5.3 C
De Bilt

Werkzaamheden kade Westhavendam Breskens

Breskens Het havengebied van Breskens is volop in ontwikkeling. Onderdeel van dit havengebied zijn de damwanden van de kades. Deze nam de gemeente in oktober 2019 over van het Rijk. Vanwege de eigendomsoverdracht onderzocht Rijkswaterstaat de huidige staat van de kadeconstructies. Daaruit bleek dat beheers- en onderhoudsmaatregelen nodig zijn om vervormingen van de kadeconstructies en verzakkingen in het openbare gebied te voorkomen. Om de maatregelen te kunnen bepalen, is afgelopen jaar de kade aan de Westhavendam nauwkeurig gemonitord.

Elke vervorming, hoe minimaal ook, is daarmee in beeld gebracht. Naar aanleiding van de resultaten heeft Rijkswaterstaat, in overleg met de gemeente, opdracht gegeven om preventief vanaf de waterbodem een steunberm langs deze kade aan te brengen. De werkzaamheden starten op 31 oktober a.s. en duren naar verwachting tot medio december. Aannemingsbedrijf De Klerk voert het werk uit.

Vervorming 

Het is gebruikelijk dat een damwand onder hoge belasting (bijvoorbeeld door extreem weer of zwaar bouwverkeer) enkele millimeters vervormt. Deze vervorming is met het blote oog niet te zien. Als er geen belasting meer is, komt de damwand normaal gesproken weer terug in zijn ‘oude’ positie. De resultaten van de monitoring laten echter een trend zien van een blijvende vervorming, die langzaam groter wordt. Hiervan is vooral sprake in het middelste deel van de kade, doordat de damwand daar onvoldoende ‘terugveert’. Als we niets doen, dan leidt dit tot hoge herstelkosten en in de toekomst tot een mogelijk veiligheidsrisico. Beide willen we uiteraard voorkomen. Daarom wordt vanaf de waterbodem een steunberm van breuksteen langs deze kade aangebracht.

Preventief

Er is op dit moment geen acuut veiligheidsrisico voor bewoners, ondernemers en gebruikers van het gebied. Het aanbrengen van de steunberm is een preventieve maatregel die de stabiliteit van de kade en daarmee de veiligheid ook in de toekomst waarborgt.

Steunberm 

Langs de hele Westhavendam wordt onder water, over een lengte van ongeveer 260 meter, een steunberm tegen de kade aangebracht. De voorbereidende werkzaamheden (baggeren) worden in de week van 24 oktober uitgevoerd. De realisatie van de steunberm zelf vindt plaats van maandag

31 oktober tot medio december, dus tussen de (Nederlandse) herfst- en kerstvakantie. Daarnaast heeft deze planning te maken met het stormseizoen en de beschikbaarheid van aannemers en materieel. De werkzaamheden vinden plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 21.00 uur, met mogelijke uitloop tot 22.00 uur. Door ook ‘s avonds te werken, kunnen we de werkzaamheden en eventuele geluidsoverlast binnen een zo beperkt mogelijke periode concentreren.

Afzetting

De kade wordt in de week van 24 oktober afgezet tot drie meter vanaf de kaderand, tijdens de uitvoering van de werkzaamheden met bouwhekken en daarna met een afzetting voor voertuigen. De eerste drie meter blijft na de werkzaamheden toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Tijdens de uitvoering sluiten we de hele Handelshaven af voor scheepvaart. Schepen konden tijdens de monitoring al niet afmeren aan de Westhavendam. Dit blijft zo na het aanbrengen van de steunberm, omdat het hiervoor dan te ondiep is. Dit wordt met borden aangegeven.

Vervolg

Het havengebied is de komende jaren nog in ontwikkeling. Daarom gaat de gemeente in samenwerking met Rijkswaterstaat onderzoek doen naar verschillende permanente maatregelen, in relatie tot toekomstig gebruik en functionaliteit (waaronder diepgang) van de haven.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio