzen als de ontwikkellocatie voor de huisvesting van het voortgezet onderwijs. Daarna zijn veel stappen genomen. Zo maakte de gemeente Terneuzen verschillende procesafspraken met het voortgezet onderwijs. Het leerlingenaantal voor de school is vastgesteld. Aan de hand van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Terneuzen 2022 en het Integraal Huisvestingsplan 2020 bepaalden we het benodigde vloeroppervlak en het gewenste kwaliteitsniveau voor de school.

De ruimtebehoefte van het vloeroppervlak is ruim 16.000 m2. De komende periode onderzoeken we samen met het Lodewijk College of dit voldoende ruimte is. Door het opstellen van het programma van eisen krijgen we inzichtelijk of de ruimte, de kwaliteit en het budget met elkaar in overeenstemming zijn. We streven ernaar in het eerste kwartaal van 2024 hierover meer duidelijkheid te hebben.

Visie Campus

Afgelopen jaar is een visie op Campus Terneuzen opgesteld. Hierin staat onder andere dat we met de campus voor leerlingen vanuit verschillende doelgroepen mogelijkheden creëren voor kwalitatief aantrekkelijk en divers onderwijs, kunst, cultuur, sport, beweging, gezondheid, vitaliteit en sociale samenhang. De campus sluit aan bij de behoefte en wensen van de (toekomstige) jongeren. De meerwaarde van de campus is de aanwezigheid van verschillende partijen. Het aanbieden van goed onderwijs is een belangrijke schakel om talent te ontwikkelen dat in de regio nodig is en om als woonregio aantrekkelijk te zijn.

Partijen Campus Terneuzen

De campus biedt naast de middelbare school ruimte voor verschillende partners. Op dit moment is overleg met het voortgezet speciaal onderwijs (OZEO), Middelbaar beroepsonderwijs (Scalda) en het Centrum voor Top Techniek (CTT). Andere mogelijke partners zijn HZ University of Applied Sciences, University College Roosevelt en Universiteit Gent. Ook denken we aan samenwerking met het bedrijfsleven en verenigingen en organisaties voor sport, kunst en cultuur. In het eerste kwartaal van 2024 willen we meer duidelijkheid hebben over de samenwerkings- en campuspartners. Dan weten we ook welke ruimte nodig is binnen het onderzoeksgebied.

Uitstraling Campus

De campus wordt een ruimtelijk samenhangend geheel. Er moet sprake zijn van flexibiliteit, dus gebouwen moeten op meerdere manieren en door meerdere partners te gebruiken zijn. De campus krijgt verschillende losse, energieneutrale gebouwen en veel groen. Het wordt een duurzame, groene plek voor ontwikkelen, ontmoeten en creëren. Het gebied is voor iedereen toegankelijk voor wandelen en recreatie. Verder rijden er zo min mogelijk auto’s over de campus. Campus Terneuzen moet goed bereikbaar zijn. We zorgen voor een goede ontsluiting, daarbij is aandacht voor alle verkeersstromen.

Kosten en aankopen

Voor de bouw van de middelbare school is eerder gesproken over het richtinggevend bedrag van € 75 miljoen inclusief 5 miljoen voor de verwerving van percelen. Met de huidige plannen en afspraken blijven we binnen dit bedrag. Daarnaast is € 6 miljoen beschikbaar om de percelen te kopen voor de realisatie van Campus Terneuzen. Inmiddels is een eerste perceel gekocht in het onderzoeksgebied. Verder zijn gesprekken met andere grondeigenaren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio