Goede samenwerking bij sociaal woonbeleid Zeist

Zeist – Het complexe proces om te komen tot afspraken over het bouwen van sociale huurwoningen door woningcorporaties, de zogenaamde prestatieafspraken tussen gemeente, woningcorporaties en huurdersbelangengroepen, is in Zeist goed geregeld. Wat opvalt is dat de gemeenteraad een afwachtende rol heeft bij het woonbeleid. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek ‘van woonvisie naar woonwerkelijkheid’ door de Rekenkamer Zeist.

Gemeente, woningcorporaties en huurders, die met elkaar in gesprek zijn over het realiseren en beheren van sociale woningen, weten wat ze van elkaar kunnen verwachten en wanneer. De rekenkamer raadt betrokken partijen daarbij wel aan alert te zijn en te zorgen dat het maken van prestatieafspraken niet te complex wordt, waardoor de uitvoering in gevaar kan komen.

Woonvisie

De rekenkamer ziet een kans voor de gemeenteraad om het onderwerp ‘wonen’ zelf actiever op de raadsagenda te zetten. Raadsleden geven zelf ook aan meer betrokken te willen worden. Door vooraf gezamenlijk de overkoepelende woonvisie te vertalen naar concrete woonwensen en -ambities en deze met het college te bespreken, krijgt de gemeenteraad duidelijke handvatten bij het controleren van de realisatie van de woonvisie in een woonwerkelijkheid. Daarmee wordt de rol van de gemeenteraad in het proces van het maken van prestatieafspraken duidelijker. De griffie zorgt ervoor dat behandeling van het onderzoek op de raadsagenda komt. Dit wordt waarschijnlijk een van de raadsvergaderingen na het zomerreces.

Rekenkamer Zeist

De Rekenkamer Zeist maakt voor de gemeenteraad en inwoners van Zeist zichtbaar of het beleid van de gemeente werkt zoals het bedoeld was. Zij doet dit door onafhankelijk onderzoek te doen met concrete aanbevelingen die het functioneren van de gemeente kunnen verbeteren. De Rekenkamer Zeist bestaat uit 2 externe leden, 2 raadsleden en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Meer informatie over de rekenkamer is te vinden op: https://www.zeist.nl/organisatie bestuur/gemeentebestuur/rekenkamercommissie/

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Professor dr. Frank Backx uit Maarssen krijgt Koninklijke onderscheiding

Maarssen - Hoogleraar klinische sportgeneeskunde en sportarts professor dr. F.J.G. (Frank) Backx uit Maarssen ontving op zijn afscheidsreceptie op 11 mei tot zijn grote...

Onderzoek nepprofielen: Camstra handelde alleen

Zeist - Het onderzoek naar het gebruik van nepprofielen op Facebook door de ex-fractievoorzitter van GroenLinks Zeist, Ronald Camstra, is afgerond. De externe commissie komt...

Weekmarkt geeft welkom terug-bloemetje aan marktkraamhouders

De Bilt - De weekmarkt op de Planetenbaan in De Bilt is nagenoeg weer compleet! Samen met marktmeester Rein Bloemendaal heeft wethouder Madeleine Bakker-Smit...

Lezing ‘Wolven in Nederland’ op 11 mei 2021, door Glenn Lelieveld

Utrecht - Op dinsdag 11 mei geeft Glenn Lelieveld om 15:00 uur een (online) lezing over de terugkeer van wolven in Nederland. Deelname is...

Zeldzame bijen en vlinders aangetroffen in Utrechtse natuur

Utrechts Landschap heeft in 2020 bijzondere bijen en vlinders waargenomen in haar natuurgebieden. De waarnemingen zijn het resultaat van jarenlang zorgvuldig beheer dat erop...

Gemeenten en politie werken samen aan een buitengebied zonder drugslabs

Vanaf 15 april kun je ze tegenkomen: politiemensen die het buitengebied van de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Renswoude, Rhenen, Veenendaal en Wijk bij Duurstede bezoeken....

Verhoging vrijstelling giften bijstand tot € 1200,-

Stichtse Vecht - Gemeente Stichtse Vecht verhoogt de vrijstelling voor giften die mensen in de bijstand mogen ontvangen tot € 1200,- per kalenderjaar ongeacht...

Ambitieverklaring Uitstroom beschermd wonen en maatschappelijke opvang regio Zuid-Oost Utrecht

Utrecht - Op 12 april tekenden de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist, de woningbouwverenigingen, de aanbieders van beschermd...