Pilot met ophoogmateriaal dat volledig natuurlijk is

Alphen aan den Rijn/Woerden – Op woensdag 21 oktober is met een pilot gestart op het werkterrein naast de Leeuwerikstraat in de Kanis, in samenwerking met producent Mycelco en ingenieursbureau Sweco. De pilot gebruikt het natuurlijke Mycobase als ophoogmateriaal. Met deze pilot wordt getest of het volledig natuurlijke ophoogmateriaal een goed alternatief is voor het ophogen van de openbare ruimte.

Start pilot Woerden en Alphen

Met de start van deze pilot hopen de gemeenten Woerden en Alphen aan den Rijn twee vliegen in een klap te slaan: een BioBased en dus duurzaam ophoogmateriaal en een alternatieve inkomstenbron voor de boeren in het Groene Hart. De pilot wordt voor de helft gefinancierd door Het Groene Hart Werkt, het platform voor circulaire economische initiatieven in het Groene Hart.

Lichte ophoogmaterialen zijn de toekomst

Voor het stedelijk gebied proberen gemeenten in het Groene Hart de levensduur van hun weg te verhogen door gebruik te maken van lichtgewicht ophoogmaterialen (zoals EPS, een soort piepschuim). Deze materialen zijn tot nu toe niet duurzaam; ze zijn niet biologisch afbreekbaar en nauwelijks circulair. Mycobase bestaat uit natuurlijke grondstoffen, zoals lisdodde, riet en hout. Een schimmel zorgt ervoor dat het een geheel wordt, waaruit blokken gevormd worden. Tijdens de pilot worden de ingegraven blokken de komende zes maanden gemonitord om te weten te komen wat de effecten op het materiaal zijn als het langer in de grond ligt en of Mycobase zijn eigenschappen blijft behouden.

Mycobase biedt kansen voor boeren

Bodemdaling zorgt al jarenlang voor verzakkingen in steden en dorpen. Overheden zijn daarom op zoek naar oplossingen voor de bodemdalingsproblematiek in het veenweidegebied. Een van die oplossingen is het verhogen van de grondwaterstand. Gewassen groeien slecht op natte grond, koeien en landbouwvoertuigen zakken erin weg. Door heel Nederland wordt onderzoek gedaan om te kijken hoe er wél ‘geboerd’ kan worden op natte grond. Het verbouwen van ‘natte teelten’, zoals lisdodde en riet, biedt een mogelijke alternatieve bron van inkomsten. De blokken Mycobase bestaan voor ongeveer 40% uit riet en/of lisdodde en worden lokaal verbouwd. Als Mycobase inderdaad geschikt is als ophoogmateriaal, wordt de nu minimale vraag naar lisdodde en riet vergroot en biedt dit kansen voor boeren in veenweidegebied.

Oplossing ophogen wegens bodemdaling

Door bodemdaling ontstaat schade aan wegen en waterleidingen breken. Ook in de openbare ruimte, zoals straten, pleinen en parken, zakt de bodem. Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte is van grote invloed op het werk en de financiën van de gemeenten. Ook inwoners ervaren overlast door water op straat na een flinke hoosbui of verzakkingen in de tuin. Met het experimenteren met Mycobase, hopen de gemeenten een duurzame oplossing te vinden voor het ophogen van de openbare ruimte.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Megajacht Vanish vaart route langs Alphen en Gouda

Alphen aan den Rijn - Vandaag voer het megajacht Vanish over de Rijn en de Gouwe heen. Hierdoor waren er toch veel mensen op de...

1e Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling in Wijk bij Duurstede

Dankzij de Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling worden in januari in Wijk bij Duurstede de eerste 17 woningen in de wijk Noorderwaard-Noord verduurzaamd. Wijk bij Duurstede is...

Subsidie voor vitaliteit dorpskernen Maarssen-Dorp en Breukelen

Stichtse Vecht ontvangt € 80.000,- subsidie van de provincie Utrecht voor het project ‘Versterking vitaliteit dorpskernen Maarssen-Dorp en Breukelen’. Met deze gelden zal de...

Natuuroffensief nodig voor de provincie Utrecht

Utrecht – De provincie Utrecht heeft een natuuroffensief nodig, en snel ook. Dat vinden Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, Landschap Erfgoed Utrecht, Natuur- en Milieufederatie Utrecht...

Start aanleg innovatief geluidsscherm (Wishwall ) bij Vreeland

Vreeburg - Donderdagavond 21 januari start de provincie Utrecht met de aanleg van een innovatief geluidsscherm ( Wishwall ) bij Vreeland, tussen het kruispunt...

Van Veldhoven investeert in schone bodem Utrecht

Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) trekt 2,8 miljoen euro uit vor schone bodem om de verontreinigde bodem van het Utrechtse Griftpark verder aan...

Ad de Regt kandidaat-wethouder gemeente Woerden

Woerden - LijstvanderDoes draagt Ad de Regt voor als kandidaat-wethouder. Als de gemeenteraad van Woerden instemt met de voordracht zal hij de afgetreden wethouder...

Pilot ‘Grootschalig testen’ gestart in gemeente Bunschoten

Bunschoten - Vanaf begin februari 2021 wordt in de gemeente Bunschoten de pilot ‘Grootschalig testen (traceren en isoleren)’ gestart in samenwerking met de GGD...