11.9 C
De Bilt

Ontwikkeling Masterplan Oostburg krijgt officiële start

ZorgSaam, gemeente Sluis en Herontwikkeling Vastgoed Oostburg tekenden op dinsdag 12 juli een samenwerkingsovereenkomst. Daarmee is een officiële start gemaakt met het opstellen van een masterplan voor de ontwikkeling van Oostburg. Door slim samen te werken, willen de partners met belanghebbenden een impuls geven aan wonen, zorg, onderwijs, sport en winkelen in Oostburg. ZorgSaam, gemeente Sluis en Herontwikkeling Vastgoed Oostburg kwamen met elkaar in contact omdat verschillende gebouwen in Oostburg sterk verouderd zijn of niet meer voldoen aan de eisen van de tijd. Als er toch geïnvesteerd moet worden, dan op een manier waarin de projecten elkaar versterken en Oostburg een aantrekkelijke stad is om je te vestigen, is de gedachte.


Investeren


“De zorg zoals die nu is, past niet meer straks. We moeten het echt anders gaan inrichten. Dat biedt kansen om tegelijkertijd allerlei voorzieningen in de hele regio en zeker in Oostburg te verbeteren. Samen met gemeente, ondernemers, woningbouw en onderwijs zullen we een aantrekkelijk Oostburg ontwikkelen voor jong en oud. ZorgSaam zet zich daar ten volle voor in”, aldus René Smit, Bestuursvoorzitter van ZorgSaam. Wethouder Jack Werkman vult aan: “Om te besparen, moet je soms eerst geld uitgeven. Vergelijk het met het vervangen van je cv-ketel om op je energienota te besparen. Zo is het ook met de zorg, onderwijshuisvesting en verduurzaming. We weten dat het beter kan, maar daarvoor moeten we wel investeren”. Ook in het winkelgebied liggen kansen. “We zetten in op een goede winkelbezetting en meer groen. Dat vraagt om samenwerking en investeringen in vastgoed”, aldus Jaap Hennekeij van Herontwikkeling Vastgoed Oostburg.

Haalbare varianten


Vorig jaar onderzochten de partners tijdens een verkenning al de haalbaarheid van eerste ideeën voor een integrale gebiedsontwikkeling in Oostburg. Maar de samenwerking kreeg een nieuwe impuls toen de gemeenteraad van Sluis eind januari unaniem opdracht gaf tot het opstellen van een masterplan voor de integrale gebiedsontwikkeling in Oostburg. Daarin worden varianten voor de ontwikkeling van Oostburg verder uitgewerkt. Dit moet leiden tot een definitief ruimtelijk ontwerp, een begroting en een planning voor de uitvoering van de verschillende deelprojecten. Op basis hiervan kunnen de betrokken partijen begin 2023 een besluit nemen over de realisatie van de plannen.


Aan de slag met belanghebbenden


Naast een getekende samenwerkingsovereenkomst is er nu ook een stichting Integrale Gebiedsontwikkeling Oostburg, die werk maakt van het opstellen van het masterplan. Hoe de ontwikkeling van Oostburg vorm moet krijgen, onderzoekt de stichting samen met belanghebbenden. De afgelopen periode zijn er al diverse gesprekken geweest tussen schoolbesturen en kinderopvang, sportverenigingen en -ondernemers en winkeliers en vastgoedeigenaren. Ook inwoners en andere geïnteresseerden en belanghebbenden worden betrokken. Na de zomerperiode organiseert de stichting een eerste informatiebijeenkomst over de ontwikkeling in Oostburg, waarvoor inwoners en belangstellenden nog worden uitgenodigd.


Het programma Vitaal West-Zeeuws-Vlaanderen


Er speelt in West-Zeeuws-Vlaanderen heel veel tegelijkertijd. Zo is er een veranderende en toenemende zorgvraag te zien. Ook zijn er woningen nodig voor ouderen, gezinnen én starters. Daarnaast verandert het aanbod in de winkelstraten en zit de arbeidsmarkt te springen om jonge mensen. Juist op dit moment is ook vernieuwing van een aantal gebouwen aan de orde. ZorgSaam Zorggroep wil en moet investeren in het Gezondheidscentrum Antonius en de ouderenzorg. Datzelfde geldt voor de gemeente Sluis, die in ieder geval het gemeentehuis en het schoolgebouw van het Zwin College moet vernieuwen. Op verschillende fronten zijn tegelijk investeringen nodig. Door samen te werken, kan een impuls worden gegeven aan verschillende voorzieningen.

De integrale gebiedsontwikkeling in Oostburg maakt deel uit van het programma Vitaal West-Zeeuws-Vlaanderen. In dit programma werkt de gemeente samen met andere partijen aan opgaven rondom wonen, zorg en voorzieningen in de kernen van de gemeente. Met samenwerking is er namelijk meer te bereiken. Het doel is om de zorg en andere voorzieningen toekomstbestendig te maken en de leefbaarheid van kernen te behouden. Met een actief woonbeleid proberen de partijen te zorgen voor een betere doorstroming op de woningmarkt, minder tekorten op de arbeidsmarkt, hervorming van de zorg, variatie in winkels en de instandhouding van de onderwijs- en sportvoorzieningen.

spot_img

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

spot_img

Nieuws uit deze regio