15 C
De Bilt
donderdag, 21 september 2023

Eerste burger-amendementen in Nederland: Zeist akkoord

Zeist – Sinds vorig jaar december kunnen groepen Zeistenaren amendementen indienen om raadsvoorstellen aan te passen. Deze experimentele regeling is uniek in Nederland. Nog specialer is dat 23 en 25 mei twee burger-amendementen over de Omgevingsvisie unaniem zijn aangenomen.

Over de burger-amendementen werd intensief overlegd en partijen, wethouder en indieners zijn er onderling uitgekomen. De amendementen gaan over de groene ambities van Zeist en burgerparticipatie bij de ontwikkeling van plannen voor de omgeving. Deze voorstellen worden verwerkt in de Omgevingsvisie Zeist en in het Stappenplan voor de uitwerking ervan.

Eerste Omgevingsvisie Zeist

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. En elke overheid zal eind 2024 een toekomstvisie voor de omgeving moeten hebben. In de wet worden heel veel bestaande wetten en regelingen in elkaar geschoven en vereenvoudigd, een enorme opgave. Gemeente Zeist volstaat voorlopig vooral met beschrijvingen van omgevingswaarden. Maar deze moeten nog worden uitgewerkt. Bovendien ontbreken veelal ambities en voorstellen voor nieuwe ontwikkelingen. Dat was de reden voor burgers om amendementen op de conceptvisie in te dienen.

Toelichting burgeramendement door indiener. Foto: gemeente Zeist

Bij nieuwe ontwikkelingen gaat het bijvoorbeeld om plannen voor bouwen, wegen, bedrijven. Die kunnen grote invloed hebben op de kwaliteit van onze omgeving. Daar willen inwoners best over meedenken en meepraten. Dat moet dan wel kunnen. Vandaar het amendement over burgerparticipatie. En om als burgers mee te doen moeten ook de omgevingswaarden bekend zijn. Daarover en over groene kwaliteiten, ambities en groencompensatie ging het in het andere amendement. De hoofdlijnen van de burger-amendementen werden overgenomen of vervangen door moties van politieke partijen. B&W kan moties wel naast zich neerleggen, maar deze worden breed gedragen door de raad.

Geldt bestaand beleid nog?

Verder signaleerden Stichting Beter Zeist en aangesloten organisaties een groot manco in de Omgevingsvisie. In Zeist bestaan veel beleidsvisies en plannen die uit de Omgevingsvisie Zeist dreigden weg te vallen. Daarover hebben inwoners in het verleden ingesproken en heeft de raad beslist. Om dat bestaande beleid te verankeren in de Omgevingsvisie heeft Stichting Beter Zeist een ontwerp-amendement aan raadsfracties aangeboden. Dat amendement is ook unaniem aangenomen. Daarmee is het voor de komende jaren duidelijker waarmee rekening moet worden gehouden. Op die manier behouden inwoners van Zeist invloed op ruimtelijke ingrepen van marktpartijen. Dat geldt overigens ook voor het college en de raad.

Stappenplan en vervolg

Met het aannemen van de burger-amendementen en moties is de Omgevingsvisie in feite nog niet klaar. Daarvoor wordt een Stappenplan opgesteld. De komende jaren zal de visie concreet worden uitgewerkt en aangevuld met ambities en gewenste ontwikkelingen. Ook zal er ervaring worden opgedaan met de zgn. ‘Waardenweger’. Daarbij worden alle omgevingswaarden die in het geding zijn bij de ontwikkeling van een plan onderling afgewogen. Dat gebeurt door initiatiefnemers van plannen samen met direct belanghebbenden zoals inwoners en hun organisaties. Het gemeentebestuur kan daarbij voorwaarden stellen en daarna besluiten.

Bij de toepassing van het experiment burger-amendement zijn nog verbeteringen mogelijk. Binnenkort zal daarover met alle betrokkenen worden overlegd. Dat biedt hoop op een vruchtbare samenwerking in de toekomst.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio