14.8 C
De Bilt
donderdag, 21 september 2023

Zeist zet in op de fiets, verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit

Zeist – De Mobiliteitsvisie voor Zeist beschrijft uitgangspunten voor de mobiliteit en kent 5 speerpunten. Daarmee wil de gemeente Zeist leefbaar, veilig en bereikbaar houden. De visie is opgesteld op basis van gesprekken met inwoners en met een klankbordgroep met specialisten en belanghebbenden. Het college legt de mobiliteitsvisie voor aan de raad ter besluitvorming op 6 april 2021. 

Gelijkwaardig verkeer in Zeist

Uitgangspunt van de visie is gelijkwaardigheid van vervoerswijzen als fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en auto’s zodat inwoners de keuzevrijheid houden. De speerpunten uit de visie zijn verkeersveiligheid, duurzame mobiliteit, slim omgaan met ruimte en bereikbaarheid voor voetgangers, fietsers, auto’s en met het openbaar vervoer. De Mobiliteitsvisie wordt uitgewerkt in een Mobiliteitsplan met concrete maatregelen en acties. Hierover gaat de gemeente nog volop in gesprek met de inwoners. 

Wethouder Wouter Catsburg: “Mobiliteit is enorm in beweging. De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest waardoor we met elkaar beseffen dat we anders met mobiliteit om moeten gaan. De koers naar een veilige, duurzame en toegankelijke mobiliteit en goede bereikbaarheid in Zeist, ook in relatie tot de regio, is belangrijk. Een koers die we met inwoners willen uitwerken in een mobiliteitsplan”.  

Auto en fietsen

Het is belangrijk dat iedereen in de gemeente zich zo goed mogelijk kan verplaatsen, nu en in de toekomst. Om de gelijkwaardigheid tussen auto, fiets enzovoort te bereiken, zal in de komende jaren meer nadruk liggen op het verbeteren van de positie van de (elektrische) fietser, wandelaar en OV-gebruiker. De positie van de fiets is heel belangrijk. Voorwaarde is dat fietsen in Zeist veilig is en dat bestemmingen in Zeist en de regio goed met de (elektrische) fiets bereikbaar zijn. Bovendien gaat het niet alleen om goede fietspaden, maar ook om fietsparkeren, korte wachttijden bij verkeerslichten en goede overstapmogelijkheden op bijvoorbeeld het openbaar vervoer.  

Woningopgave

Het beleid diende te worden geactualiseerd om in te spelen op de huidige en toekomstige veranderingen op het terrein van mobiliteit. Op basis van de woningopgave in de Utrechtse regio wordt verwacht dat het aantal verplaatsing sterk toeneemt. Daarnaast blijkt uit de toename van de elektrische fiets dat dit een goed alternatief is voor het woon-werkverkeer. Tegelijkertijd is de toekomst door de coronacrisis onzeker omdat sommige mensen zich minder, op andere tijden of op andere manieren verplaatsen. 

Voor meer over de mobiliteitsvisie, kijk op www.zeist.nl/mobiliteitsvisie

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio