Groen licht provincie Utrecht ontwikkeling 2 woningbouwlocaties buiten bebouwde kom

Montfoort – De gemeente Montfoort is al geruime tijd in gesprek met provincie Utrecht over een aantal woningbouwlocaties die buiten de bebouwde kom liggen. Provincie Utrecht heeft groen licht gegeven om plannen te ontwikkelen voor Linschoten Zuid (Linschoten) en Hofdijk/Lindeboomsweg (Montfoort). Hiermee staan de woningen er nog niet, maar zijn we wel een concrete stap dichterbij gekomen om meer woningen te bouwen in onze gemeente. En daarmee ook een stap dichterbij het halen van de woningbouwopgave van ten minste 430 woningen in 2030.

Provincie Utrecht neemt 2 locaties in plannen op

De provincie Utrecht heeft de twee locaties binnen onze gemeente opgenomen in haar ‘Ontwerp Provinciaal programma Wonen en werken’. De provincie heeft geen bezwaar tegen het ontwikkelen van deze locaties op korte en middellange termijn (tot circa 2030). Vanaf 1 juni tot en met 12 juli 2021 ligt het ontwerp Provinciaal programma Wonen en werken digitaal ter inzage. Tijdens deze periode is er de mogelijkheid om op deze plannen te reageren bij de provincie Utrecht via www.provincieutrecht.nl/terinzage. In september stellen Gedeputeerde Staten het provinciaal programma definitief vast. 

Linschoten Zuid

Op deze locatie mogen we 80 woningen bouwen. Waar precies is nog niet uitgewerkt. We zijn al geruime tijd met  de initiatief nemende partijen BPD en UrbanMade Projectontwikkeling in gesprek. De komende tijd gaan we in samenspraak met hen een eerste ruimtelijke verkenning opstarten. Een belangrijk uitgangspunt is dat de huidige sportverenigingen binnen Rapijnen gehuisvest blijven. Het streven is dat medio september duidelijk is welk programma globaal haalbaar is. Dat is ook het moment waarop het participatieproces met omwonenden zal worden gestart om mee te denken over de verdere planuitwerking.

Hofwijk/Lindeboomsweg

De locatie ligt in de hoek van de Lindeboomsweg/Mastwijkerdijk-Hofdijk in Montfoort. Initiatiefnemer van dit plan is Wim van den Pol. Het is een plan van circa 50 woningen met onder andere starterswoningen, een woongroep voor ouderen en vrije sector woningen. Het plan is nog in een ontwerpfase, en uiteraard gaan we samen met de initiatiefnemer de omgeving zo snel mogelijk betrekken bij de plannen.

Wethouder Ten Hagen (ruimtelijke ordening): “Dat de provincie Utrecht ja heeft gezegd om op deze twee locaties plannen te ontwikkelen, is een hele mooie en concrete stap dichter bij het halen van de woningbouwopgave voor onze gemeente. Als er meer duidelijk is over deze plannen, betrekken wij u graag.”

Status overige uitbreidingslocaties

We zijn nog in overleg met provincie Utrecht over een drietal grotere uitbreidingslocaties. Het gaat hierbij om De Bleek, Doeldijk en IJsselvreugd. Deze grotere uitbreidingslocaties bieden in potentie plaats aan honderden woningen. De plannen voor deze locaties worden de komende maanden verder onderzocht. De bevindingen en de voorgestelde volgorde van realisatie worden dan voorgelegd aan de gemeenteraad, voordat ze aangeboden kunnen worden aan de provincie Utrecht.

Meer informatie?

De actuele status en uitgebreidere omschrijving van de (woningbouw)projecten vindt u via www.montfoort.nl/projecten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Extra treinen Leiden-Utrecht dankzij goede samenwerking

Leiden/ Utrecht - Wie tussen Leiden en Utrecht reist, kan vanaf eind dit jaar in en rond de spits elk kwartier de trein pakken....

Stichtse Vecht bouwt aan samenleving voor iedereen

Stichtse Vecht - De meeste mensen kunnen gewoon meedoen in de samenleving. Maar voor sommige mensen is 'meedoen' een uitdaging. Daarom stelde het college...

Gemeente Zeist kapt bomen om veiligheid

Zeist - Ieder najaar houdt de gemeente Zeist een actie om dode of zieke bomen te verwijderen. Dit najaar betreft het zo’n 180 bomen...

Bezoek op Afspraak op milieustraat pakt goed uit voor inwoners én gemeente

Utrechtse Heuvelrug - Sinds begin dit jaar kunnen inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug alleen op afspraak terecht bij de gemeentelijke milieustraat aan de...

28 verschillende activiteiten in Week van de Duurzaamheid

Zeist - De Week van de Duurzaamheid Zeist 2021 biedt opnieuw een gevarieerd programma aan duurzame activiteiten. 28 organisaties bieden een activiteit aan, op...

Bezoek Zaagmolenlaan Woerden mag niet parkeren door deelauto

Woerden - Eén deelauto moet 5 gewone auto’s vervangen, staat in het bestemmingsplan voor de Zaagmolenlaan in Woerden. Voor de 72 toekomstige appartementen op...

Zeer ernstige verkeershinder door afsluiting A12 Utrecht richting Den Haag

Rijkswaterstaat verwacht van 27 september 21.00 uur tot 7 oktober 05.00 uur zeer ernstige verkeershinder op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt...

Project WijZijnDeBilt.nl succesvol afgerond

In het project ‘WijzijnDeBilt.nl’ hebben meer dan 100 jongeren uit de gemeente hun talent ontdekt, leuke dingen gedaan, nieuwe mensen ontmoet en zich dienstbaar...