Zeist zet in op de fiets, verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit

Zeist – De Mobiliteitsvisie voor Zeist beschrijft uitgangspunten voor de mobiliteit en kent 5 speerpunten. Daarmee wil de gemeente Zeist leefbaar, veilig en bereikbaar houden. De visie is opgesteld op basis van gesprekken met inwoners en met een klankbordgroep met specialisten en belanghebbenden. Het college legt de mobiliteitsvisie voor aan de raad ter besluitvorming op 6 april 2021. 

Gelijkwaardig verkeer in Zeist

Uitgangspunt van de visie is gelijkwaardigheid van vervoerswijzen als fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en auto’s zodat inwoners de keuzevrijheid houden. De speerpunten uit de visie zijn verkeersveiligheid, duurzame mobiliteit, slim omgaan met ruimte en bereikbaarheid voor voetgangers, fietsers, auto’s en met het openbaar vervoer. De Mobiliteitsvisie wordt uitgewerkt in een Mobiliteitsplan met concrete maatregelen en acties. Hierover gaat de gemeente nog volop in gesprek met de inwoners. 

Wethouder Wouter Catsburg: “Mobiliteit is enorm in beweging. De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest waardoor we met elkaar beseffen dat we anders met mobiliteit om moeten gaan. De koers naar een veilige, duurzame en toegankelijke mobiliteit en goede bereikbaarheid in Zeist, ook in relatie tot de regio, is belangrijk. Een koers die we met inwoners willen uitwerken in een mobiliteitsplan”.  

Auto en fietsen

Het is belangrijk dat iedereen in de gemeente zich zo goed mogelijk kan verplaatsen, nu en in de toekomst. Om de gelijkwaardigheid tussen auto, fiets enzovoort te bereiken, zal in de komende jaren meer nadruk liggen op het verbeteren van de positie van de (elektrische) fietser, wandelaar en OV-gebruiker. De positie van de fiets is heel belangrijk. Voorwaarde is dat fietsen in Zeist veilig is en dat bestemmingen in Zeist en de regio goed met de (elektrische) fiets bereikbaar zijn. Bovendien gaat het niet alleen om goede fietspaden, maar ook om fietsparkeren, korte wachttijden bij verkeerslichten en goede overstapmogelijkheden op bijvoorbeeld het openbaar vervoer.  

Woningopgave

Het beleid diende te worden geactualiseerd om in te spelen op de huidige en toekomstige veranderingen op het terrein van mobiliteit. Op basis van de woningopgave in de Utrechtse regio wordt verwacht dat het aantal verplaatsing sterk toeneemt. Daarnaast blijkt uit de toename van de elektrische fiets dat dit een goed alternatief is voor het woon-werkverkeer. Tegelijkertijd is de toekomst door de coronacrisis onzeker omdat sommige mensen zich minder, op andere tijden of op andere manieren verplaatsen. 

Voor meer over de mobiliteitsvisie, kijk op www.zeist.nl/mobiliteitsvisie

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

‘Het Compliment’ voor Ton Kwakkel bij afscheid Platform Samenleving IJsselstein

IJsselstein - De voorzitter van het Platform Samenleving IJsselstein (PSIJ), de heer Ton Kwakkel, heeft in de bijeenkomst van het PSIJ op 13 oktober...

Zand hoort niet in de GFT-container

Amersfoort/Utrecht - Zand hoort niet thuis in de GFT container. Nu de herfst haar intrede heeft gedaan zijn veel inwoners druk met het winterklaar...

Campagne tegen drugslabs op bedrijventerreinen gestart in Nieuwegein

Nieuwegein -Campagne tegen drugslabs op bedrijventerreinen Door de geïsoleerde ligging en de vaak goede toegangswegen zijn (delen van) bedrijventerreinen aantrekkelijk voor criminelen. Denk aan...

Avondrondleidingen door historisch en verlicht IJsselstein

IJsselstein - UIT in IJsselsteinorganiseert dit najaar weer een nieuwe serie rondleidingen met een gids langs de verlichte monumenten in de historische binnenstad van...

Werkzaamheden aan overgang in Bodegraven van start

Bodegraven - Binnenkort wordt er gestart met de voorbereidingen van het aanpassen van de overgang aan de Goudseweg in Bodegraven. Om in december meer...

Uitvoering Cultuurfonds terug naar gemeente Houten

Houten - De uitvoering van het cultuurfonds gaat van het Prins Bernard Cultuurfonds terug naar de gemeente Houten. Dit betekent dat de Houtense culturele...

Afscheid van 1e kinderburgemeester

De Bilt - Carmen startte haar ambt als 1e kinderburgemeester in 2019. Aanvankelijk voor een jaar maar door de coronacrisis is dit – bij...

Duurzaam herontwikkelen Wattbaan 24 in Nieuwegein

Nieuwegein - Het voormalig kantoorpand aan de Wattbaan 24 in de wijk Rijnhuizen van Nieuwegein krijgt een tweede leven. Het pand wordt duurzaam omgevormd...