Goede samenwerking bij sociaal woonbeleid Zeist

Zeist – Het complexe proces om te komen tot afspraken over het bouwen van sociale huurwoningen door woningcorporaties, de zogenaamde prestatieafspraken tussen gemeente, woningcorporaties en huurdersbelangengroepen, is in Zeist goed geregeld. Wat opvalt is dat de gemeenteraad een afwachtende rol heeft bij het woonbeleid. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek ‘van woonvisie naar woonwerkelijkheid’ door de Rekenkamer Zeist.

Gemeente, woningcorporaties en huurders, die met elkaar in gesprek zijn over het realiseren en beheren van sociale woningen, weten wat ze van elkaar kunnen verwachten en wanneer. De rekenkamer raadt betrokken partijen daarbij wel aan alert te zijn en te zorgen dat het maken van prestatieafspraken niet te complex wordt, waardoor de uitvoering in gevaar kan komen.

Woonvisie

De rekenkamer ziet een kans voor de gemeenteraad om het onderwerp ‘wonen’ zelf actiever op de raadsagenda te zetten. Raadsleden geven zelf ook aan meer betrokken te willen worden. Door vooraf gezamenlijk de overkoepelende woonvisie te vertalen naar concrete woonwensen en -ambities en deze met het college te bespreken, krijgt de gemeenteraad duidelijke handvatten bij het controleren van de realisatie van de woonvisie in een woonwerkelijkheid. Daarmee wordt de rol van de gemeenteraad in het proces van het maken van prestatieafspraken duidelijker. De griffie zorgt ervoor dat behandeling van het onderzoek op de raadsagenda komt. Dit wordt waarschijnlijk een van de raadsvergaderingen na het zomerreces.

Rekenkamer Zeist

De Rekenkamer Zeist maakt voor de gemeenteraad en inwoners van Zeist zichtbaar of het beleid van de gemeente werkt zoals het bedoeld was. Zij doet dit door onafhankelijk onderzoek te doen met concrete aanbevelingen die het functioneren van de gemeente kunnen verbeteren. De Rekenkamer Zeist bestaat uit 2 externe leden, 2 raadsleden en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Meer informatie over de rekenkamer is te vinden op: https://www.zeist.nl/organisatie bestuur/gemeentebestuur/rekenkamercommissie/

Nieuws uit deze regio

Gemeente en Buitenwereld gaan samen voor een goede overdracht

Houten - Na het stoppen van de subsidie aan de stichting Buitenwereld wil de gemeente het beheer van de kinderboerderij en de speeltuin per...

Utrechts Landschap gaat poldermolen in Baambrugge restaureren

Baamgrugge - Utrechts Landschap gaat de karakteristieke poldermolen ’t Hoog- en Groenland grootscheeps restaureren. Deze monumentale molen uit ca 1680 staat in Baambrugge, nabij...

Meer treinen tussen Utrecht Centraal en Leiden Centraal

Utrecht/Leiden - Wie tussen Leiden en Utrecht reist, kan vanaf eind dit jaar in en rond de spits vaker de trein pakken. ProRail gaat...

Extra gymlokaal voor scholen aan Noordweg

Zeist - Er komt een tweede gymlokaal aan de Noordweg in Zeist, voor de scholen so Noorderlicht en VSO Heuvelrugcollege. Dat heeft het college...

Inwoners positief over zonne-energie én geïnteresseerd in waterkracht

ijk bij Duurstede - Zonne-energie is volgens de inwoners en ondernemers van gemeente Wijk bij Duurstede dé duurzame energiebron van de toekomst. Dat blijkt...

Meer horeca open als proef vindt Code Oranje

Utrecht wil als proef drie horecabedrijven heropenen. Het gaat om een restaurant met alleen zitplaatsen, een met ook een bar en een fastfoodrestaurant. Hiermee...

Prehistorische grafheuvels spectaculaire ontdekkingen

Doorn - Tijdens onderzoek naar prehistorische grafheuvels in natuurgebied Stameren in Doorn zijn spectaculaire ontdekkingen gedaan. Zo werd in de kern van één van...

Gezamenlijke opgave voor klimaatbestendige straten en tuinen

Zeist - Het college van burgemeester en wethouders wil investeren in klimaatbestendige straten en tuinen. Maatregelen zijn nodig en het college wil van de...