10.7 C
De Bilt

Veldheim (Utrechtseweg 69), Stenia (Utrechtseweg 86) en van Renesselaan 30A2 percelen is een last onder dwangsom aan de eigenaar opgelegd

Zeist – Veldheim (Utrechtseweg 69), Stenia (Utrechtseweg 86) en van Renesselaan 30A2 percelen is een last onder dwangsom aan de eigenaar opgelegd door de gemeente Zeist. Op deze adressen mag niet worden gewoond en dat gebeurt nu wel. De eigenaar krijgt tot 1 maart de tijd om voor alle bewoners een nieuwe plek te vinden. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders vrijdag 11 december besloten.

Er loopt sinds 2019 een juridische procedure over de tijdelijke bewoning van de percelen. De gemeente heeft voor de zomer van 2020 besloten niet mee te willen werken aan tijdelijke bewoning van de percelen. De aanvragen passen niet binnen het bestemmingsplan (er mag niet gewoond worden) en de voorgestelde bewoning is strijdig met een goede ruimtelijke ordening.

Na de zomer heeft de gemeente daarom voor alle drie de percelen aan de eigenaar een voornemen tot handhaving verstuurd. De eigenaar heeft voor alle drie de percelen Veldheim (Utrechtseweg 69), Stenia (Utrechtseweg 86) en van Renesselaan 30A2een zienswijze ingediend en is in beroep gegaan bij de rechtbank.

Voorkomen kraak Veldheim en Stenia

De gemeente heeft vervolgens aan de eigenaar gevraagd een goed onderbouwd voorstel te doen hoeveel tijdelijke bewoners er nodig zijn om kraak te voorkomen en voor welke doelgroepen de bewoning is beoogd. Zo zou ook een deel van de huidige bewoners, als anti-krakers, een dak boven hun hoofd kunnen houden.

Aanvraag eigenaar onvoldoende onderbouwd

De eigenaar heeft een informeel voorstel voor de bewoning van Veldheim gedaan. Voor de andere panden niet. De gemeente heeft deze aanvraag getoetst. Hierbij kijken we onder meer naar parkeren, overlast en veiligheid. Ook dient het tijdelijke gebruik ondergeschikt te zijn en ten dienste te staan van de gewenste definitieve ontwikkeling.

Het voorstel voor Veldheim is onvoldoende onderbouwd. Daarnaast is het voorgestelde aantal bewoners niet passend bij het doel anti-kraak. Omdat er geen perspectief is op een passende tijdelijke invulling heeft de gemeente voor alle drie de percelen een last onder dwangsom verstuurd aan de eigenaar. Dit betekent dat de eigenaar een geldbedrag moet betalen als na 1 maart nog op één van de percelen wordt gewoond.

Langere begunstigingstermijn

De eigenaar heeft tot 1 maart 2021 de tijd om aan de lastgeving te voldoen. De eigenaar is vanaf de beslissing op bezwaar (voor de zomer van 2020) op de hoogte dat de tijdelijke huisvesting niet toegestaan is. Gedurende de handhavingsprocedure staat de gemeente open voor nieuwe voorstellen of vergunningaanvragen om alsnog te komen tot een passende tijdelijke invulling om kraak te voorkomen.

Gesprekken over herontwikkeling

Het besluit tot handhaving staat los van de plannen voor de herontwikkeling, die wij met de eigenaar zullen voortzetten.

spot_img

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

spot_img

Nieuws uit deze regio