Inwonerscommissie: gemeente, dit is ons advies!

Eénenzestig voorstellen om de inkomsten en uitgaven van de gemeente weer in balans te krijgen. Dat is wat de Inwoners Advies Commissie op 30 maart aan de gemeenteraad en het college van B&W hebben aangeboden. De commissie bood haar adviesrapport aan tijdens een digitale bijeenkomst. Deze is terug te zien op www.zeist.nl/iac. Tijdens deze bijeenkomst heeft de burgemeester de Inwoners Advies Commissie van haar taak ontheven.

Gemeente

Burgemeester Koos Janssen: “Ik ben ongelooflijk trots op deze mijlpaal. Ik heb het enthousiasme ervaren waarmee de inwoners aan de slag zijn gegaan. En de creativiteit die ze hebben getoond. Ik heb ook gezien hoeveel we van ze hebben gevraagd. Maar het is gelukt! Ik ben ontzettend benieuwd naar de inhoud van het adviesrapport, en dat zal gelden voor de hele gemeenteraad en het college. Je leest steeds meer over gelote burgerraden, en wij hebben het gewoon gedáán. Dat is best bijzonder. Het is nu aan college en raad om het goede te doen met dit advies.”

Divers

Het rapport is te lezen op www.zeist.nl/sameninbalans. Het bevat samenvattingen, plus meer uitgebreide beschrijvingen van alle voorstellen. De voorstellen zijn divers van aard. Sommige zijn voorzien van een eerste inschatting van een te besparen bedrag. Bij andere moet die financiële uitwerking nog plaatsvinden. Er zijn ook voorstellen met een vernieuwende denkrichting, die nog vragen om nadere uitwerking. De doorrekeningen om in beeld te krijgen wat alle voorstellen betekenen voor de gemeentelijke begroting, volgen nog.

Tekort

De gemeente Zeist kent al jaren een gezonde financiële huishouding. Maar door zorgkosten en corona, lopen de uitgaven flink op. Tegelijkertijd krijgt de gemeente te weinig geld van het Rijk. Als de gemeente niets doet, komt ze de komende jaren miljoenen tekort. De gemeenteraad moet dus keuzes maken om de inkomsten en uitgaven weer in balans te brengen. Dat gebeurt onder de noemer ‘Samen in Balans’. De raad wil hierbij graag gebruik maken van de ervaring, kennis en frisse blik van inwoners. Daar is de Inwoners Advies Commissie uit ontstaan: een gevarieerde groep van 150 gelote inwoners.

De IAC heeft in zes themagroepen 2,5 maand gewerkt aan de voorstellen, ondersteund door medewerkers van de gemeente. Dat heeft geleid tot het adviesrapport dat de IAC 30 maart heeft gepresenteerd.

Hoe verder

Het college van B&W toetst de komende tijd of de voorstellen van de IAC compleet, haalbaar en uitvoerbaar zijn, en of ze voldoen aan de spelregels. Vervolgens worden de voorstellen opgenomen in de Kadernota. De Kadernota schetst de grote lijnen van de begroting voor 2022. Zowel rond de Kadernota als de begroting zal de raad hoorzittingen houden om te horen hoe inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners aankijken tegen Kadernota en begroting, inclusief de voorstellen van de IAC.

De gemeenteraad besluit op 8 juli over de Kadernota, inclusief de voorstellen van de IAC. Als de raad akkoord gaat, wordt de Kadernota gebruikt als basis voor een sluitende begroting voor de komende jaren. Over die begroting besluit de raad in het najaar.

Nieuwsbrief

Iedereen die wil volgen hoe college en gemeenteraad het adviesrapport verder brengen, kan zich abonneren op de e-mailnieuwsbrief ‘Samen in Balans’ via www.zeist.nl/nieuwsbrieven. Meer informatie over Samen in Balans is te vinden op www.zeist.nl/sameninbalans.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Advertentie

spot_img