Politie wil meerjarige, stabiele en voorspelbare financiering

Nederland – Criminelen slaan steeds vaker digitaal toe. Ook het werk in de wijken staat onder druk. De politie heeft structureel meer geld nodig om te kunnen blijven doen wat nodig is. En niet alleen de politie: ook in de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie (OM) moet worden geïnvesteerd.

De politie vraagt dan ook aan het volgende kabinet om een meerjarige, stabiele en voorspelbare financiering. Dat geldt voor de strafrechtketen als geheel, dus ook voor het OM en de rechtspraak. Dat staat in het position paper ‘De politie van morgen en overmorgen’ dat donderdag door minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid naar de Tweede Kamer is gestuurd. Hierin staat wat ze nu en de aankomende jaren nodig heeft.

Het is daarbij van groot belang dat het algemene budget een stabiel karakter heeft en meebeweegt met de veranderingen in de maatschappij en de gevolgen daarvan voor het politiewerk. Zo is bijvoorbeeld de groei van de politie de afgelopen jaren achtergebleven bij de groei van de bevolking en het budget steeg niet mee met de inflatie.

Zeshonderd miljoen euro

Wanneer er na de kabinetsformatie extra geld gaat, wordt dat bij voorkeur geïnvesteerd in de wijk, ondermijning (de vermenging tussen onder- en bovenwereld) en digitalisering. Het gaat hierbij om extra agenten en rechercheurs in de basisteams en om het digitaal vaardiger worden van medewerkers. De politie wil wil nadrukkelijk de komende jaren investeren in innovatie en ICT. Ook dat is van groot belang voor de ondersteuning van het politiewerk in de wijken en in de opsporing. Voor dit pakket is in deze kabinetsperiode zo’n zeshonderd miljoen euro nodig.

Benodigde budgetten

De minister stuurt samen met het position paper ook het onderzoek ‘Personele en materiële lasten (PM) 2021-2025’ naar de Tweede Kamer. Dit onderzoek, uitgevoerd door accountantsbureau PricewaterhouseCoopers (PwC), bevestigt dat het bewaken van stabiel beleid en het hebben van meerjarige financiële zekerheid van cruciaal belang zijn. Het rapport geeft op een achttal thema’s inzicht in de benodigde budgetten voor personeel en materieel voor de komende jaren.

Uit het onderzoek blijkt dat het noodzakelijk is om onder andere op de thema’s basispolitiezorg, cyber security, ICT, duurzaamheid, politieonderwijs, bijzondere zorg en PTSS het fundament te versterken een daarmee de basis te leggen voor toekomstige ontwikkelingen. Het PM-onderzoek en het position paper liggen daarmee in elkaars verlengde.

Op verzoek keek PwC naar welke begrotingsprocessen er binnen de organisatie verbeterd kunnen worden. Het onderzoeksbureau deed dat ook al in 2016. Hoewel sindsdien de opzet van het begrotingsproces aanzienlijk is verbeterd, concluderen de onderzoekers dat de kwaliteit van de werking op bepaalde aspecten van het begrotingsproces de komende jaren aandacht nodig heeft.

Bekijk hier wat de politie de komende jaren nodig heeft.

Bekijk hier het onderzoek Personele en materiële lasten 2021-2025 van PwC.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Advertentie

spot_img