Zeist zet in op de fiets, verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit

Zeist – De Mobiliteitsvisie voor Zeist beschrijft uitgangspunten voor de mobiliteit en kent 5 speerpunten. Daarmee wil de gemeente Zeist leefbaar, veilig en bereikbaar houden. De visie is opgesteld op basis van gesprekken met inwoners en met een klankbordgroep met specialisten en belanghebbenden. Het college legt de mobiliteitsvisie voor aan de raad ter besluitvorming op 6 april 2021. 

Gelijkwaardig verkeer in Zeist

Uitgangspunt van de visie is gelijkwaardigheid van vervoerswijzen als fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en auto’s zodat inwoners de keuzevrijheid houden. De speerpunten uit de visie zijn verkeersveiligheid, duurzame mobiliteit, slim omgaan met ruimte en bereikbaarheid voor voetgangers, fietsers, auto’s en met het openbaar vervoer. De Mobiliteitsvisie wordt uitgewerkt in een Mobiliteitsplan met concrete maatregelen en acties. Hierover gaat de gemeente nog volop in gesprek met de inwoners. 

Wethouder Wouter Catsburg: “Mobiliteit is enorm in beweging. De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest waardoor we met elkaar beseffen dat we anders met mobiliteit om moeten gaan. De koers naar een veilige, duurzame en toegankelijke mobiliteit en goede bereikbaarheid in Zeist, ook in relatie tot de regio, is belangrijk. Een koers die we met inwoners willen uitwerken in een mobiliteitsplan”.  

Auto en fietsen

Het is belangrijk dat iedereen in de gemeente zich zo goed mogelijk kan verplaatsen, nu en in de toekomst. Om de gelijkwaardigheid tussen auto, fiets enzovoort te bereiken, zal in de komende jaren meer nadruk liggen op het verbeteren van de positie van de (elektrische) fietser, wandelaar en OV-gebruiker. De positie van de fiets is heel belangrijk. Voorwaarde is dat fietsen in Zeist veilig is en dat bestemmingen in Zeist en de regio goed met de (elektrische) fiets bereikbaar zijn. Bovendien gaat het niet alleen om goede fietspaden, maar ook om fietsparkeren, korte wachttijden bij verkeerslichten en goede overstapmogelijkheden op bijvoorbeeld het openbaar vervoer.  

Woningopgave

Het beleid diende te worden geactualiseerd om in te spelen op de huidige en toekomstige veranderingen op het terrein van mobiliteit. Op basis van de woningopgave in de Utrechtse regio wordt verwacht dat het aantal verplaatsing sterk toeneemt. Daarnaast blijkt uit de toename van de elektrische fiets dat dit een goed alternatief is voor het woon-werkverkeer. Tegelijkertijd is de toekomst door de coronacrisis onzeker omdat sommige mensen zich minder, op andere tijden of op andere manieren verplaatsen. 

Voor meer over de mobiliteitsvisie, kijk op www.zeist.nl/mobiliteitsvisie

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Weekmarkt geeft welkom terug-bloemetje aan marktkraamhouders

De Bilt - De weekmarkt op de Planetenbaan in De Bilt is nagenoeg weer compleet! Samen met marktmeester Rein Bloemendaal heeft wethouder Madeleine Bakker-Smit...

Lezing ‘Wolven in Nederland’ op 11 mei 2021, door Glenn Lelieveld

Utrecht - Op dinsdag 11 mei geeft Glenn Lelieveld om 15:00 uur een (online) lezing over de terugkeer van wolven in Nederland. Deelname is...

Zeldzame bijen en vlinders aangetroffen in Utrechtse natuur

Utrechts Landschap heeft in 2020 bijzondere bijen en vlinders waargenomen in haar natuurgebieden. De waarnemingen zijn het resultaat van jarenlang zorgvuldig beheer dat erop...

Gemeenten en politie werken samen aan een buitengebied zonder drugslabs

Vanaf 15 april kun je ze tegenkomen: politiemensen die het buitengebied van de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Renswoude, Rhenen, Veenendaal en Wijk bij Duurstede bezoeken....

Verhoging vrijstelling giften bijstand tot € 1200,-

Stichtse Vecht - Gemeente Stichtse Vecht verhoogt de vrijstelling voor giften die mensen in de bijstand mogen ontvangen tot € 1200,- per kalenderjaar ongeacht...

Ambitieverklaring Uitstroom beschermd wonen en maatschappelijke opvang regio Zuid-Oost Utrecht

Utrecht - Op 12 april tekenden de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist, de woningbouwverenigingen, de aanbieders van beschermd...

Opening vaccinatielocatie in sporthal Dijnselburg in Zeist

Zeist - Op 26 april 2021 opent de GGD regio Utrecht (GGDrU) een vaccinatielocatie in sporthal Dijnselburg, aan het Badmeester Schenkpad 2 in Zeist....

U10 gemeenten tekenen voor kwalitatief, innovatief taalonderwijs aan inburgeraars

Utrecht - Gemeenten in de U10-regio gaan samen taalonderwijs inkopen voor inburgeraars. Dat biedt inburgeraars in de regio vanaf 1 januari 2022 de mogelijkheid...