Iedereen bewegen voor gezonde en actieve leefstijl

Stichtse Vecht – Het college van B&W wil inwoners meer laten bewegen en daarmee een actieve en gezonde leefstijl stimuleren. Dat staat in de nota Sport en Bewegen 2021-2025 die het college binnenkort voorlegt aan de gemeenraad. Sporten brengt plezier, sociale contacten en persoonlijke groei. Maar sport en bewegen heeft een breder effect. Een gezonde en actieve leefstijl werkt preventief en houdt mensen vitaal.

Sport en bewegen helpt bij oplossen van vraagstukken

Actief zijn wordt steeds vaker ingezet als (gedeeltelijke) oplossing voor maatschappelijke vraagstukken. Zoals het bestrijden van eenzaamheid, het activeren naar werk, of het verbeteren van de volksgezondheid door bijvoorbeeld het stoppen met roken of het behouden van een gezond gewicht. Wethouder Sociaal Hetty Veneklaas: “Sinds de coronapandemie zijn we gaan beseffen dat sport en bewegen een positief effect heeft op ons lijf, onze hersenen en ook ons humeur. Sport en bewegen is een middel om maatschappelijke doelen te bereiken. We werken daarbij samen met het onderwijs, de kinderopvang, onze welzijnsorganisatie, huisartsen of zelfs het bedrijfsleven.”

Ambities voor een gezonde en actieve leefstijl

Veel inwoners sporten en zijn in beweging. “Dat is heel goed!”, aldus Hetty Veneklaas, “Maar om in sporttermen te blijven: de lat ligt hoog!” In de Nota Sport en Bewegen staat wat de gemeente de komende vier jaar van plan is.

Zo stimuleren we sport. Onder andere door de inzet van Buurtsport- en cultuurcoaches voor kinderen, jongeren en inwoners met een beperking. Via Welzijn Stichtse Vecht stimuleren we ouderen om te sporten. Ook zetten we in op sport in het onderwijs. Onder meer met de inzet van buurtsportcoaches als vakleerkracht voor de gymlessen en door scholen te ondersteunen bij ‘bewegend leren’.

Daarnaast ondersteunen we sportverenigingen. Zoals met kennisuitwisseling tussen verenigingen, training en onderzoek. Ook zorgen we voor sportaccommodaties. Zoals door het stimuleren van het gebruik van sportaccommodaties, het aanpakken van achterstallig onderhoud bij sportzalen en het overdragen van de sportvelden aan de verenigingen. Ook verwijderen we drempels bij sportaccommodaties, zodat sporters met een fysieke beperking erin kunnen.

Openbare ruimte

We hebben veel aandacht voor bewegen in de openbare ruimte. Nu al gebruikt de helft van de inwoners de openbare ruimte hiervoor. Denk aan wandelen, fietsen, bootcamp, calisthenics en beweegtoestellen voor ouderen. En met actief zijn helpen we maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Bijvoorbeeld als manier om de gezondheid te verbeteren, of de toegankelijkheid van sportverenigingen te vergroten voor iedereen, los van leeftijd, achtergrond, inkomen, beperking of geaardheid. We vragen verenigingen daar actief naar wanneer ze een subsidie aanvragen.

Voor de nota Sport en Bewegen is gesproken met sportaanbieders, de Adviesraad Sociaal Domein, de Sportraad, de Seniorenraad, de Buurtsport- en cultuurcoaches, individuele sporters, sportondernemers, onderwijsinstellingen en Welzijn Stichtse Vecht.

Vervolg

De nota Sport en Bewegen 2021-2025 wordt nog behandeld in de commissie Sociaal Domein en de gemeenteraad. Hou onze website in de gaten voor de behandeldata.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

‘Het Compliment’ voor Ton Kwakkel bij afscheid Platform Samenleving IJsselstein

IJsselstein - De voorzitter van het Platform Samenleving IJsselstein (PSIJ), de heer Ton Kwakkel, heeft in de bijeenkomst van het PSIJ op 13 oktober...

Zand hoort niet in de GFT-container

Amersfoort/Utrecht - Zand hoort niet thuis in de GFT container. Nu de herfst haar intrede heeft gedaan zijn veel inwoners druk met het winterklaar...

Campagne tegen drugslabs op bedrijventerreinen gestart in Nieuwegein

Nieuwegein -Campagne tegen drugslabs op bedrijventerreinen Door de geïsoleerde ligging en de vaak goede toegangswegen zijn (delen van) bedrijventerreinen aantrekkelijk voor criminelen. Denk aan...

Avondrondleidingen door historisch en verlicht IJsselstein

IJsselstein - UIT in IJsselsteinorganiseert dit najaar weer een nieuwe serie rondleidingen met een gids langs de verlichte monumenten in de historische binnenstad van...

Werkzaamheden aan overgang in Bodegraven van start

Bodegraven - Binnenkort wordt er gestart met de voorbereidingen van het aanpassen van de overgang aan de Goudseweg in Bodegraven. Om in december meer...

Uitvoering Cultuurfonds terug naar gemeente Houten

Houten - De uitvoering van het cultuurfonds gaat van het Prins Bernard Cultuurfonds terug naar de gemeente Houten. Dit betekent dat de Houtense culturele...

Afscheid van 1e kinderburgemeester

De Bilt - Carmen startte haar ambt als 1e kinderburgemeester in 2019. Aanvankelijk voor een jaar maar door de coronacrisis is dit – bij...

Duurzaam herontwikkelen Wattbaan 24 in Nieuwegein

Nieuwegein - Het voormalig kantoorpand aan de Wattbaan 24 in de wijk Rijnhuizen van Nieuwegein krijgt een tweede leven. Het pand wordt duurzaam omgevormd...