College omarmt leeuwendeel van 62 voorstellen Inwoners Advies Commissie

Zeist Van alle 62 voorstellen die de Inwoners Advies Commissie heeft voorgesteld, wil het college van B en W het leeuwendeel graag uitvoeren of verder uitwerken. De Inwoners Advies Commissie (IAC) heeft deze 62 ideeën gedaan op verzoek van het college en de gemeenteraad.

Hiermee adviseert de IAC de gemeente over hoe de inkomsten en uitgaven in de begroting weer in balans kunnen komen. De IAC heeft haar voorstellen 30 maart aan college en gemeenteraad aangeboden. Het college heeft de voorstellen nu getoetst en legt aan de gemeenteraad voor hoe ze met de voorstellen wil omgaan. Burgemeester Koos Janssen: “Het is een rijke oogst!”

De gemeenteraad moet keuzes maken om een tekort van tussen de 10 en 11 miljoen te voorkomen. Bij de begrotingsbehandeling van 2021 heeft de raad al besloten tot 5,5 miljoen euro aan besparingen. Daarnaast is de IAC gevraagd met aanvullende voorstellen te komen, die worden meegewogen in de begroting 2022.

De gemeenteraad stelt de begroting 2022 in november vast. Als tussenstap besluit de raad in juni eerst over de grote lijnen van die begroting. Dat gebeurt in de zogeheten ‘Kadernota’. De gemeenteraad behandelt de Kadernota en de toetsing van de IAC-voorstellen op 8 juli. Op 17 juni is er een hoorzitting over beide stukken.

Eerste toetsing

Het college heeft de voorstellen aan een eerste toetsing onderworpen, zodat de financiële gevolgen in de Kadernota kunnen worden opgenomen. Uit die toetsing volgt, dat het college 26 voorstellen wil uitvoeren en 24 voorstellen eerst verder wil uitwerken. Van de 26 uit te voeren voorstellen zijn er 19 nu al zodanig concreet zijn dat er een opbrengst aan kan worden gekoppeld van 2.025.000 euro structureel, vanaf 2025. Daarvan is 1,34 miljoen euro een besparing op de uitgaven, 300.000 euro zijn extra inkomsten door het opnieuw invoeren van de hondenbelasting. Ook wordt 385.000 euro bespaard op afvalinzameling, en dat heeft een positief effect op de afvalstoffenheffing. Om deze structurele opbrengst te bereiken is een eenmalige investering nodig van 200.000 euro.

Voorstellen uitwerken

Burgemeester Koos Janssen: “Van belang is dat dit een éérste toetsing is van de IAC-voorstellen. We hebben voor 24 voorstellen meer tijd nodig om uit te werken wat ze zowel inhoudelijk als financieel betekenen. Daar benutten we de komende maanden voor. Dat verwerken we in de begroting 2022 waar de raad in november over beslist.”

Het college omarmt het leeuwendeel van de voorstellen van de IAC. Daarnaast stelt het college de gemeenteraad voor om 12 van de 62 voorstellen niet uit te voeren. Bijvoorbeeld vanwege een te hoge investering ten opzichte van de potentiële opbrengst, of omdat het voorstel in strijd is met een nog lopend proces.

Rijke oogst

Janssen: “Deze werkwijze met de Inwoners Advies Commissie biedt ons een rijke oogst. Ten eerste hebben we genoten van het proces. We hebben veel nieuwe contacten opgedaan, we hebben ervaren hoe groot de bereidheid van inwoners is om zich in te zetten voor de samenleving. Het enthousiasme, positiviteit en de inzet waren prachtig om te zien. De blik van buitenaf, door de IAC, is inspirerend! En we horen ook terug dat het voor de deelnemende inwoners heel interessant en leerzaam is geweest. Ten tweede: we hebben een financiële opbrengst, al hebben we nog niet het hele bedrag in beeld. Ten derde: veel voorstellen leveren kwaliteitswinst op: beter beleid, of betere uitvoering van beleid. Dat gaat niet gepaard met een besparing, maar is uiteraard wel van grote waarde voor de samenleving.”

Kadernota

De Kadernota laat zien dat de inspanningen van de IAC bijdragen aan een betere balans tussen inkomsten en uitgaven. De gemeente heeft voor de jaren 2022 tot en met 2024 echter nog wel een tekort op de begroting. Het college doet in de Kadernota aanvullende voorstellen om de begroting in balans te brengen. Het college stelt de raad voor om wensen voor nieuw te ontwikkelen beleid in de koelkast te zetten, en de onroerendzaakbelasting geleidelijk te verhogen. De gemeente Zeist behoort tot de gemeenten met het laagste ozb-tarief in Nederland.

Verder zal een deel van het tekort weggewerkt worden nadat de financiële gevolgen van álle voorstellen van de IAC in beeld zijn gebracht.

Hoorzitting op 17 juni

Belanghebbenden kunnen de gemeenteraad toespreken over de Kadernota en de toetsing van het college op alle 62 voorstellen van de IAC. Dat kan op de hoorzitting die de gemeenteraad houdt op donderdag 17 juni. Aanmelden kan via zeist@zeist.nl of via telefoonnummer 14 030.

Op 22 juni bevraagt de raad het college over de Kadernota en de toetsing van het IAC-adviesrapport. Daarna debatteert de gemeenteraad er op 29 juni over. Tot slot neemt de raad op 8 juli een besluit.

Inwoners Advies Commissie

Om de begroting structureel weer in balans te krijgen, heeft de gemeenteraad de hulp ingeroepen van een  Inwoners Advies Commissie. Meer hierover staat op www.zeist.nl/sameninbalans.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

‘Buurtgezinnen’ Utrechtse Heuvelrug viert feest

Utrechtse Heuvelrug - Onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’, koppelt Buurtgezinnen gezinnen, waar het minder makkelijk gaat, aan een stabiel gezin in de...

Weekmarkt terug in binnenstad IJsselstein

IJsselstein - Nu de coronamaatregel om in alle gevallen 1,5 meter afstand te bewaren is vervallen, keert de weekmarkt van IJsselstein weer terug naar...

In Bunnik van klaslokaal naar een volledig huurappartement

Bunnik - In de gemeente Bunnik is een grote vraag naar huurwoningen en zeker naar gelijkvloerse woningen. De vijf vrijgekomen klaslokalen aan de Salamander...

Extra treinen Leiden-Utrecht dankzij goede samenwerking

Leiden/ Utrecht - Wie tussen Leiden en Utrecht reist, kan vanaf eind dit jaar in en rond de spits elk kwartier de trein pakken....

Stichtse Vecht bouwt aan samenleving voor iedereen

Stichtse Vecht - De meeste mensen kunnen gewoon meedoen in de samenleving. Maar voor sommige mensen is 'meedoen' een uitdaging. Daarom stelde het college...

Gemeente Zeist kapt bomen om veiligheid

Zeist - Ieder najaar houdt de gemeente Zeist een actie om dode of zieke bomen te verwijderen. Dit najaar betreft het zo’n 180 bomen...

Bezoek op Afspraak op milieustraat pakt goed uit voor inwoners én gemeente

Utrechtse Heuvelrug - Sinds begin dit jaar kunnen inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug alleen op afspraak terecht bij de gemeentelijke milieustraat aan de...

28 verschillende activiteiten in Week van de Duurzaamheid

Zeist - De Week van de Duurzaamheid Zeist 2021 biedt opnieuw een gevarieerd programma aan duurzame activiteiten. 28 organisaties bieden een activiteit aan, op...