Start aanleg innovatief geluidsscherm (Wishwall ) bij Vreeland

Vreeburg – Donderdagavond 21 januari start de provincie Utrecht met de aanleg van een innovatief geluidsscherm ( Wishwall ) bij Vreeland, tussen het kruispunt van de N201 met de Singel en de brug over de Vecht. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met 18 februari waarbij het verkeer enige hinder kan ondervinden.

Jeroen Willem Klomps, wethouder verkeer: “De afgelopen jaren is al een aantal maatregelen genomen om de geluidsoverlast bij Vreeland terug te dringen, zoals het aanbrengen van stil asfalt, het verlagen van de snelheid en het stiller maken van de brug over de Vecht. De overlast blijft echter groot.

Een traditioneel geluidsscherm is op deze locatie niet mogelijk vanwege de ligging van de weg en het gebrek aan ruimte. We hebben er daarom bij de provincie Utrecht op aangedrongen om een andere oplossing te kiezen. De nieuwe en innovatieve Whiswall is haalbaar omdat deze lager is en minder ruimte nodig heeft. Met de Whiswall willen we met de provincie Utrecht samen proberen de geluidshinder voor circa 60 woningen en een basisschool te verminderen en zo de leefbaarheid in Vreeland te verbeteren”.

Wishwall

De Wishwall is een vernieuwende constructie van beton en staal die geluid afbuigt. De Wishwall is kleiner en minder hoog dan een traditioneel scherm en kan daarom wel geplaatst worden op de hoger gelegen weg. De Wishwall komt op stuk weg bij Vreeland tussen het kruispunt van de N201 met de Singel en de brug over de Vecht.

Samen met omwonenden

De provincie Utrecht meer weten over de effecten en bruikbaarheid van dit scherm. Samen met omwonenden, de gemeente Stichtse Vecht en de Dorpsraad Vreeland zal het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de situatie voor en na de plaatsing volgen en hierbij metingen doen. Het gaat daarbij niet alleen om het ‘technisch’ meten van het aantal decibellen Het RIVM kijkt ook door middel van enquêtes naar de ervaring van de omwonenden.

Planning werkzaamheden en verkeersmaatregelen

Donderdag 21 januari van 20:00 uur tot vrijdag 22 januari 05:30 uur
Verplaatsen lichtmasten en plaatsen van een tijdelijke afscheiding aan de kant van de weg waar het geluidsscherm komt. De tijdelijke afscheiding wordt geplaatst voor de verkeersveiligheid. Voor deze werkzaamheden is een halve afzetting van de rijbaan nodig. Het verkeer wordt om de beurt beurtelings langs de werkzaamheden geleid.

Maandag 25 januari tot vrijdag 29 januari, tussen 07:00 en 17:00 uur

Verleggen van kabels. De werkzaamheden vinden alleen overdag plaats, achter de tijdelijke afscheiding. Het verkeer kan via de versmalde rijbaan passeren. De maximale snelheid is verlaagd naar 50 kilometer per uur.

Maandag 1 februari tot vrijdag 5 februari, tussen 07:00 en 17:00 uur

De wegwerkzaamheden vinden alleen overdag plaats, achter de tijdelijke afscheiding. Het verkeer kan via de versmalde rijbaan passeren. De maximale snelheid is verlaagd naar 50 kilometer per uur.

Maandag 15 februari tot donderdag 18 februari, tussen 20:00 uur 05:30 uur

Plaatsen Wishwall. Voor deze werkzaamheden is een halve rijbaanafzetting nodig. Het verkeer wordt beurtelings langs de werkzaamheden geleid. De werkzaamheden vinden alleen plaats tussen 20:00 uur ’s avonds en 05:30 de volgende ochtend. Hierna kan het verkeer weer normaal gebruik maken van de weg.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Professor dr. Frank Backx uit Maarssen krijgt Koninklijke onderscheiding

Maarssen - Hoogleraar klinische sportgeneeskunde en sportarts professor dr. F.J.G. (Frank) Backx uit Maarssen ontving op zijn afscheidsreceptie op 11 mei tot zijn grote...

Onderzoek nepprofielen: Camstra handelde alleen

Zeist - Het onderzoek naar het gebruik van nepprofielen op Facebook door de ex-fractievoorzitter van GroenLinks Zeist, Ronald Camstra, is afgerond. De externe commissie komt...

Weekmarkt geeft welkom terug-bloemetje aan marktkraamhouders

De Bilt - De weekmarkt op de Planetenbaan in De Bilt is nagenoeg weer compleet! Samen met marktmeester Rein Bloemendaal heeft wethouder Madeleine Bakker-Smit...

Lezing ‘Wolven in Nederland’ op 11 mei 2021, door Glenn Lelieveld

Utrecht - Op dinsdag 11 mei geeft Glenn Lelieveld om 15:00 uur een (online) lezing over de terugkeer van wolven in Nederland. Deelname is...

Zeldzame bijen en vlinders aangetroffen in Utrechtse natuur

Utrechts Landschap heeft in 2020 bijzondere bijen en vlinders waargenomen in haar natuurgebieden. De waarnemingen zijn het resultaat van jarenlang zorgvuldig beheer dat erop...

Gemeenten en politie werken samen aan een buitengebied zonder drugslabs

Vanaf 15 april kun je ze tegenkomen: politiemensen die het buitengebied van de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Renswoude, Rhenen, Veenendaal en Wijk bij Duurstede bezoeken....

Verhoging vrijstelling giften bijstand tot € 1200,-

Stichtse Vecht - Gemeente Stichtse Vecht verhoogt de vrijstelling voor giften die mensen in de bijstand mogen ontvangen tot € 1200,- per kalenderjaar ongeacht...

Ambitieverklaring Uitstroom beschermd wonen en maatschappelijke opvang regio Zuid-Oost Utrecht

Utrecht - Op 12 april tekenden de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist, de woningbouwverenigingen, de aanbieders van beschermd...