22.6 C
De Bilt
donderdag, 18 augustus 2022

Inrichting Hogewal en Torenwal zonder wandelpad

Afgelopen jaar is er meerdere keren gesproken over de herinrichting van de Hogewal, de aanleg van de bastions en het wandelpad onderlangs de Hogewal en de Torenwal in Woerden. Omwonenden en belanghebbenden hebben hun ideeën over de herinrichting kenbaar gemaakt, wat het college van b&w heeft doen besluiten om af te wijken van het oorspronkelijke ontwerp. In het nieuwe ontwerp komt het wandelpad te vervallen.

Hogewal

De herinrichting van de bastions Torenwal en Hogewal is een onderdeel van het Singelplan Woerden, waar sinds 2015 aan wordt gewerkt. Zo krijgen de bastions nieuwe beschoeiing, worden de graswallen voorzien van een strakke inrichting en was het plan om een wandelpad langs de waterkant aan te leggen. Dit plan gaf echter aanleiding bij diverse belangenpartijen, waaronder inwoners, cultuurhistorici en politiek om zich te verdiepen in wat er stond te gebeuren.

Hieruit is naar voren gekomen dat omwonenden zich zorgen maken over mogelijke overlast op het wandelpad en dat de aanleg hiervan geen historische waarde kent. Deze argumenten zijn meegenomen in het uiteindelijke ontwerp en heeft het college doen besluiten om geen wandelpad aan te leggen.

Twintig nieuwe bomen

Hoewel er op de bastions, vroeger als verdedigingswerk, waarschijnlijk weinig bomen hebben gestaan, is de hedendaagse waarde hiervan groot. Omwonenden en natuurliefhebbers vinden het behoud van de bomen dan ook erg belangrijk. Een inrichting met meer groen en aandacht voor de natuur ten opzichte van het eerste ontwerp, maar met behoud van de zichtbaarheid van het vestingwerk, heeft de voorkeur. Alleen de bomen die de aanleg van de beschoeiing onmogelijk maken, worden verwijderd.

Bomen die op de wallen staan en geen belemmeringen vormen, blijven behouden. Ter compensatie van de bomen die worden weggehaald, worden er twintig nieuwe bomen geplant boven op de wallen. De wallen zelf worden ingezaaid met een kruidige grassoort die bijdraagt aan de ecologie en moet voorkomen dat de wallen een te strak aangezicht krijgen.

Vergroenen algemene begraafplaats

Onderdeel van het opknappen van de algemene begraafplaats op de Hogewal is een omzoming van de begraafplaats met een wintergroene haag. Een haag rondom komt de intimiteit van de begraafplaats ten goede en geeft beschutting tegen inkijken vanaf de woningen aan de overkant. Omwonenden hebben aangegeven het uitzicht op grafzerken, met name in de winter wanneer de beplanting kaal is, niet fijn te vinden. Met de aanleg van een wintergroene haag wordt dit verholpen. Eenzelfde haag wordt aangelegd op de Rooms Katholieke begraafplaats. Deze haag is op sommige plaatsen open en geeft inkijk. Bij de herinrichting worden op die open plekken nieuwe bomen geplant.

Strakke contouren, maar met oog voor de natuur

Meer dan 80% van de Singel is reeds voorzien van nieuwe beschoeiing. Deze beschoeiing beschermt de oevers tegen afkalving door het water. Hiermee de stervormige contour van de vestingstad, volgens de opdracht uit het Singelplan, weer zichtbaar gemaakt. Op de Hogewal en de Torenwal moet deze beschoeiing nog worden aangebracht. Ook hier komt het college tegemoet aan de wensen van omwonenden en worden er rietkragen en eendentrappen aangelegd. Zo kunnen de waterdieren beschutting vinden en makkelijker uit het water komen en de rietkragen onttrekken het zicht op de beschoeiing.

Wanneer de werkzaamheden van start gaan is nog niet bekend. De komende periode wordt gebruikt om het ontwerp af te ronden en omwonenden en andere betrokkenen verder te informeren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio