14.9 C
De Bilt

Horeca in buitengebied – wat kan er wel en wat niet?

 Gemeente Soest – Soest en Soesterberg hebben een prachtig buitengebied met bossen, duinen, heide, polderlandschap en de rivier de Eem. Er zijn ondernemers met plannen voor nieuwe horeca in het buitengebied. Om te onderzoeken wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn, organiseert de gemeente vier gespreksavonden met direct belanghebbenden en daarna een werkcafé voor iedereen.

 

De gemeente heeft van enkele ondernemers de vraag gekregen of zij horeca mogen vestigen danwel uitbreiden in het buitengebied. Zodat je bijvoorbeeld ergens een kop koffie kunt drinken tijdens een mooie wandeling. Of een (trouw)feest of vergadering kunt houden nabij de natuur. Met de huidige regels is dat niet mogelijk. Dat vond de gemeenteraad wat kort door de bocht. Daarom vroeg de raad om nieuw beleid waarin staat wat er wel en niet mogelijk is.

 

Wat willen inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden?

Wethouder Pijnenborg beseft zich terdege dat dit onderwerp de nodige discussie oproept. “Er zijn mensen die blij zijn met een mooie trouwlocatie vlakbij de Soester natuur. Of een theehuis waar je bij kunt komen na een mooi boswandeling. Maar er zijn ook mensen die de natuur liever niet willen verstoren. En dan heb je op sommige plekken te maken met omwonenden. Vinden ze wat extra reuring wel gezellig of wonen ze juist voor hun rust in het buitengebied? En dan de ondernemers die kansen zien en werkgelegenheid bieden. Er spelen heel veel belangen. Waar wringen die belangen? En waar kun je belangen met elkaar verenigen? Daarover moeten mensen met elkaar in gesprek. Als gemeente organiseren we dat gesprek. Daarna pas kunnen college en raad bepalen wat voor beleid past bij onze gemeente.”

 

Eerst gesprekken met belanghebbenden voor 4 gebieden

Bij het opstellen van het beleid wil de gemeente zo veel mogelijk verschillende belangen meewegen. Om de belangen in kaart te brengen nodigt de gemeente eerst belanghebbenden uit voor een gespreksavond over het gebied waar zij wonen of werken:

  1. de polder en de Stadhouderslaan
  2. de Birkstraat
  3. de Soesterbergsestraat, Paltz, Soestduinen en de Amersfoortsestraat
  4. de Wieksloterweg, de Biltseweg en het bosgebied Hees

Van iedere avond komt een verslag op www.soest.nl.

 

Werkcafé voor iedereen

Op basis van de vier gespreksavonden bekijkt de gemeente welke thema’s en rode draden per deelgebied naar voren komen. Deze vormen dan de basis voor een werkcafé met belangstellenden uit heel de gemeente. Iedereen kan daar zijn verhaal kwijt. Dat kan gaan over bijvoorbeeld prettig wonen, kansen voor ondernemers, recreatief genieten in het buitengebied, de natuur, verkeersveiligheid, enzovoort.

 

Wat gebeurt er na de gespreksavond en het werkcafé?

Na de gespreksavonden bespreekt het college de uitkomsten van de gesprekavonden en het werkcafé met de gemeenteraad. Vervolgens stelt de gemeente een eerste concept op voor het nieuwe beleid voor horeca in het buitengebied. Iedereen die bij de gespreksavonden was, kan dit concept ontvangen per mail. Ook legt de gemeente het concept beleid ter inzage en geeft hier publiciteit aan zodat iedereen kan reageren. Vervolgens verwerkt de gemeente de reacties en biedt het college van burgemeester en wethouders een definitieve versie aan de gemeenteraad aan ter vaststelling. Volgens de planning gebeurt dit eind 2018/begin 2019.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio