15.8 C
De Bilt

Apeldoorn verhoogt individuele studietoeslag

Apeldoorn – Het college van B en W heeft de raad voorgesteld de individuele studietoeslag voor studenten met een beperking te verhogen, met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2018. De Individuele Studietoeslag is opgenomen in een verordening. De raad heeft de bevoegdheid deze ordening te wijzigen.

Wethouder Mark Sandmann: ”Dit past prima in het streven van het college om iedereen in de gelegenheid te stellen om mee te doen. Deze leerlingen en studenten zijn, meer dan anderen, gedwongen om voor hun levensonderhoud gebruik te maken van de (maximale) leenmogelijkheid van de studiefinanciering. Met deze verhoging sluiten we beter aan bij de behoeften van de studenten”.
De Studietoeslag is bedoeld voor leerlingen/studenten van 18 jaar en ouder die wel
arbeidsmogelijkheden hebben, maar door beperkingen niet in staat zijn om zelfstandig het
minimumloon te verdienen. Voor deze studenten is het lastig of zelfs onmogelijk om een
bijbaantje naast de studie te hebben. De Studietoeslag komt deze jongeren financieel tegemoet waardoor ook zij een opleiding/studie kunnen (ver)volgen.

Beschikbare budget

De hoogte van de Individuele Studietoeslag is door de raad vastgesteld in 2015. Op dat moment was niet duidelijk hoe groot de doelgroep zou zijn die in aanmerking zou komen voor de toeslag. Op basis van schattingen door het UWV (die tot dat moment de studietoeslag uitkeerde) is voorzichtig ingezet op € 1.000,- per jongere per jaar. Dit om binnen het beschikbare budget te blijven.
De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en CNV jongeren gaven aan dat de hoogte van de
studietoeslag per gemeente zeer verschillend is. Zij adviseerden gemeenten de toeslag te
verhogen naar 25% van het bruto minimumjeugdloon.

Om de leeftijd niet van invloed te laten zijn op het moment van instroom in de studie, wordt voorgesteld om één bedrag te hanteren voor alle leeftijden. Concreet betekent dit een bedrag van €3.420,- bruto per studiejaar (€ 285,- per maand). Dit sluit aan bij de gemiddelde verdiensten van studenten tussen de 18 en 22 jaar. Daarnaast stimuleert de gemeente studenten die toch enkele uren kunnen werken, door die inkomsten niet in mindering te brengen op de studietoeslag.
Als de raad instemt met de voorgestelde wijziging,  gaat deze met terugwerkende kracht in vanaf studiejaar 2018-2019. Studenten die over het studiejaar 2018-2019 een Studietoeslag hebben gekregen van €1.000,-, krijgen dus via een gewijzigd besluit een nabetaling.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio